Papież dokonał Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

Papież Franciszek zawierzył i poświęcił Kościół, ludzkość, a w szczególności Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi.

W piątek 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, podczas nabożeństwa pokutnego w Bazylice św. Piotra w Watykanie, Ojciec Święty Franciszek dokonał aktu poświęcenia ludzkości, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi.

Przeczytaj: Papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi

Najpierw odbyło się właściwe nabożeństwo pokutne. Podczas homilii, papież podkreślił, że w akcie poświęcenia „nie chodzi o formułę magiczną, lecz akt duchowy”. Powiedział, ze to „gest pełnego zawierzenia dzieci, które w utrapieniu tej okrutnej i bezsensownej wojny, zagrażającej światu, uciekają się do Matki, zanosząc do Jej serca strach i ból, powierzając Jej samych siebie”.

 

„W tych dniach do naszych domów wciąż docierają wiadomości i obrazy śmierci, podczas gdy bomby niszczą domy tak wielu naszych bezbronnych braci i sióstr z Ukrainy. Okrutna wojna, która dotknęła jakże wielu i sprawia, że wszyscy cierpią, wywołuje u wszystkich strach i przerażenie” – mówił Ojciec Święty. „Mamy poczucie bezsilności i niewystarczalności. Trzeba, by nam powiedziano: +nie lękaj się+. Ale ludzkie uspokojenia nie wystarczają, potrzebujemy obecności Boga, pewności Bożego przebaczenia, jedynego, które usuwa zło, łagodzi urazę, przywraca pokój w sercu”.

Podczas homilii, papież mocno akcentował znaczenie sakramentu spowiedzi. „To nie my wracamy do Pana. To On przychodzi, aby nas nawiedzić, napełnić swoją łaską, rozradować swoją radością. Spowiadanie się to dawanie Ojcu radości z tego, że może nas podnieść. W centrum tego, co przeżyjemy, nie są nasze grzechy, lecz Jego przebaczenie”.

Ojciec Święty zauważył, że jeśli chcemy, aby świat się zmienił, to musi się zmienić przede wszystkim nasze serce i dlatego dziś pukamy do Niepokalanego Serca Maryi, która jest „pełna łaski”, „a więc wolna od grzechu”.

Po homilii przeprowadzono rachunek sumienia, po czym Franciszek wyspowiadał się u jednego ze spowiedników bazyliki, a następnie sam zasiadł w konfesjonale i przez pół godziny słuchał spowiedzi grupy wiernych. Po błogosławieństwie papież odczytał akt zawierzenia przed figurą Matki Bożej, która na co dzień znajduje się w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w San Vittorino pod Rzymem.

„O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia” – mówił papież. „Zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojen światowych”.

„Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych. Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm” – podkreślił Franciszek.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

„W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę” – kontynuował.

Papież modlił się: „My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój”.

Mówił, że ludzie woleli lekceważyć Boga, żyć w fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gromadzić broń. „Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie!”.

Jak zaznaczył papież, Niepokalane Serce Maryi jest „schronieniem dla Kościoła i ludzkości”.

„Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji” – powiedział Franciszek. Następnie, odmówił modlitwę do Matki Bożej:

„Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy. Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania. Ty, „Ziemio Nieba”, przywróć w świecie Bożą zgodę. Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia. Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego. Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości. Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa. Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

„Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałeś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące Serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością” – modlił się papież.

„Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i wstrząśnięta, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę” – mówił papież w akcie zawierzenia.

„My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustała wojna, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata. Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serce, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen”.

Równolegle, w Fatimie aktu zawierzenia dokonał papieski jałmużnik, kardynał Konrad Krajewski. W łączności z Ojcem Świętym oraz biskupami z całego świata dokonało się to w wielu kościołach, w tym także w Polsce. Odprawiano także Msze święte, w intencji nawrócenia Rosji i Ukrainy oraz pokoju na Ukrainie.

Przypomnijmy, że akt ten był ponownym spełnieniem prośby Matki Bożej przekazanej przez s. Łucję, wizjonerkę z Fatimy. Poświęcenie takie miało już miejsce 25 marca 1984 roku. Dokonał go św. Jan Paweł II. Podobne akty miały miejsce także wcześniej, jednak dopiero po tym sprzed blisko 40 lat s. Łucja uznała, że prośba Matki Bożej została spełniona.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

3 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała w Fatimie m.in.:

Przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Sprawiedliwi będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju”.

Wspomniane przyjście Matki Bożej do s. Łucji i żądanie poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu miało miejsce 13 czerwca 1929 roku w kaplicy domu zakonnego w Tuy w Hiszpanii.

Dzieje.pl / pch24.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply