W niedzielę na stronie internetowej CDU ukazał się artykuł programowy szefowej tej partii Annegret Kramp-Karrenbauer, który jest odpowiedzią na propozycje reformy Unii Europejskiej wysunięte przez Emmanuela Macrona.

Następczyni Angeli Merkel na wstępie zgodziła się z Macronem, że w obliczu problemów UE „należy niezwłocznie zacząć działać”, aby w przyszłości móc „aktywnie współuczestniczyć w kształtowaniu ładu globalnego” i rozwijać „europejski styl życia”, co dla Annegret Kramp-Karrenbauer oznacza przedstawicielską demokrację partyjną, parlamentaryzm, praworządność, wolność jednostki i społeczną gospodarkę rynkową. Jej zdaniem wówczas Europa stanie się silniejsza, co będzie odpowiedzią dla rosyjskiego rządu, „który najwyraźniej chce czerpać swoją siłę z destabilizacji i osłabienia sąsiadów”.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

6489 PLN    (29.49%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

W swoim artykule Kramp-Karrenbauer przedstawiła UE jako obszar sukcesu gospodarczego i pokoju ale jej problemem jest „brak zrozumienia Unii” przez jej obywateli, którzy nie wiedzą, w którym kierunku UE zmierza. Poczucie to wynika jej zdaniem m.in. z trudności w podejmowaniu wspólnych kluczowych decyzji przez UE czy braku „zdolności do działania w rozwiązywaniu problemów, związanych z migracją, zmianami klimatycznymi, terroryzmem i konfliktami międzynarodowymi”. Kramp-Karrenbauer uważa, że w nadchodzących wyborach do Europarlamentu chodzi właśnie o zaproponowanie, jak Unia ma „skutecznie podejmować działania w najważniejszych sprawach”.

PRZECZYTAJ: Macron wzywa do rewizji traktatów ustanawiających Unię Europejską

W kwestii polityki gospodarczej i socjalnej Kramp-Karrenbauer wypowiedziała się przeciw jednolitej polityce europejskiej. „Europejski centralizm, europejski etatyzm, uwspólnotowienie długów, europeizacja systemów socjalnych i płacy minimalnej byłyby niewłaściwym drogą.” – pisała. W jej opinii należy stworzyć wspólny rynek wewnętrzny dla banków i dążyć do wyrównywania poziomu warunków życia w państwach członkowskich i między nimi. Opowiedziała się też za zwalczaniem unikania podatków przez wielkie koncerny.

Szefowa CDU dużo uwagi poświęciła kwestiom ochrony klimatu w ten sposób, by „utrzymać poziom zatrudnienia i warunki gospodarcze oraz stworzyć nowe możliwości rozwoju”. Kramp-Karrenbauer uważa, że UE powinna określić, jakich technologii chce użyć dla ochrony klimatu. „Wspólne badania, rozwój i technologia powinny być finansowane z budżetu UE na innowacje i opatrzone etykietą +Future made in Europe+.” – napisała. Opowiedziała się za ogólnoeuropejskim porozumieniem ws. ochrony klimatu zawiązanym przez przedstawicieli przedsiębiorstw, pracowników i organizacje społeczne.

Dotychczasowe podejście UE do kwestii migracji i uchodźców Kramp-Karrenbauer określiła jako niemożliwe do wdrożenia. „Musimy zatem w przyszłości zreorganizować wspólną politykę migracyjną UE zgodnie z zasadą naczyń połączonych. Każde państwo członkowskie musi wnieść swój własny wkład w zwalczanie przyczyn migracji, ochronę granic i przyjmowanie imigrantów. Ale im więcej zrobi to w jednym obszarze, tym mniejszy może być jego wkład w pozostałych.” – stwierdziła. Zaproponowała uszczelnienie granic zewnętrznych UE, stworzenie elektronicznego rejestru wjazdów i wyjazdów ze strefy Schengen i użycie Frontexu w przypadku, gdy „zewnętrzne granice Unii nie mogą lub nie powinny być chronione wyłącznie środkami krajowymi”.

Niemiecka polityk wezwała, by „podejść z szacunkiem” do obywateli krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które weszły do UE lub do niej aspirują. Przestrzegła jednak, że „nienaruszalność wartości” europejskich nie może być przy tym kwestionowana. Odniosła się także do obaw społeczeństw, które w wyniku migracji, szczególnie ludności islamskiej, stały się „bardziej heterogeniczne”. Zasugerowała zastanowienie się, czy Europa może „dać impuls” dla powstania bardziej liberalnej i oświeconej formy islamu. W tym celu zaproponowała kształcenie w tym duchu na europejskich uniwersytetach… własnych imamów.

Kramp-Karrenbauer zaproponowała stworzenie nowej perspektywy współpracy „z Afryką i dla Afryki”. „Może to oznaczać, że otwarcie naszego rynku na afrykańskie produkty rolne oraz likwidacja naszych obszernych regulacji i dotacji w tym obszarze, przestanie być tabu.” – napisała.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zdaniem szefowej CDU Unia Europejska musi „koniecznie poprawić swoją zdolność do działania w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa”. Kramp-Karrenbauer nie przedstawiła jednak konkretnych propozycji, w jaki sposób to osiągnąć. Jako przykład podała budowę przez Francję i Niemcy europejskiego samolotu bojowego, a w kolejnym kroku mógłby to być „symboliczny projekt budowy wspólnego europejskiego lotniskowca”.

Kramp-Karrenbauer uznała, że europejskie państwa narodowe są w stanie działać skuteczniej niż europejskie superpaństwo. „Nowa Europa nie może powstać bez państw narodowych: to one wnoszą legitymację demokratyczną i identyfikację. To państwa członkowskie formułują i łączą własne interesy na szczeblu europejskim, co Europejczykom nadaje właśnie ich międzynarodowej wagi. Europa musi skupić się na pomocniczości i indywidualnej odpowiedzialności państw narodowych, a jednocześnie być w stanie działać we wspólnym interesie. Nasza Europa powinna opierać się zatem na dwóch równych filarach: metodzie międzyrządowej i metodzie wspólnotowej.” – napisała.

CZYTAJ TAKŻE: Tusk popiera propozycje Macrona ws. „odrodzenia” UE. „Renesans Europy musi zacząć się teraz”

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Kresy.pl / cdu.de

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz