Z sondażu przeprowadzonego przez think tank Europejska Rada Spraw Zagranicznych (European Council on Foreign Relations) wynika, że większość Polaków (55 proc.) postrzega sankcje wobec Rosji jako zbyt słabe. To najwięcej spośród 14 krajów UE przebadanych w sondażu.

Wyniki badania przeprowadzonego na 60 tys. osób w 14 państwach UE opublikowano we wtorek na stronie internetowej think tanku. Sondaż dotyczył polityki zagranicznej i jej postrzegania przez społeczeństwa poszczególnych krajów.

Jedno z pytań dotyczyło postrzegania sankcji UE wobec Rosji. W Polsce za niewystarczająco silne uznało je 55 proc. badanych – najwięcej ze wszystkich badanych państw. 8 proc. uznało sankcje za zrównoważone a 18 proc. za zbyt silne. Na drugim biegunie znaleźli się Słowacy, których 28 proc. określiło sankcje jako zbyt mocne. Jedynie 19 proc. uznało, że są one zbyt słabe.

Odpowiedzi uzyskane w Polsce wyróżniły się także w przypadku pytania „Po czyjej stronie powinien opowiedzieć się twój kraj w razie konfliktu między USA a Chinami?”. 24 proc. ankietowanych w naszym kraju wskazało na USA – ponownie najwięcej spośród 14 państw. Jednocześnie najmniejszy odsetek ankietowanych odpowiedział, że Polska nie powinna opowiadać się po żadnej ze stron (54 proc.). Ponownie wyróżnili się Słowacy, którzy po równo podzielili się w poparciu dla USA i Chin (po 8 proc.). Największymi zwolennikami neutralności w takim konflikcie okazali się Grecy (82 proc.) i Austriacy (83 proc.).

Stosunkowo proamerykańskie nastawienie Polaków objawiło się też przy pytaniu „Której potędze ufasz bardziej: USA czy UE?”. 19 proc. ankietowanych Polaków ufało bardziej USA – po raz kolejny najwięcej. Najmniej ufali USA Słowacy i Austriacy (po 3 proc.). Największe zaufanie w UE pokładali Niemcy i Austriacy (po 60 proc.). Z kolei największą rezerwą wobec obu potęg wykazali się Grecy (58 proc. braku zaufania do UE i USA) oraz Czesi (54 proc.).

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Niemcy sprzeciwiają się sankcjom wobec Rosji

Kresy.pl / ecfr.ue / newsweek.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz