Doceniając wymagającą służbę w warunkach pandemii i liczbę realizowanych zadań, podjąłem decyzję o przyznaniu dodatku dla policjantów oddziałów prewencji oraz kontrterrorystów. Dodatek będzie wynosił 500 zł i będzie wypłacany od 1 stycznia 2021 r. – poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński 10 listopada.

Zmiany wprowadza nowelizacja rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl

Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493
Przekaż 1% podatku

Dodatek w wysokości 500 zł będzie przysługiwał funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowisku etatowym w oddziale prewencji Policji lub samodzielnym pododdziale prewencji Policji. Ich służba jest szczególnie trudna w czasie pandemii i wymaga realizacji dodatkowych zadań. Ten dodatek jest wyrazem uznania dla ich zaangażowania w niejednokrotnie wielogodzinną służbę, wymagającą dużego poświęcenia – podkreślił minister Mariusz Kamiński.

Zgodnie z decyzją szefa MSWiA dodatek otrzymają również policyjni kontrterroryści. Dodatek w wysokości 500 zł będzie przysługiwał funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” lub w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Dodatek dla kontrterrorystów może być podwyższony, gdy funkcjonariusz uczestniczy bezpośrednio w działaniach kontrterrorystycznych lub wspierających działania jednostek Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania. W przypadku policjanta pełniącego służbę w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji, dodatek będzie można podwyższyć do kwoty 1000 zł. Natomiast gdy policjant pełni służbę w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” dodatek będzie można podwyższyć do 1500 zł (nie mniej niż 1000 zł).

Nasi policyjni antyterroryści to najlepsi z najlepszych. Zatrzymują oni najgroźniejszych przestępców, realnie ryzykując życiem. Takimi dodatkami chcemy wzmacniać atrakcyjność służby także pod względem finansowym – zaznaczył minister Mariusz Kamiński.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Informowacja o przyznaniu dodatku pojawiła się dzień przed Marszem Niepodległości, podczas którego policja zachowywała się brutalnie wobec manifestujących oraz przypadkowych osób – w tym dziennikarzy. Nie milkną również oskarżenia o policyjne prowokacje.

Wzrostu dodatków służbowych domagają się takżę pozostali policjanci, którzy pozostają na służbie w czasie pandemii. Niespełnienie ich żądań może skutkować wzrostem niezadowolenia w szeregach formacji.

W październiku informowaliśmy o poważnych brakach kadrowych policji. W samej komendzie stołecznej policji brakuje 1231 policjantów. Jest to najwyższy poziom nieobsadzonych etatów od ponad 10 lat, stanowiący 14 proc. całości.

W kwietniu pisaliśmy o znacznym wzroście wakatów w policji w 2020 roku. Na koniec  31 grudnia 2019 roku brakowało 4461 funkcjonariuszy, natomiast po trzech miesiącach nieobsadzonych było już 6865 – zgodnie z danymi z 1 kwietnia 2019 roku, w całej Polsce mundurowych wakatów w Policji było wtedy 5670. W samym marcu br. odeszło 2242 funkcjonariuszy. W styczniu 27, w lutym 543.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Od tego czasu tylko nieznacznie wzrosła liczba wakatów w warszawskiej policji – dane z kwietnia mówiły o 1206 nieobsadzonych stanowiskach. Również w całym kraju liczba wakatów wzrosła nieznacznie. Według stanu na 1 września 2020 r. w Policji służyło 95 614 policjantów,  a liczba wakatów wynosiła wtedy 7695.

Na zmniejszenie się atrakcyjności pracy w policji wpłynęła jej aktywność w czasie pandemii koronawirusa. Wojciech Kawa, ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii, były z-ca komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu ds. kryminalnych, ocenia w swojej analizie, że „miała być Policja 2.0, a jest Milicja 2.0”. W pewnym zakresie policja się cofnęła do minionej epoki, chodzi o stosowanie środków przymusu bezpośredniego, niestosowanie zasad etyki zawodowej oraz sposób komunikowania się ze społeczeństwem – tłumaczy ekspert.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W 2019 roku Rzeczpospolita informowała, że nawet 10 tys. policjantów w latach 2020-2021 może zrzucić mudnur, w związku z wysłużeniem wystarczającej ilości czasu, co uprawnia ich do najwyższych uprawnień emerytalnych, czyli pobierania emerytury w wysokości 75 proc. uposażenia.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło w tym roku przedemerytalny dodatek motywacyjny, który ma zatrzymać w szeregach służby mundurowych ze stażem powyżej 25 lat. W przypadku pozostania w policji otrzymają oni świadczenie w wysokości 1500 złotych brutto. Natomiast po 28,5 latach służby wzrośnie ono do 2500 złotych brutto.

Kresy.pl / gov.pl

Czytaj kolejny artykuł
1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz