W wywiadzie dla polskojęzycznego, wileńskiego radia „Znad Wilii”, marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński uznał, że obecne relacje między Polską a Litwą „są dobre”.

Kuchciński wystąpił w audycji „Salon Polityczny”. „One moim zdaniem są dobre” – powiedział czołowy polityk PiS, zapytany o relacje między Polską a Litwą. „Współpraca gospodarcza, współpraca wojskowa dotycząca obronności, współpraca dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, współpraca zapewniająca komunikację i połączenia infrastrukturalne, moim zdaniem to bardzo dobrze świadczy o przyszłości naszych stosunków, jako państw niepodległych. Jest to wzór za którymi powinny iść działania w innych obszarach naszej aktywności, także tych bardzo trudnych” – stwierdził marszałek Sejmu Rzeczpospolitej.

[EDIT: Tytuł został zmieniony po groźbach Kancelarii Sejmu pod adresem naszego portalu, 14.09.2017]

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1416 PLN    (6.43%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Co miał do powiedzenia Kuchciński na temat instytucjonalnej dyskryminacji Polaków na Litwie, jakiej są oni poddawani od 1991 roku? „Są oczywiście sprawy do wyjaśnienia, związane z historią Polski i Litwy, sprawy związane z szacunkiem i troską o mniejszości narodowe, naszych rodaków, Polaków mieszkających w innych państwach. To są sprawy które powinniśmy ze spokojem, konsekwentnie wyjaśniać” – tłumaczył czołowy polityk partii rządzącej. Jako przykład modelowej polityki wobec mniejszości polski polityk wskazywał na Węgry.

Kuchciński nie zamierza stawiać, żadnych warunków wstępnych przed rozmowami z Litwinami. Na pytanie o posiedzenia Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, które od dawna nie jest zwoływane, właśnie ze względu na dyskryminacyjne praktyki państwa litewskiego wobec naszych rodaków odpowiedział: „Ja jestem zwolennikiem, nawet w sytuacji gdy nie są spełniane oczekiwania drugiego państwa, na przykład oczekiwania Polski co do zmian ustawodawstwa dotyczącego języka czy edukacji, jestem zwolennikiem rozmów, wyjaśniania spraw, bo bez rozmów tworzy się mur”. Jak deklarował „jeśli jest takie oczekiwanie ja zachęcę posłów i także senatorów by doprowadzić do częstszych spotkań.

Kuchciński bardzo wyraźnie zaznaczył, że prawa Polaków na Litwie nie są dla niego priorytetem w relacjach z tym państwem. Jak powiedział – „W tej chwili zwracamy głównie uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa, spełnienie podstawowego obowiązku jaki mają na sobie władze Polski i Litwy. Kwestia bezpieczeństwa czyli wzmocnienia obronności, zapewnienia bezpieczeństwa tego podstawowego, czyli przed agresją zewnętrzną, ale i bezpieczeństwa w innych dziedzinach energetycznego, gospodarczego, jest to sprawa, która w tej chwili absorbuje wszystkich i są tutaj dobre efekty”.

Kuchciński opowiedział się za pozostaniem Polski w ramach Unii Europejskiej deklarując, że „nie grozi Polexit”. Przyznał jednak, że państwa „starej” Europy Zachodniej „więcej dzieli niż łączy” z państwami Europy Środkowej. „Wszyscy się zgadzamy, że konieczna jest reforma, odnowa Unii Europejskiej, aby ją wzmocnić, a nie podzielić” – ocenił Kuchciński. „Ja osobiście jestem zwolennikiem wielkiej, zjednoczonej Europy, w której Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Ukraina ale także Białoruś, by się mogły znaleźć” – zadeklarował marszałek Sejmu RP.

Kuchciński oświadczył także, że przyjął zaproszenie przewodniczącego parlamentu Litwy i odwiedzi Wilno 26 września.

Po 1991 roku na Litwie przeprowadzono reprywatyzację ziemi w sposób dyskryminujący Polaków. Działki na Wileńszczyźnie należące przed wojną do polskich rodzin, zamiast ich potomkom, oddawano często Litwinom z innych regionów. Od 2000 roku spada liczba polskich szkół, do których wprowadzono w 2011 roku język litewski w nauczaniu części przedmiotów. Ujednolicono też egzamin maturalny z języka litewskiego, mimo, że uczniowie w polskich szkołach uczyli się go według innego programu. Nazwiska Polaków w oficjalnych dokumentach są zniekształcane, poprzez zapisywanie ich litewskimi literami. Użycie liter typowych dla języka polskiego jest zakazane. Zakazane jest również umieszczanie oficjalnych nazw miejscowości i ulic w językach innych niż litewski. O dyskryminacji naszych rodaków na Wileńszczyźnie szczegółowo opowiedziała naszemu portalowi czołowa działaczka polityczna i społeczna, Renata Cytacka.

Nietrudno ocenić, że sformułowania padające w wypowiedziach marszałka Kuchcińskiego, mogą zostać na poziomie politycznym zinterpretowane jako przyjęcie, że bezpieczeństwo Litwy jest ważniejsze niż prawa Polaków.

zw.lt/kresy.pl

 

4 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz