Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping otworzył w niedzielę XX zjazd Komunistycznej Partii Chin.

Zjazd rozpoczął się od sprawozdania kończącego swoja drugą kadencję sekretarza generalnego Xi Jingpinga. Jak stwierdził on w czasie wystąpienia – „Aby zbudować nowoczesny, socjalistyczny pod każdym względem kraj, musimy dążyć przede wszystkim do wysokiej jakości rozwoju” – powiedział Xi. Określił on model gospodarczy wdrażany przez partię mianem „socjalistycznej gospodarki rynkowej”, przytoczyła agencja informacyjna Xinhua.

Xi powtórzył sformułowanie o koniecznym „wysokim standardzie” i potrzebie „nowego wzorca rozwoju, który koncentruje się na krajowej gospodarce”, co potwierdza sygnalizowany już wcześnie przez KPCh kurs na rozwój rynku wewnętrznego i zmniejszanie stopnia uzależnienia chińskiej gospodarki od eksportu.

„Chiny dopilnują, aby realizacja strategii zwiększania popytu wewnętrznego była zintegrowana z wysiłkami na rzecz pogłębienia reform strukturalnych po stronie podaży” – powiedział Xi, który podkreślił jednak, że zmiany mają dokonywać się „przy jednoczesnym zaangażowaniu na wyższym poziomie w gospodarkę światową”.

Wobec prób decouplingu i izolacji Chin podejmowanych przez Waszyngton Xi zapowiedział, zwrócenie uwagi na „odporność i bezpieczeństwo łańcuchów przemysłowych i dostaw”. Z kolei zwiększenie rynku wewnętrznego ma zostać zapewnione przez „zintegrowany rozwój obszarów miejskich i wiejskich oraz skoordynowany rozwój regionalny”. Mówca wymienił w tym kontekście „rewitalizację obszarów wiejskich” i konieczność zapewnienia „bezpieczeństwa żywnościowego”.

„Będziemy pracować nad tym, aby rynek odgrywał decydującą rolę w alokacji zasobów i aby rząd lepiej spełniał swoją rolę” – zadeklarował sekretarz generalny mający wszelkie szanse na przedłużenie swoich rządów w partii i państwie.

Wśród sektorów gospodarki, które mają być poddane modernizacji przywódca wymienił sektory „lotnictwa, transportu, cyberprzestrzeni i rozwoju cyfrowego”. W przemówieniu Xi Jinping pojawiło się również odwołanie do Inicjatywy Pasa i Drogi.

Odnosząc się do polityki zagranicznej państwa stwierdził on, że jej cele polegają „na utrzymaniu pokoju na świecie i promowaniu wspólnego rozwoju”. Wymienił przy tym „wartości pokoju, rozwoju, sprawiedliwości, demokracji i wolności oraz do promowania wzajemnego zrozumienia i nawiązywania bliższych więzi z innymi narodami”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

„Chiny stanowczo sprzeciwiają się wszelkim formom hegemonizmu i polityki siły, mentalności zimnej wojny, ingerencji w wewnętrzne sprawy innych krajów i podwójnym standardom” – powiedział Xi Jinping.  Mówiąc o współpracy międzynarodowej chiński przywódca wskazał krąg partnerów powołując się na „solidarność i współpracę z innymi krajami rozwijającymi się” by „chronić wspólne interesy świata rozwijającego się”. Podkreślił przy tym jeszcze raz znaczenie otwartości rynków zapewniając, że „Chiny trzymają się właściwego kursu globalizacji gospodarczej”.

Na poziomie politycznych relacji Chiny, według Xi Jingpinga „podtrzymują prawdziwy multilateralizm, promują większą demokrację w stosunkach międzynarodowych”. Ocenił, że świat znalazł się obecnie „na rozdrożu historii”.

Sekretarz generalny poruszył też drażliwą międzynarodowo kwestię – „Rozwiązanie kwestii Tajwanu to sprawa dla Chińczyków, sprawa, która musi zostać rozwiązana przez Chińczyków”.  Zasugerował, że Pekin nie wyklucza możliwości użycia siły w celu zjednoczenia – „zastrzegamy sobie możliwość podjęcia wszelkich niezbędnych środków. Jest to skierowane wyłącznie na ingerencję sił zewnętrznych i niewielu separatystów dążących do niepodległości Tajwanu i ich separatystycznej działalności. W żadnym wypadku nie jest to wymierzone w naszych tajwańskich rodaków”.

Czytaj także: Chiny mówią o możliwości użycia siły w sprawie Tajwanu

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

„Całkowite zjednoczenie naszego kraju musi zostać zrealizowane i bez wątpienia może się ono urzeczywistnić!” – mówił Xi – „Zawsze okazywaliśmy szacunek i troskę naszym rodakom z Tajwanu i pracowaliśmy nad zapewnieniem im korzyści. Będziemy nadal promować wymianę gospodarczą i kulturalną oraz współpracę w Cieśninie [Tajwańskiej]”.

Wiążąc politykę społeczną z budową rynku wewnętrznego lider stwierdził, że „Musimy zapewnić i poprawić dobrostan ludzi w trakcie dążenia do rozwoju i zachęcać wszystkich do ciężkiej wspólnej pracy, aby spełnić aspiracje ludzi do lepszego życia”. Obiecał przy tym „ulepszyć podstawowy system usług publicznych w celu podniesienia standardów usług publicznych oraz uczynić usługi publiczne bardziej zrównoważonymi i dostępnymi”.

„Zapewnimy wyższe wynagrodzenie za większą pracę i zachęcimy ludzi do osiągnięcia dobrobytu poprzez ciężką pracę” – deklarował mówca – „Będziemy promować równość szans, zwiększać dochody osób o niskich dochodach i powiększać grupę o średnich dochodach”. Zapowiedział – „rozszerzenie zakresu programów ubezpieczeń społecznych”

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zauważając problem związany z szybkom starzeniem się społeczeństwa Chin Xi domagał się zwiększenia wskaźnika urodzeń. W kontekście polityki zdrowotnej państwo musi wykazywać się „wzmocnionym systemom zapobiegania epidemiom, kontroli i leczenia”, co było zapowiedzią kontynuowania restrykcyjnej polityki przeciwkoronawirusowej.

Sekretarz generalny zapowiedział również zwracanie większej uwagi władz na ekologię pod hasłem „Inicjatywy Pięknych Chin”, która ma być traktowana priorytetowo. „Przeprowadzimy skoordynowaną restrukturyzację przemysłu, kontrolę zanieczyszczeń, ochronę środowiska i reakcję na zmiany klimatyczne, a także będziemy promować wspólne wysiłki na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zmniejszenia zanieczyszczenia, rozszerzenia zielonego rozwoju i dążenia do wzrostu gospodarczego” – powiedział sekretarz generalny zapowiadający, że Chiny są jeszcze przed szczytowym momentem emisji gazów cieplarnianych, ale chcą go przekroczyć.

Według komentatorów Xi Jinping zapewni sobie na XX zjeździe KPCh reelekcję na stanowisku sekretarza generalnego, tym samym będą pierwszym od czasów Mao Zedonga politykiem chińskim sprawującym tę funkcję więcej niż dwie kadencje.

english.net.cn/kresy.pl

 

 

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz