28 września w Wilnie odbył się Kongres Badaczy Białorusi. Na imprezie organizowanej przez naukowców niezależnych od władz w Mińsku zaprezentowano badanie socjologiczne dotyczące geopolitycznych postaw mieszkańców Białorusi.

Badanie postaw geopolitycznych przeprowadziła Białoruska Pracownia Analityczna, a jej wyniki przedstawił szef tej organizacji pozarządowej Andriej Wardamacki. Z badań wynika, że 54,5 proc. mieszkańców Białorusi opowiada się za tym aby ich państwo pozostawało w sojuszu z Rosją. Natomiast 25 proc. wybrało opcję określoną jako sojusz bądź związek „z Europą”. 20,5 proc. respondentów nie potrafił odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Badanie przeprowadzono na grupie składającej się z 1 tys. mieszkańców Białorusi.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Jak relacjonuje nadające z Warszawy Europejskie Radio dla Białorusi, badanie socjologiczne zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku. W artykule na portalu rozgłośni zaznaczono, że choć wśród mieszkańców Białorusi ciągle przeważają zdecydowanie zwolennicy związków ze wschodnich sąsiadem to ich proporcja spada. W sondażu z poprzedniego roku było ich o 9 punktów procentowych więcej niż w tegorocznym. W ciągu roku o 5 punktów procentowych wzrosła natomiast proporcja respondentów, którzy opowiadają się za związkami „z Europą”.  Wzrosła także liczba tych, którzy nie mają wyrobionego zdania na temat strategicznego kierunku zaangażowania międzynarodowego Białorusi.

Od końca zeszłego roku władze Rosji naciskają na Mińsk by pogłębić integrację dwóch państw, od czego uzależniają udzielenie Białorusi ekonomicznego wsparcia w postaci preferencyjnych cen sprzedawanego temu krajowi rosyjskiej ropy i gazu. I choć w czerwcu roku bieżącego rosyjski minister gospodarki twierdził, że rządy dwóch państw osiągnęły już porozumienie niemal we wszystkich zagadnieniach związanych z pogłębianiem wzajemnych związków, to jednak po spotkaniu premierów Rosji i Białorusi w tymże miesiącu okazało się, że na szczeblu między rządowym porozumienia nie ma. Kwestie przyszłych relacji Mińska i Moskwy będą więc musiały być rozstrzygnięte, tak jak to było dotychczas, na najwyższym, prezydenckim szczeblu. Program działań na rzecz pogłębienia integracji ma zostać podpisany 8 grudnia bieżącego roku.

euroradio.fm/kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz