Ministerstwo Rodziny przeznaczyło ponad 2,64 mld zł na pomoc dla obywateli Ukrainy

Od 24 lutego 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i jednostki nadzorowane przez Ministra przekazały na pomoc obywatelom Ukrainy 2,644 mld zł – wynika z odpowiedzi na interpelację posła Grzegorza Brauna.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed, udzielił odpowiedzi na interpelację poselską posła Grzegorza Brauna (Konfederacja), w sprawie audytu wartości pomocy rzeczowej i finansowej przekazanej Ukrainie.

W swojej interpretacji poseł Braun pytał o dokładną wartość pomocy rzeczowej i finansowej przekazanej Ukrainie i obywatelom ukraińskim ze środków budżetu państwa pozostających w gestii poszczególnych resortów, instytucji i agencji rządowych po 24 lutego 2022 roku.

Wiceminister Szwed przekazał informacje znajdujące się w kompetencji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

„W okresie od 24 lutego 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i jednostki nadzorowane przez Ministra przekazały środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w łącznej kwocie 2 644 394 tys. zł” – poinformował Stanisław Szwed.

Oznacza to, że pod egidą tego resortu przekazano środki pomocowe o wartości ponad 2,64 mld zł.

Jak sprecyzowano w odpowiedzi na interpelację posła Brauna, z tzw. Funduszu Pomocy wydatkowano łącznie 2 559 665 tys. zł, czyli ponad 2,5 mld zł. Kwota ta obejmuje wypłaty: świadczeń wychowawczych i rodzinnych, a także jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy. Ponadto, z Funduszu tego wypłacono świadczenia z pomocy społecznej, np. na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży, oraz finansowano pobyt ukraińskich dzieci w polskim systemie pieczy zastępczej.

Z kolei Ochotnicze Hufce Pracy przeznaczyły w 2022 r. środki na działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy w zakresie zapewnienia im zakwaterowania i całodziennego wyżywienia. Finansowanie realizowano w ramach środków Funduszu Pomocy przekazanych przez MSWiA. Było to nieco ponad 2,5 mln zł.

Dla potrzeb realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, resort rodziny przekazał środki finansowe z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową bezrobotnych i poszukujących pracy obywateli Ukrainy oraz szkolenia z języka polskiego dla obywateli Ukrainy. Łącznie, było to ponad 51,3 mln zł.

Wsparciem objęci zostali również niepełnosprawni obywatele Ukrainy w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota wyasygnowana na ten cel wyniosła 33,4 mln zł.

Przeczytaj: Ukraińska propaganda: Ukraińcy zwracają dług Polski

Dodajmy, że w swojej interpretacji do premiera Mateusza Morawieckiego, Grzegorz Braun pytał też, że „jaka jest dokładna wartość pomocy rzeczowej i finansowej przekazanej Ukrainie i obywatelom ukraińskim ze środków spółek, agencji i innych osób prawnych z udziałami Skarbu Państwa po 24 lutego 2022 roku”. Prosił też o informacje ws. szacowanej wartości strat „ponoszonych przez budżet państwa w związku z różnymi formami wsparcia podatkowego i preferencjami stosowanymi wobec podmiotów gospodarczych należących do obywateli Ukrainy”.

Przeczytaj: Rząd nie wie, ile Skarb Państwa stracił z tytułu wyłudzonych przez Ukraińców świadczeń socjalnych

Czytaj również: ZUS żąda od obywateli Ukrainy zwrotu wyłudzonych świadczeń. Ukraińcy oburzeni

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz