Według badania przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski, około 15 proc. polskich emigrantów jest zdecydowanych na powrót do Polski, bez względu na zarobki.

W raporcie NBP przedstawiono wybrane wyniki najnowszej rundy badań ankietowych emigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Norwegii. Badania zostały zrealizowane w listopadzie i grudniu 2018 roku.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1416 PLN    (6.43%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

W dokumencie napisano m.in., że „rekordowo niskie bezrobocie w Polsce ograniczyło wyjazdy nowych emigrantów do głównych krajów emigracji z przeszłości takich jak Wielka Brytania i Niemcy”. Zwrócono jednak uwagę, że pojawiły się przy tym „nowe, niszowe kierunki” wyjazdów, np. do Norwegii. Ogólnie można też powiedzieć, że w porównaniu z sytuacją sprzed trzech lat stosunkowo coraz więcej polskich emigrantów pochodzi z dużych miast, powyżej pół mln. mieszkańców, a relatywnie spadła emigracja z miast mniejszych miast, do 100 tys. mieszkańców. Mieszkańcy wsi zaczęli z kolei preferować wyjazdy do Niemiec.

 

Wśród polskich emigrantów główną motywacją do pozostania za granicą są w dalszym ciągu wynagrodzenia netto. Mediany zarobków (czyli średnie wynagrodzenia) Polaków na emigracji są „nominalnie około dwukrotnie wyższe niż w Polsce”. Z kolei dominanty (czyli najczęstsze wynagrodzenia) „są 2,0-3,6 razy wyższe niż w Polsce”. Mimo tego, kilkanaście procent Polaków chciałoby wrócić.

„Tym niemniej ok. 15 proc. migrantów jest zdecydowana wracać do Polski w przyszłości niezależnie od poziomu wynagrodzeń” – czytamy w raporcie NBP. Biorąc pod uwagę dostępne dane GUS, szacunkowo może to był około 350-375 tys. Polaków.

Przeczytaj: „Rz”: coraz więcej Polaków myśli o powrocie z Irlandii

„Osoby, które nie deklarowały pozostawania na stałe na emigracji, były pytane o dalsze plany wyjazdowe i odpowiedzi te pokazują podział pytanych na dwie grupy. Z jednej strony 30-40 proc. osób wskazywało, że będzie to migracja powrotna do Polski bez względu na okoliczności, a kolejne 20 proc. w każdym z krajów deklarowało powrót do Polski pod warunkiem braku trudności w znalezieniu odpowiedniej pracy. Z drugiej strony od 30 proc. do ponad 40 proc. deklarowało, że jeszcze nie wie, co będzie robić dalej po wyjeździe z aktualnego kraju emigracji” – napisano w raporcie.

NBP zapytał też emigrantów o wynagrodzenie netto, przy którym zgodziliby się powrócić do pracy w Polsce. Ankietowani Polacy zwykle wskazywali „wartości niższe niż ich aktualne wynagrodzenia na emigracji, ale w dalszym ciągu ich poziom przekracza średnie wynagrodzenie w Polsce”.

Ponadto, przeprowadzone badania pokazują, że obecna sytuacja gospodarcza w Polsce, określana jako dobra, wpłynęła na istotne ograniczenie odsetka emigrantów planujących pozostanie na emigracji na stałe na rzecz tych, którzy w dalszej przyszłości (co najmniej za 3 lata) chcieliby wrócić do Polski.

Przeczytaj: Media: pielęgniarki wracają z zagranicy, coraz częściej chcą pracować w zawodzie w Polsce

Zaznaczono też, że im dłużej Polacy przebywają na emigracji, tym mniej są skłonni przesyłać pieniądze do Polski. Zastrzeżono jednak, że „specyfika ta jest zróżnicowana pomiędzy krajami”.

Według danych NBP, polscy emigranci w Wielkiej Brytanii są przeciętnie najlepiej wykształceni w porównaniu z innymi krajami objętymi ankietą. Tylko 10 proc. ankietowanych z Wielkiej Brytanii deklarowało skrócenie planowanego pobytu na emigracji z powodu konsekwencji referendum dotyczącego brexitu.

Na Wyspach na stałe planuje pozostać prawie 30 proc. osób, które już posiadają status rezydenta i prawie 40 proc. tych, którzy będą się o niego ubiegały w najbliższej przyszłości.

„Zdecydowana większość emigrantów (85 proc.) spełnia warunki pozostania w Wielkiej Brytanii po brexicie po relatywnie prostej procedurze administracyjnej” – napisano w raporcie.

W marcu 2018 roku liczba Polaków w Wielkiej Brytanii wzrosła do rekordowego poziomu. Dane brytyjskiego urzędu statystycznego (Office of National Statistics, ONS) wskazywały, że pod koniec 2017 roku w Wielkiej Brytanii mieszkało 1,021 mln Polaków, czyli o 19 tys. więcej, niż rok wcześniej. Później liczba Polaków na Wyspach zaczęła spadać. W tym roku podawano, że w ciągu 12 miesięcy zmniejszyła się ona o 116 tys., do 905 tys. osób. Było to pierwsze wyraźne przełamanie trendu zwyżkowego, który trwał od czasu wejścia Polski do UE. Interpretowano to jako efekt niepewności towarzyszącej brexitowi.

Czytaj także: Wielka Brytania: tysiące Polaków składają wnioski o brytyjskie obywatelstwo

Czytaj również: Tysiące Polaków chce zostać obywatelami Niemiec

Jak wynika z danych GUS na koniec 2017 roku, liczba mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą wynosiła około 2,54 mln. Według raportu „Migracje zarobkowe Polaków IX” publikowanego w listopadzie ub. roku przez Work Service, odsetek Polaków rozważających wyjazd do pracy za granicę w ciągu 2019 roku spadł do 8,6 proc. (to około 1,6 mln osób).

bankier.pl / tvn24bis.pl / Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz