Włoski parlament po stronie Węgier w kwestii artykułu 7

Izba Deputowanych – niższa izba parlamentu Włoch – zobowiązała w czwartek włoski rząd, by wsparł Węgry na forum europejskim w związku z rozpoczętą przeciwko nim procedurą artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej – podała Polska Agencja Prasowa.

Za uchwałą zgłoszoną przez rządzące Ruch Pięciu Gwiazd i Ligę głosowało 273 deputowanych, przeciw było 234. Jak zauważono, dokumentu nie poparło 73 deputowanych tych ugrupowań.

Zgodnie z treścią uchwały rząd Giuseppe Contego ma podjąć starania „na rzecz ochrony i promocji praw oraz wartości, na których zbudowana jest Unia Europejska”. Ma się to odbywać „przede wszystkim poprzez stały dialog, przy poszanowaniu dla niezależności i suwerenności każdego państwa członkowskiego”. Deputowani zaapelowali do rządu, by podjął działania na rzecz zaangażowania Rady Europejskiej w sprawdzenie, czy procedura art. 7 wobec Węgier jest uzasadniona. Gdyby okazało się, że nie jest, lub gdyby powody jej wszczęcia stały się nieaktualne, RE powinna niezwłocznie zamknąć procedurę – zdecydowali członkowie Izby Deputowanych.

W trakcie debaty deputowani ugrupowań, które nie popierały uchwały, zarzucali Ruchowi Pięciu Gwiazd niekonsekwencję – eurodeputowani tej partii poparli bowiem w Parlamencie Europejskim rezolucję uruchamiającą wobec Węgier artykuł 7. Przeciw głosowali wówczas europosłowie Ligi, której lider Matteo Salvini jest gorącym zwolennikiem polityki migracyjnej Viktora Orbana.

PRZECZYTAJ: Orban i Salvini chcą reformować Europę

Przypomnijmy, że 12 września br. Parlament Europejski w głosowaniu przyjął rezolucję, w której wezwał państwa członkowskie UE do wszczęcia procedury określonej w art. 7 traktatu unijnego w celu przeciwdziałania zagrożeniu dla wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej, m.in. poszanowania demokracji, praworządności i praw człowieka. Wniosek w tej sprawie trafił do Rady UE. Decyzja PE oznacza, że wobec Węgier zostanie wdrożone analogiczne postępowanie, jak wcześniej w przypadku Polski. Węgrów czekają zatem wysłuchania na szczeblu unijnych ministrów. Krajom tym nie grożą jednak sankcje, gdyż do tego potrzeba jednomyślności.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Wicepremier Włoch: jesteśmy przeciw zastosowaniu artykułu 7 wobec Węgier

Kresy.pl / PAP

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz