Po 5 latach przerwy, 1 lipca 2015 r., wznowił działalność Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej. W kraju, w którym prawie 16 proc. mieszkańców to mniejszości narodowe, nadal nie ma odrębnej ustawy określającej ich prawa, a przez ostatnie 5 lat spawami mniejszości zajmowało się Ministerstwo Kultury.

Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej ma uczestniczyć w kształtowaniu i urzeczywistnianiu polityki dotyczącej mniejszości narodowych polegającej na zaspokajaniu potrzeb wspólnot narodowych, ich prawowitych interesów, ochronie tożsamości narodowej. Ma też zapewniać warunki do wszechstronnego udziału mniejszości narodowych w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym Litwy, rozwoju ich postawy obywatelskiej, promowanie tolerancji oraz szerzenie nietolerowania prób podżegania do waśni narodowościowych.

Dyrektor departamentu została Vida Montvydaitė, była konsul Republiki Litewskiej w Sejnach, zastępca dyrektora generalnego ówczesnego Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa w latach 2002-2009.

Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa zlikwidowano 1 stycznia 2010 r., i od tego czasu jego obowiązki przejęło Ministerstwo Kultury. Rząd podjął decyzję o przywróceniu działalności Departamentu w 2014 r. Warto podkreślić, że na Litwie nadal nie ma ustawy o mniejszościach narodowych, mimo że należy do nich prawie 16% mieszkańców Litwy. Najliczniejszą mniejszością narodową są Polacy (235-300 tysięcy osób).

Wilnoteka.lt

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz