Frontex wykrył w 2022 roku ponad 330 tysięcy nielegalnych przyjazdów do krajów Unii Europejskiej – poinformowała unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson. Oznacza to wzrost o 100 tysięcy w stosunku do 2021 roku.

Unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson oświadczyła we wtorek, że Frontex wykrył w 2022 roku ponad 330 tysięcy nielegalnych przyjazdów do krajów Unii Europejskiej – podaje portal Euractiv. Podkreśliła, że oznacza to wzrost o 100 tysięcy w stosunku do 2021 roku. “Państwa członkowskie nie mogą same rozwiązać tego problemu i Komisja Europejska również nie może tego zrobić na własną rękę” – podkreśla Johansson.

Jak wskazała unijna komisarz, większość migrantów nie potrzebuje ochrony międzynarodowej, ale i tak składa wnioski o azyl. Osoby, które go nie dostają, muszą wrócić do kraju pochodzenia. Jednak tylko około 70 tys. osób powraca każdego roku, podczas gdy kraje UE wydają ponad 300 tys. decyzji azylowych.

W 2022 roku państwach UE złożono łącznie 924 tys. wniosków o azyl. Najwięcej wniosków dotyczyło ochrony międzynarodowej w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Francji.

Zobacz także: Kraje UE masowo odsyłają nielegalnych imigrantów do Polski

KE planuje wyznaczyć określone kraje trzecie, do których liczba powrotów powinna zostać zwiększona. Komisja wzywa także krajowe rządy do współpracy w celu rozwiązania problemu nadużywania systemu. Chodzi o sytuacje, w których osoby przebywające w jednym państwie członkowskim ubiegają się o azyl w innym państwie UE.  KE podkreśla także, że rządy państw UE powinny zapewnić, aby po decyzji o zakończeniu pobytu niezwłocznie wydawano decyzję nakazującą powrót.

Zobacz także: Polskie służby alarmują. Nowy szlak dla nielegalnych imigrantów

Niska liczba powrotów migrantów do krajów pochodzenia stanowi od wielu lat problem dla UE. Euractiv zwraca uwagę, że to w dużej mierze efekt przeciążenia krajowych organów migracyjnych oraz niechęci państw trzecich do przyjmowania z powrotem osób, które nie dostały azylu w krajach Unii.

Zobacz także: Kolejni Ukraińcy zatrzymani za przemyt nielegalnych imigrantów

euractiv.com / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply