Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał zasadność większości zarzutów zawartych w skierowanych do niego pozwach, żądających uznania prowadzonej od 2015 roku przez Europejski Bank Centralny (EBC) akcji wykupowania obligacji państwowych za nielegalną. Trybunał orzekł także, że we wcześniejszym orzeczeniu dotyczącym sprawy, TSUE przekroczył swoje kompetencje.

W orzeczeniu opublikowanym we wtorek, niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny (TK) stwierdził zasadność większości skierowanych do niego pozwów, domagających się uznania za nielegalną prowadzonej od 2015 roku przez Europejski Bank Centralny (EBC) akcji zakupu obligacji państwowych – informuje „Dziennik Gazeta Prawna” (DGP). Wcześniej, odmienne stanowisko w opisywanej sprawie zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). „W wyroku z 11 grudnia 2018 r.  TSUE zajął odmienne stanowisko w odpowiedzi na wniosek Federalnego Trybunału Konstytucyjnego o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym” – napisano w uzasadnieniu. Podkreślono, że wydając wspomniany wyrok TSUE przekroczył swoje kompetencje.

Sentencja orzeczenia wskazuje, ze EBC przekroczył takim działaniem swoje kompetencje. Trybunał podkreślił także, że rząd Niemiec oraz Bundestag, przyglądając się biernie tego typu działaniom, naruszyły konstytucyjne prawa obywateli.

W ten sposób sędziowie niemieckiego TK sprzeciwili się wydanemu w grudniu 2018 przez Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wyrokowi, który akceptował działanie EBC.

Prezes niemieckiego Trybunału podkreślił w czasie odczytywania wyroku, że jest to pierwsza sytuacja, w przypadku której niemiecki TK uznał, iż decyzje i działania organów UE stały w sprzeczności z europejskimi przepisami kompetencyjnymi. Z tego powodu nie mają zastosowania w Niemczech.

EBC nabył od marca 2015 roku do końca 2018 roku obligacje oraz inne papiery wartościowe, które zostały wyemitowane przez państwa strefy euro. Ich łączna wartość wynosiła 2,6 biliona euro. Większość z nich zakupiono w ramach programu Public Sector Purchase Programme (PSPP), który został zaskarżony do niemieckiego TK. Program został wznowiony w listopadzie ubiegłego roku – kwota została ograniczona do 20 mld euro miesięcznie.

Jak informuje „DGP” opisywany proces skutkuje wprowadzaniem dodatkowych pieniędzy do obiegu. Podwyższa to wskaźnik inflacji, który EBC zamierza utrzymać (w perspektywie średnioterminowej) na poziomie nieco poniżej 2 proc. Tłumaczy to tym, że malejące lub stabilne ceny zniechęciłyby do inwestowania przedsiębiorców.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Centralny Niemiecki Bank Federalny jest największym udziałowcem EBC – posiada ponad 26 proc. jego akcji. Zakupy obligacji dotyczą go w takiej samej proporcji.

Cztery pozwy, które rozpatrywał niemiecki TK, zostały w latach 2015-2016 złożone między innymi przez byłego wiceprzewodniczącego bawarskiej Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU) Peter Gauweiler oraz polityków prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD) Bernda Lucke i Hansa-Olafa Henkel.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Warto zaznaczyć, że tak jak pisaliśmy wcześniej, organy Unii Europejskiej (np. Komisja Europejska) stały na stanowisku, że orzeczenia TSUE nie mogą być kwestionowane w oparciu o prawo krajowe – nawet konstytucyjne. Tego typu opinie były formułowane przy okazji sporu o ustawy dotyczące zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości.

biznes.gazetaprawna.pl / undesverfassungsgericht.de / polskieradio24.pl / kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz