Polska znalazła się wśród krajów o najwyższych standardach żywnościowych Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności.

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego opracowywany jest na podstawie danych pochodzących z takich organizacji, jak m.in. ONZ, Bank Światowy czy Światowa Organizacja Zdrowia. Za jego przygotowanie odpowiada Economist Intelligence Unit, od 2012 roku działający na zlecenie firmy DuPont.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

6508.82 PLN    (29.58%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Przebadano w sumie 113 krajów z całego świata. W trakcie oceny bierze się pod uwagę 28 czynników, pogrupowanych w trzech kategoriach: osiągalność cenowa, dostęp do żywności oraz jakość i bezpieczeństwo.

Polska od trzech lat wykazuje w badaniu trend wzrostowy. W porównaniu do 2016 roku, nasz kraj uplasował się o dwa miejsca wyżej na świecie – na 27. miejscu. W Europie zajmujemy 17 miejsce, tuż za Czechami, a przed Grecją.

Polska otrzymała maksymalną liczbę punktów (100) w dostępie rolników do finansowania, obecności systemów zabezpieczenia żywnościowego i standardach żywieniowych. Podobnie z punktacją w kategorii bezpieczeństwo żywności (98,6 pkt). Za względnie niski procent populacji żyjącej poniżej progu światowego ubóstwa otrzymaliśmy 99,7 pkt. Jednak największy wzrost dotyczy wydatków na badania i rozwój w rolnictwie. Wyniósł on, w porównaniu do 2016 r., aż 12,5 pkt. co daje nam 12 miejsce na świecie.

Jednocześnie, Polska uzyskała mało punktów w kategorii stabilność polityczna (51. miejsce na świecie). Z drugiej strony, nasz kraj wypadł znakomicie w nowej kategorii – „zasoby naturalne”. Chodzi m.in. o zagrożenia związane z klimatem. Polska zajęła 7 miejsce, za Szwajcarią i Węgrami. W czołówce są m.in. Dania, Słowacja, Austria i Czechy. Pod względem bioróżnorodności morskiej, przyznano nam – 100 pkt. Badanie wykazało zarazem, że Europa i Ameryka Północna są szczególnie narażone na powodzie i paradoksalnie – wyczerpanie dostaw świeżej wody.

Według najnowszego badania, 60 proc. krajów odnotowało pogorszenie wyników, w porównaniu do poprzedniego rankingu.

Przeczytaj: Polska przeciw podwójnym standardom w sprzedaży żywności

Magazynfakty.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz