Polska znalazła się wśród krajów o najwyższych standardach żywnościowych Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności.

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego opracowywany jest na podstawie danych pochodzących z takich organizacji, jak m.in. ONZ, Bank Światowy czy Światowa Organizacja Zdrowia. Za jego przygotowanie odpowiada Economist Intelligence Unit, od 2012 roku działający na zlecenie firmy DuPont.

Przebadano w sumie 113 krajów z całego świata. W trakcie oceny bierze się pod uwagę 28 czynników, pogrupowanych w trzech kategoriach: osiągalność cenowa, dostęp do żywności oraz jakość i bezpieczeństwo.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Polska od trzech lat wykazuje w badaniu trend wzrostowy. W porównaniu do 2016 roku, nasz kraj uplasował się o dwa miejsca wyżej na świecie – na 27. miejscu. W Europie zajmujemy 17 miejsce, tuż za Czechami, a przed Grecją.

Polska otrzymała maksymalną liczbę punktów (100) w dostępie rolników do finansowania, obecności systemów zabezpieczenia żywnościowego i standardach żywieniowych. Podobnie z punktacją w kategorii bezpieczeństwo żywności (98,6 pkt). Za względnie niski procent populacji żyjącej poniżej progu światowego ubóstwa otrzymaliśmy 99,7 pkt. Jednak największy wzrost dotyczy wydatków na badania i rozwój w rolnictwie. Wyniósł on, w porównaniu do 2016 r., aż 12,5 pkt. co daje nam 12 miejsce na świecie.

Jednocześnie, Polska uzyskała mało punktów w kategorii stabilność polityczna (51. miejsce na świecie). Z drugiej strony, nasz kraj wypadł znakomicie w nowej kategorii – „zasoby naturalne”. Chodzi m.in. o zagrożenia związane z klimatem. Polska zajęła 7 miejsce, za Szwajcarią i Węgrami. W czołówce są m.in. Dania, Słowacja, Austria i Czechy. Pod względem bioróżnorodności morskiej, przyznano nam – 100 pkt. Badanie wykazało zarazem, że Europa i Ameryka Północna są szczególnie narażone na powodzie i paradoksalnie – wyczerpanie dostaw świeżej wody.

Według najnowszego badania, 60 proc. krajów odnotowało pogorszenie wyników, w porównaniu do poprzedniego rankingu.

Przeczytaj: Polska przeciw podwójnym standardom w sprzedaży żywności

Magazynfakty.pl / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz