Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej została zawieszona z powodu decyzji Komisji Europejskiej zarzucającej Polsce nielegalną pomoc publiczną.

Przygotowany przez resort finansów projekt ustawy przewiduje zawieszenie podateku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2019 r. Ministerstwo wskazuje w uzasadnieniu, że polska w dniu 30 listopada 2016 r. Polska złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na decyzję Komisji Europejskiej z dnia 19 września 2016 r. Skarga dotyczy zakwalifikowania przez KE podatku od sprzedaży detalicznej jako pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

Ministerstwo uważa, że istnieje ryzyko, że skarga nie zostanie rozpatrzona do końca dotychczasowego terminu zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.

ZOBACZ TAKŻE: Sejm uchwalił ustawę o podatku od supermarketów

Wobec powyższego istnieje konieczność dalszego zawieszenia stosowania jej przepisów. Proponuje się zatem, aby przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych dopiero od dnia 1 stycznia 2019 r. – napisało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu.

Kresy.pl istnieją dzięki wsparciu Darczyńców
Pomogłeś już w tym miesiącu?

MF zwraca również uwagę na wpływ zawieszenia ustawy na budżet: Projektowane rozwiązanie legislacyjne oznaczać będzie brak wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej za 2018 r. w wysokości 1 590,6 mln zł.

CZYTAJ TAKŻE: Ministerstwo Finansów zawiesi pobór podatku od sprzedaży detalicznej

Ministerstwo Finansów zaznaczyło również, że projektowana ustawa wpłynie na kwotę wydatków determinowaną przez tzw. stabilizującą regułę wydatkową. Ograniczenie dochodów z ww. podatku skutkuje ograniczeniem maksymalnego poziomu wydatków jednostek objętych regułą, co oznacza, że planowana zmiana będzie neutralna dla sektora finansów publicznych – stwierdzono.

We wrześniu 2016 r. Komisja Europejska wszczęła rozpoczęło postępowanie wyjaśniające w kwestii polskiego podatku od sprzedaży detalicznej, a w październiku 2016 r. Rada Ministrów przyjęła nowelę, która wstrzymała egzekwowanie podatku do 1 stycznia 2018 r.

Nowy podatek miał w swoim założeniu dotyczyć głównie supermarketów i innych sklepów wielkopowierzchniowych.

kresy.pl / interia.pl

Reklama0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz