Doceniając wymagającą służbę w warunkach pandemii i liczbę realizowanych zadań, podjąłem decyzję o przyznaniu dodatku dla policjantów oddziałów prewencji oraz kontrterrorystów. Dodatek będzie wynosił 500 zł i będzie wypłacany od 1 stycznia 2021 r. – poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński 10 listopada.

Zmiany wprowadza nowelizacja rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

4749.49 PLN    (21.58%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Dodatek w wysokości 500 zł będzie przysługiwał funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowisku etatowym w oddziale prewencji Policji lub samodzielnym pododdziale prewencji Policji. Ich służba jest szczególnie trudna w czasie pandemii i wymaga realizacji dodatkowych zadań. Ten dodatek jest wyrazem uznania dla ich zaangażowania w niejednokrotnie wielogodzinną służbę, wymagającą dużego poświęcenia – podkreślił minister Mariusz Kamiński.

Zgodnie z decyzją szefa MSWiA dodatek otrzymają również policyjni kontrterroryści. Dodatek w wysokości 500 zł będzie przysługiwał funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” lub w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji.

Dodatek dla kontrterrorystów może być podwyższony, gdy funkcjonariusz uczestniczy bezpośrednio w działaniach kontrterrorystycznych lub wspierających działania jednostek Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania. W przypadku policjanta pełniącego służbę w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji, dodatek będzie można podwyższyć do kwoty 1000 zł. Natomiast gdy policjant pełni służbę w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” dodatek będzie można podwyższyć do 1500 zł (nie mniej niż 1000 zł).

Nasi policyjni antyterroryści to najlepsi z najlepszych. Zatrzymują oni najgroźniejszych przestępców, realnie ryzykując życiem. Takimi dodatkami chcemy wzmacniać atrakcyjność służby także pod względem finansowym – zaznaczył minister Mariusz Kamiński.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Informowacja o przyznaniu dodatku pojawiła się dzień przed Marszem Niepodległości, podczas którego policja zachowywała się brutalnie wobec manifestujących oraz przypadkowych osób – w tym dziennikarzy. Nie milkną również oskarżenia o policyjne prowokacje.

Wzrostu dodatków służbowych domagają się takżę pozostali policjanci, którzy pozostają na służbie w czasie pandemii. Niespełnienie ich żądań może skutkować wzrostem niezadowolenia w szeregach formacji.

W październiku informowaliśmy o poważnych brakach kadrowych policji. W samej komendzie stołecznej policji brakuje 1231 policjantów. Jest to najwyższy poziom nieobsadzonych etatów od ponad 10 lat, stanowiący 14 proc. całości.

W kwietniu pisaliśmy o znacznym wzroście wakatów w policji w 2020 roku. Na koniec  31 grudnia 2019 roku brakowało 4461 funkcjonariuszy, natomiast po trzech miesiącach nieobsadzonych było już 6865 – zgodnie z danymi z 1 kwietnia 2019 roku, w całej Polsce mundurowych wakatów w Policji było wtedy 5670. W samym marcu br. odeszło 2242 funkcjonariuszy. W styczniu 27, w lutym 543.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Od tego czasu tylko nieznacznie wzrosła liczba wakatów w warszawskiej policji – dane z kwietnia mówiły o 1206 nieobsadzonych stanowiskach. Również w całym kraju liczba wakatów wzrosła nieznacznie. Według stanu na 1 września 2020 r. w Policji służyło 95 614 policjantów,  a liczba wakatów wynosiła wtedy 7695.

Na zmniejszenie się atrakcyjności pracy w policji wpłynęła jej aktywność w czasie pandemii koronawirusa. Wojciech Kawa, ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii, były z-ca komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu ds. kryminalnych, ocenia w swojej analizie, że „miała być Policja 2.0, a jest Milicja 2.0”. W pewnym zakresie policja się cofnęła do minionej epoki, chodzi o stosowanie środków przymusu bezpośredniego, niestosowanie zasad etyki zawodowej oraz sposób komunikowania się ze społeczeństwem – tłumaczy ekspert.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W 2019 roku Rzeczpospolita informowała, że nawet 10 tys. policjantów w latach 2020-2021 może zrzucić mudnur, w związku z wysłużeniem wystarczającej ilości czasu, co uprawnia ich do najwyższych uprawnień emerytalnych, czyli pobierania emerytury w wysokości 75 proc. uposażenia.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło w tym roku przedemerytalny dodatek motywacyjny, który ma zatrzymać w szeregach służby mundurowych ze stażem powyżej 25 lat. W przypadku pozostania w policji otrzymają oni świadczenie w wysokości 1500 złotych brutto. Natomiast po 28,5 latach służby wzrośnie ono do 2500 złotych brutto.

Kresy.pl / gov.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz