Na Białorusi funkcjonują obecnie dwie strefy bezwizowego ruchu turystycznego. Możliwości podróżowania do tego państwa bez wiz mogą zostać zostaną rozszerzone.

„Planujemy nadal rozszerzać strefy bezwizowe, ułatwienie wjazdu dla obywateli innych państw poprzez lotniska obwodowe i naziemne przejścia graniczne” – portal dziennika „Rzeczpospolita” zacytował w środę słowa białoruskiego ministra gospodarki Dmitrija Krutoja. Członek białoruskiego rządu połączył ewentualną liberalizację w ruchu granicznym z oczekiwanym podpisaniem z Rosją porozumienia o wzajemnym uznawaniu wiz.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Brak tego porozumienia przy jednoczesnej zasadzie wolnego przepływu osób wynikającej z przynależności obu państw do Państwa Związkowego Rosji i Białorusi oraz Eurazjatyckiego Związku Gospodarczego powodował, że granicy białorusko-rosyjskiej nie mogli przekraczać obywatele państw trzecich. Powodowało to także dodatkowy krytycyzm Moskwy wobec kolejnych kroków Mińska otwierającego coraz szerzej granice przez obywatelami państw trzecich.

Od 2016 roku do Grodna oraz położonych wzdłuż Kanału Augustowskiego gmin odelskiej, hoskiej, kopciowskiej, sopoćkińskiej, podłabieńskiej obywatele Polski mogą wjeżdżać bez wiz. Grodno jest tym miastem obwodowym Białorusi, które posiada najlepiej zachowaną starówkę. Grodno jest też głównym ośrodkiem polskości w tym kraju. W mieście tym żyje 81,2 tysięcy narodowych Polaków co oznacza, że stanowią niemal 25% jego zaludnienia. W sierpniu bieżącego roku strefę bezwizową rozszerzono na całość rejonu grodzieńskiego oraz rejony brzostowicki, wołkowyskio, szczuczyński, werenowski i lidzki. Bez wiz można wjechać także do kilku rejonu obwodu brzeskiego w tym samego Brześcia.

Do tego rodzaju stref bezwizowych wjechać można na podstawie dokumentu zamówionego w białoruskiej firmie turystycznej. W trybie tym można przebywać na terytorium Białorusi przez 15 dni (do tej pory było to 10 dni).

Oprócz tego cudzoziemcy z określonych krajów mogą dostać się na terytorium Białorusi korzystając z portu lotniczego w stolicy tego państwa Mińsku. Cudzoziemiec, który przyleci do Mińska może poruszać się po całym kraju.

rp.pl/kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz