W czerwcu br. bezrobocie w Polsce było jednym z najniższych w skali Unii Europejskiej (3 proc.), a na Litwie – jednym z najwyższych (9,4 proc.) – wynika z danych Eurostatu.

Według nowych danych Eurostatu, opublikowanych w czwartek, w czerwcu 2020 roku bezrobocie w Polsce było jednym z najniższych w Unii Europejskiej i wynosiło 3 proc (520 tys.), czyli 0,1 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Sytuacja na rynku pracy była, według tej agencji, lepsza w zasadzie tylko w Czechach (2,6 proc. bezrobotnych). Oprócz Czech i Polski, w czołówce są także Niemcy, Malta i Holandia z nieco ponad 4-procentowym bezrobociem.

Jednocześnie, bezrobocie na na Litwie należało do największych w Unii Europejskiej i wyniosło w czerwcu 9,4 proc. (139 tys. osób). To oznacza wzrost o 3,2 pkt. proc. w skali roku, o 0,1 pkt. proc. w ciągu miesiąca, a zarazem o 2,8 pkt proc. (o 42 tys.) od początku pandemii, czyli od marca br.

Większe bezrobocie niż na Litwie zarejestrowano jedynie na Cyprze (9,8 proc.), Łotwie (10,1 proc.) i w Hiszpanii (15,6 proc.), natomiast niewiele niższe (9,3 proc.) było w Szwecji.

Najnowszych danych nie przedstawiła Estonia, przy czym w maju bezrobocie w tym kraju było na poziomie 7 proc., czyli o 2 pkt. proc. wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Jeśli chodzi o całą Unię Europejską, to, jak podaje Eurostat, bez pracy było 7,1 proc., a w strefie euro – 7,8 proc. Bezrobocie w Unii Europejskiej w czerwcu nieznacznie wzrosło w porównaniu z majem, o 0,1 proc. W sumie w całej UE bez pracy pozostaje nieco ponad 15 mln osób, z czego ponad 12,5 mln w strefie euro.

Bezrobocie wśród młodzieży w wieku do 25 lat na Litwie wzrosło w ciągu roku do 18,9 proc., o 8,6 pkt proc. W Polsce w porównaniu z majem br. bezrobocie w tej grupie wzrosło o 0,5 pkt. proc., (9,5 proc.; 118 tys.), ale jest zarazem o 1,3 pkt. proc. niższe niż przed rokiem. W skali UE wskaźnik bezrobocia wśród młodych wzrósł o 1,9 proc. – do 16,8 proc. Ogólnie, w czerwcu pracy na Litwie nie miało 139 tys. osób, w tym 20 tys. stanowiła młodzież w wieku do 25 lat.

W przypadku Hiszpanii, według Eurostatu w czerwcu br. bez pracy było aż 40,8 proc. młodych do 25 roku życia, czyli o ponad 8 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej.

Zaznaczmy, że Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Tym samym jest to inna metodologia obliczania bezrobocia niż ta stosowana w Polsce. W naszym kraju rząd oraz różne instytucje kierują się raczej statystykami GUS. Według nich, w maju stopa bezrobocia wyniosła 6,0 proc., co oznacza ponad 1,011 mln osób i najgorszy wynik od lutego 2019 roku.

Czytaj także: Wzrost bezrobocia w UE. Dane Eurostatu dla Polski lepsze niż GUSu

Zobacz: Prawie 10 proc. Polaków, w tym blisko 20 proc. młodych, rozważa emigrację zarobkową

ec.europa.eu/eurostat / wilnoteka.lt / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz