Według szacunkowych danych Eurostatu, Polska pod względem wydatków na konsumpcję uwzględniających parytet siły nabywczej zajmuje 19. miejsce wśród państw członkowskich UE. Pod względem PKB na mieszkańca wyrażonego w normach siły nabywczej jesteśmy na 21 pozycji.

Eurostat podał pierwsze szacunki dotyczące parytetów siły nabywczej na 2019 roku. Jak przypomina portal Forsal.pl, rzeczywista konsumpcja prywatna (AIC, Actual Individual Consumption) jest miarą dobrobytu materialnego gospodarstw domowych.

Na podstawie pierwszych wstępnych szacunków za 2019 rok, czyli sprzed wybuchu pandemii koronawirusa, AIC na mieszkańca wyrażone w normach siły nabywczej (PPS) w Unii Europejskiej wahało się w przedziale 59 – 135 proc. średniej dla 27 państw członkowskich.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

 

W przypadku 9 państw odnotowano wskaźnik AIC na mieszkańca wyższy niż średnia dla UE za 2019 rok. Dotyczy to przede wszystkim Luksemburgu (o 35 proc. więcej niż średnia unijna) oraz Niemiec (około 23 proc. więcej). Dalsze miejsca zajęły kolejno: Austria, Dania, Belgia, Holandia, Finlandia, Szwecja i Francja. W krajach tych odnotowano poziomy AIC od 5 proc. do 20 proc. powyżej średniej UE.

Jednocześnie, w 12 państwach członkowskich UE wskaźnik AIC na mieszkańca mieścił się w przedziale o 25 proc. niższym od średniej unijnej. W przypadku Włoch, Irlandii, Cypru, Hiszpanii i Litwy, poziomy te były niższe od średniej o 10 proc. lub mniej. Natomiast rzeczywista konsumpcja prywatna wyrażona jako parytet siły nabywczej (PPP) w Portugalii, Czechach, Słowenii i na Malcie zawierała się w przedziale 10–20 proc. poniżej średniej UE. W odniesieniu do Polski, Rumunii i Grecji, wskaźnik AIC był na poziomie o 20–25 proc. poniżej średniej UE.

Jak podaje Forsal.pl, w Polsce wydatki na konsumpcję uwzględniające parytet siły nabywczej na poziome 79 proc. średniej plasują nasz kraj na 19. pozycji wśród państw wspólnoty, czyli ex aequo z Rumunią.

Ponadto, sześć państw członkowskich odnotowało AIC na mieszkańca na poziomie mniejszym lub równym niż 75 proc. średniej UE. W Estonii było to 75 proc., a wydatki konsumentów na Słowacji, Łotwie, Węgrzech i Chorwacji miesiły się w przedziale 75 – 65 proc. średniej unijnej.

Z danych wynika, że najbiedniejszym państwem członkowskim Unii Europejskiej jest Bułgaria. W 2019 roku wskaźnik AIC na mieszkańca uwzględniający parytet siły nabywczej odpowiadał 59 proc. średniej UE.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

W ubiegłym roku PKB na mieszkańca wyrażony w PPS wynosił od 53 proc. średniej UE w przypadku Bułgarii do 261 proc. w Luksemburgu. Dziesięć państw członkowskich odnotowało poziom PKB na mieszkańca powyżej średniej UE w 2019 r. PKB Polski na mieszkańca wyrażony w PPS jest równy 73 proc. średniej liczonej dla 27 państw UE, co plasuje nas na 21 pozycji, razem z Węgrami.

Ostatnio informowaliśmy, że podczas gdy w wielu państwach Europy mamy do czynienia z deflacją czyli spadkiem cen, w Polsce nadal one rosną, obecnie najszybciej w Unii Europejskiej. W całej UE średni wskaźnik inflacji wyniósł w maju 0,6 proc, a dla strefy euro – 0,1 proc. Jednak w Polsce wskaźnik ten był wyraźnie wyższy i sięgnął poziomu aż 3,4 proc.

forsal.pl / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz