Trybunał Sprawiedliwości UE skazał Węgry na zapłatę kary ryczałtowej w wysokości 200 mln euro i okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln za każdy dzień zwłoki. Powodem jest uchybianie się od wdrażania unijnej polityki azylowej.

TSUE opublikowało w czwartek informację o skazaniu Węgier. Głównym zarzutem było uchybienie się od zobowiązań państwa członkowskiego, które polegało na celowym nie wdrażaniu polityki azylowej. W ocenie trybunału stanowi to stanowi bezprecedensowe i wyjątkowo poważne naruszenie prawa UE.

W grudniu 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Węgry naruszyły normy prawa UE m.in. w “dziedzinie procedur dotyczących udzielania ochrony międzynarodowej i powrotu obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na ich terytorium”. Uchybienie dotyczyło dostępu do procedury ochrony międzynarodowej, zatrzymywania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w strefach tranzytowych i naruszenia ich prawa do pozostania na terytorium Węgier w oczekiwaniu na ostateczną decyzję w przedmiocie wniesionego przez nie środka zaskarżenia od decyzji oddalającej ich wniosek, a także wydalania obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium Węgier.

Czytaj: TSUE orzekł w sprawie procedury powoływania sędziów w Polsce

Trybunał uznawszy, że Węgry nadal nie wykonały wyroku z 2020 r. a wyjątkiem stref tranzytowych, które Węgry już zamknęły przed ogłoszeniem tego wyroku, Komisja Europejska wniosła nową skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

W ogłoszonym wyroku TSUE stwierdził, że Budapeszt nie przyjął środków koniecznych do wykonania wyroku z 2020 r. w “odniesieniu do dostępu do procedury ochrony międzynarodowej, prawa osób ubiegających się o tę ochronę do pozostania na terytorium Węgier w oczekiwaniu na ostateczną decyzję w przedmiocie wniesionego przez nie środka zaskarżenia od decyzji oddalającej ich wniosek oraz wydalania obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium Węgier”.

Czytaj: Węgry blokują kolejny pakiet sankcji wobec Rosji

Trybunał ocenił, że postępując w ten sposób, Budapeszt celowo uchylał się od stosowania wspólnej polityki UE w :dziedzinie ochrony międzynarodowej oraz przepisów dotyczących wydalania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, z naruszeniem zasady lojalnej współpracy”. TSUE uznało, że postępowanie Węgier stanow zagrożenie dla jedności prawa Unii oraz zdaniem trybunału narusza ono w wyjątkowo poważny sposób zarówno interesy prywatne, zwłaszcza interesy osób ubiegających się o azyl, jak i interes publiczny.

TSUE skazał Węgry na na zapłatę kary ryczałtowej w wysokości 200 mln euro i okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro za każdy dzień zwłoki.

curia.europa.eu/Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply