Litwa uprościła procedury imigracyjne

Od pierwszego lipca br. na Litwie obowiązują łatwiejsze procedury zapraszania cudzoziemców, łączące różne etapy wydawania zezwoleń na pobyt. – informuje agencja BNS.

Według Departamentu Migracji w litewskim MSW osoby zapraszające cudzoziemca nie będą już musiały potwierdzać zaproszenia w służbie migracyjnej, ponieważ wszystkie procedury związane z potwierdzeniem zaproszenia cudzoziemca zostaną zautomatyzowane. Zapraszający nie będzie już musiał składać wniosku o potwierdzenie zaproszenia, a także zgody właściciela obiektu na przyjęcie cudzoz8iemca.

Do wydania wizy schengeńskiej wystarczy przedłożenie pisma, w którym osoba zapraszająca potwierdzi, że zadba o potrzeby cudzoziemca.

Wystawianie zaproszeń dla cudzoziemców będzie bezpłatne a ich liczba nie będzie limitowana.

Litwa zmienia również procedurę wydawania i zmiany dokumentów pobytowych dla cudzoziemców. Procedury rozpatrywania wniosków o wydanie dokumentów pobytowych lub ich zmianę, podejmowanie decyzji i wydawanie dokumentów pobytowych zostaną połączone.

Po połączeniu procedur dane biometryczne cudzoziemców będą pobierane po złożeniu wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia na pobyt, a po wydaniu pozytywnej decyzji wystawienie zezwolenia zostanie rozpoczęte automatycznie.

Cudzoziemiec będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty przed złożeniem wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia na pobyt, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Niemcy otwierają swój rynek pracy dla imigrantów-specjalistów spoza UE

Kresy.pl / BNS
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz