W środę ukazał się raport Federalnego Ministerstwa Obrony Niemiec. Dotyczy on postępów głównych programów modernizacyjnych Bundeswehry. Jest to pierwszy dokument, w którym zasugerowano rozszerzenie listy uczestników programu MGCS (bojowe wozy nowej generacji, głównie następca czołgów AMX Leclerc i Leopard 2).

Zdaniem autorów raportu należy „promować otwarcie programu MGCS na inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, NATO oraz inne potencjalne państwa partnerskie”. Podkreślono także, że „bazując na sukcesie klubu Leoben, MGCS należy jak najszybciej przekształcić w grupę współpracy opartą na francusko-niemieckim rdzeniu”. Aktualnymi uczestnikami programu są Francja i Niemcy.

Zdaniem autorów niemieckiego resortu obrony, umiędzynarodowienie programu MGCS, zwłaszcza w obrębie Unii Europejskiej, będzie skutkowało wzmocnieniem europejskiego filaru NATO. Jako potencjalnych partnerów wymieniono: Włochy, Wielką Brytanię, Norwegię, Niderlandy i Szwecję. Miałaby to być odpowiedź na wzmożone zainteresowanie projektem, które wyraża wiele państw.

Warto zwrócić uwagę, że w kontekście projektu „unijnego” czołgu znalazły się państwa spoza UE: Wielka Brytania i Norwegia. Norwegia jest jednak użytkownikiem czołgów Leopard. Należy także do grupy Leoben (należą do niej także Holandia i Szwecja -niejako naturalni nabywcy MGCS). W raporcie wyrażono zainteresowanie potencjalnym udziałem Włoch w programie. Mogą być one uważane za jedno z nielicznych państw europejskich, które mogłyby stworzyć realną alternatywę dla MGCS (podobnie jak Wielka Brytania). Na przełomie października i listopada bieżącego roku Włochy deklarowały, że najlepszym rozwiązaniem byłoby opracowanie nowego czołgu wspólnie z Polską i Hiszpanią. W czerwcu br. zaczęły pojawiać się doniesienia sugerujące, że Włochy mogłyby dołączyć do projektu.

Francuski przemysł jest reprezentowany w programie MGCS przez koncern Nexter, niemiecki zaś przez firmy Krauss-Maffei Wegmann i Rheinmetall.

W 2017 r. Polska ogłosiła, że w ramach programu „Nowy Czołg Podstawowy kryptonim Wilk” zakupi nawet 800 nowych czołgów podstawowych. Gdyby wspomniana zapowiedź została zrealizowana chociaż w połowie, byłby to największy europejski rynek czołgów, co mogłoby posiadać duże znaczenie dla programu.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W styczniu bieżącego roku niemiecki dziennik „Die Welt” zwrócił uwagę na brak udziału Polski w programie MGCS.

W maju bieżącego roku niemiecki Federalny Urząd ds. Wyposażenia Bundeswehry zawarł w imieniu rządów Niemiec i Francji pierwszą umowę na prace studyjne określające architekturę systemu bojowego MGCS.

bmvg.de / Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz