Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) objęło 25 proc. udziałów w bloku koncesyjnym Musakhel w środkowej części Pakistanu. Spółka szacuje zasoby koncesji na 16 mld m sześc. gazu ziemnego – poinformowała spółka w środę.

Konsekwentnie rozwijamy działalność poszukiwawczo-wydobywczą Grupy Kapitałowej PGNiG za granicą. Nabycie udziałów w bloku koncesyjnym Musakhel może w istotny sposób zwiększyć potencjał wydobywczy PGNiG w Pakistanie i wzmocnić naszą pozycję na tamtejszym rynku energii – oświadczył Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG. Partnerami koncesji są spółka Pakistan Petroleum Ltd., z którą PGNiG współpracuje od kilkunastu lat i która jest operatorem koncesji (37,2% udziałów), Oil&Gas Development Company Ltd.(35,3%), PGNiG (25%) oraz Government Holdings Pvt. Ltd. (2,5%).

„Udziały w koncesji uzyskaliśmy w ramach transakcji farm-in, czyli objęcia części udziałów za porozumieniem z partnerami koncesyjnymi oraz zgodą rządu pakistańskiego. Świadczy to o dużym uznaniu dla kompetencji PGNiG w zakresie poszukiwań i wydobycia węglowodorów oraz o dobrych relacjach z miejscowymi partnerami, które zbudowaliśmy realizując inne projekty wydobywcze na terenie Pakistanu” – dodał prezes spółki.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Blok koncesyjny Musakhel, w którym PGNiG objęło 25 proc. udziałów, ma powierzchnię 2176 km kwadratowych. Położony jest w północno-wschodniej części pakistańskiej prowincji Beludżystan, na obszarze bogatym w gaz ziemny. Na podstawie danych ze złóż odkrytych w sąsiedztwie koncesji, PGNiG wstępnie szacuje jej zasoby wydobywalne na ok. 16 mld m sześc. gazu. Więcej informacji na temat potencjału zasobowego bloku Musakhel Spółka uzyska dzięki badaniom sejsmicznym, których początek zaplanowano na 2022 rok. Analiza pozyskanych danych będzie również punktem wyjścia do zaprojektowania prac wiertniczych

PGNiG podkreśla, że w ostatnich latach na terenach sąsiadujących z blokiem Musakhel zrealizowano liczne inwestycje związane z infrastrukturą energetyczną, co ułatwi zagospodarowanie ewentualnych zasobów.

Aktualnie działalność poszukiwawczo-wydobywcza PGNiG w Pakistanie koncentruje się na koncesji Kirthar w prowincji Sindh, pozyskanej w 2005 roku. Spółka eksploatuje tutaj dwa złoża – Rehman i Rizq. Od 2015 r. na złożu Rehman działa pierwsza poza granicami Polski kopalnia gazu należąca do PGNiG. Udziałowcami bloku Kirthar są PGNiG (70 proc.) i Pakistan Petroleum Ltd. (30 proc.).

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: PGNiG podpisało umowę, która umożliwia udział w prywatyzacji na Ukrainie

W ubiegłym roku wydobycie gazu przez PGNiG w Pakistanie wyniosło prawie 300 mln m sześc. i było o ponad 50 proc. większe niż w 2019 r., kiedy sięgnęło ok. 190 mln m sześciennych.

Spółka będzie kontynuować prace poszukiwawcze na koncesji Kirthar, planuje również wiercenie i zagospodarowanie kolejnych odwiertów eksploatacyjnych na złożach Rehman i Rizq.

pgnig.pl / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz