Litewski Sejm poparł wniosek polskiej partii o złożenie wniosku do Sądu Konstytucyjnego w sprawie skargi AWPL-ZChR, dotyczącej rażących naruszeń podczas wyborów parlamentarnych.

We wtorek posłowie litewskiego parlamentu zajmowali się w trybie pilnym drugim czytaniu wnioskiem Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin o zwrócenie się do Sądu Konstytucyjnego RL w sprawie rażących naruszeń podczas wyborów parlamentarnych. Wniosek został w głosowaniu przyjęty. Głosowało za nim 63 posłów, 23 było przeciwko a 10 wstrzymało się od głosu.

„Nad tym wnioskiem Sejm miał pochylić się po upływie 48 godzin po ogłoszeniu wyników wyborów. Nasza partia – Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin złożyła skargę w porę, ale przewodniczący Sejmu, nie wypełniając swoich obowiązków, nie poinformował posłów i nie zwoływał posiedzeń. To dziś pragnę podziękować, że przynajmniej dzisiaj rozpatrujemy ten projekt wniosku i liczymy na to, że będzie zapewnione prawo do obrony” – powiedziała przed głosowaniem Rita Tamašunienė, minister spraw wewnętrznych, poseł z frakcji AWPL-ZChR, cytowana przez L24.lt. Zaapelowała też do parlamentarzystów o zatwierdzenie odpowiedniego projektu uchwały, aby „pokazać, że jednak istnieje wymiar sprawiedliwości”.

 

„Sąd Konstytucyjny powie, czy warto bronić naszej prawdy. Bo ta sytuacja nie jest jednoznaczna. Trzeba dziś odpowiedzieć, aby w przyszłości moglibyśmy przeprowadzać wybory zgodnie z Konstytucją – wolne, demokratyczne i publiczne” – mówiła Tamašunienė.

Zwróciła uwagę na to, że zgodnie z litewską ordynacją wyborczą media mogą publikować informację, również negatywną, o kandydatach w wyborach, ale muszą się zarejestrować jako uczestnicy kampanii wyborczej. Tymczasem „Laisvės TV”, gdzie polską partię przedstawiano w krytycznym świetle, „w ogóle nie jest zarejestrowana jako środek masowego przekazu”.

Tamašunienė podkreślała też, że w czasie kampanii wyborczej na Litwie „szeroko zakrojona akcja „Laisvės TV” miała decydujący wpław na wyborcę”. Jej zdaniem było to wykorzystaniem luki prawnej, żeby prowadzić „oszczerczą kampanię” przeciwko AWPL-ZChR i „często” podawać informacje niezgodne z rzeczywistością, przy braku reakcji ze strony Głównej Komisji Wyborczej.

Serwis L24.lt zaznacza, że po przyjęciu przez litewski parlament wniosku AWPL-ZChR o zwrócenie się do Sądu Konstytucyjnego w sprawie rażących naruszeń podczas wyborów parlamentarnych, sąd musiałby pochylić się nad następującymi pytaniami:

„- Czy podczas wyborów do Sejmu Republiki Litewskiej, które odbyły się 11 października 2020 roku w wielomandatowym okręgu wyborczym zakrojona przez Andriusa Tapinasa i „Laisvės TV” na szeroką skalę kampania informacyjna „Viso gero, Valdemarai” nie naruszyła norm prawnych regulujących wymagania dotyczące oznaczania reklamy i agitacji politycznej, wskazując źródła ich finansowania i wyraźnie odróżniając ich od innych rozpowszechnianych informacji w okresie kampanii wyborczej.

– Czy podczas wyborów do Sejmu Republiki Litewskiej 11 października 2020 roku w wielomandatowym okręgu wyborczym nie zostały naruszone art. 52 i 53 ordynacji wyborczej do Sejmu Republiki Litewskiej, które ustanawiają zakaz publikowania kompromitujących materiałów w terminach określonych w odpowiednich normach prawnych bez umożliwienia partii i jej kandydatom wyrażenia odwetowej opinii.

– Czy w jednomandatowym okręgu Ponary-Grzegorzewo, gdzie stwierdzono liczne przypadki naruszeń podczas liczenia głosów oraz podczas agitacji wyborczej, nie zostały naruszone demokratyczne procedury wyborcze, których przestrzeganie jest niezbędne dla legalności i ważności wyników wyborów; czy rażące naruszenia ustawy o wyborach do Sejmu RL pozwoliły Głównej Komisji Wyborczej w okręgu Ponary-Grzegorzewo prawidłowo ustalić kandydatów, którzy trafili do II tury wyborów w tym okręgu jednomandatowym.

– Czy wymierzona w AWPL-ZChR kampania informacyjna, zakrojona na szeroką skalę przez Andriusa Tapinasa i „Laisvės TV”, oraz rażące naruszenia prawa wyborczego w okręgu Ponary-Grzegorzewo miały znaczący wpływ na wybory do Sejmu Republiki Litewskiej”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Jeśli zostałoby przez Sąd Konstytucyjny potwierdzone, że tego rodzaju naruszenia prawa wyborczego miało decydujący wpływ na przekroczenie progu przez polską partię, to AWPL-ZChR poprosi o ponowny podział mandatów w okręgu wielomandatowym identycznie z praktyką orzeczenia Sądu z 2012 roku.

Jak informowaliśmy, w sobotę 31 października litewska Główna Komisja Wyborcza rozpatrzyła skargę Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) w sprawie przedwyborczej inicjatywy dziennikarza Andriusa Tapinasa i „Laisvės TV”, skierowanej przeciwko tej partii. GKW uznała tę publikację za negatywną reklamę polityczną. Nie dopatrzyła się w tym jednak rażących naruszeń ordynacji wyborczej. Podjęto decyzję o przekazaniu zebranych materiałów na temat działań dziennikarza i „Laisvės TV” do Komisji Etyki Informacji Publicznej.

GKW odrzuciła zarazem wniosek AWPL-ZChR o unieważnienie wyników wyborów do Sejmu w okręgu wielomandatowym. Tomaszewski zapowiedział zaskarżenie tej decyzji. Polska patia zwróciła się ws. unieważnienia wyników wyborów do Sejmu w okręgu wielomandatowym i okręgu jednomandatowym Ponary-Grzegorzewo również do prezydenta Gitanasa Nausėdy i do Sejmu.

PRZECZYTAJ: Wybory parlamentarne na Litwie. Renata Cytacka ujawnia nieprawidłowości i oszustwa wyborcze

AWPL-ZChR chce też, żeby sprawą zajął się litewski Trybunał Konstytucyjny i orzekł, czy podczas wyborów w wielomandatowym okręgu wyborczym przeprowadzona przez Tapinasa i spółkę pożytku publicznego „Laisvės TV”, „zakrojona na szeroką skalę kampania informacyjna porzez rozpowszechnianie wydanej w nakładzie 300 tys. egzemplarzy publikacji „Viso gero, Valdemarai?” nie naruszyła ordynacji wyborczej w sprawie oznaczania reklamy politycznej i agitacji, wskazując źróła finansowania i wyraźnie odróżniając je od innych informacji rozpowszechnianych w okresie działalności politycznej”.

Czytaj również: Litewski konstytucjonalista: prawo AWPL-ZChR do obrony na drodze sądowej jest ograniczane

L24.lt / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz