Dane na temat prowadzonych przez polskie służby kontroli operacyjnych podane przez Prokuratora Generalnego i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji różnią się od siebie diametralnie. Na sprawę zwrócił uwagę dr Arkadiusz Nyzio z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kontrolę operacyjną stosuje się w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych, poważnych przestępstw. Jest ona zarządzana przez sąd na wniosek prokuratury. Ubiegać się o nią mogą m.in. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa czy Krajowa Administracja Skarbowa.

CZYTAJ TAKŻE: Uprawnienia inwigilacyjne polskich służb. Szansa czy zagrożenie? 

Sama kontrola operacyjna polega m.in. na uzyskiwaniu i utrwalaniu u treści rozmów telefonicznych oraz korespondencji (w tym mailowej), obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne, kontrolowaniu zawartości przesyłek. Praktyka wskazuje, że prokuratura i sądy w przytłaczającej większości przypadków wyrażają zgodę na rozpoczęcie kontroli operacyjnej. Według danych podanych przez Prokuratora Generalnego 1 lipca 2020 roku w 2019 roku wszystkie uprawnione organy skierowały łącznie wobec 5839 osób wnioski o zarządzenie kontroli, przy czym sądy lub prokuratura odmówiły służbom jedynie w 128 przypadkach.

3 lipca dr Arkadiusz Nyzio na swoim koncie na Twitterze zwrócił uwagę na rozbieżne dane podawane przez Prokuratora Generalnego i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące liczby zarządzonych kontroli w 2018 i 2019 roku. Poprosił też Macieja Wąsika – Sekretarza Kolegium do spraw Służb Specjalnych i zastępcę Mariusza Kamińskiego – o wyjaśnienie tej kwestii.

Nawet jeśli liczby z jednego z druków (nr 153) obejmują także przedłużenia (maksymalny okres stosowania kontroli operacyjnej przez większość instytucji bezpieczeństwa w Polsce wynosi 18 miesięcy, ale co 3 miesiące musi być ona „odnawiana”, na co zgodę wydaje sąd), to tenże druk tyczy się jedynie Policji oraz Biura Nadzoru Wewnętrznego i Służby Ochrony Państwa (dwie ostatnie służby w 2019 i 2018 roku nie korzystały ze swych uprawnień w tym zakresie), więc różnica w porównaniu do druku nr 157 jest znaczna. Minister dotychczas nie udzielił odpowiedzi na zapytanie naukowca z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Według druku nr 153 (autorstwa Ministra Spraw Wew. i Adm. z 18 czerwca 2020 roku) w 2019 roku zarządzono 8056 kontroli operacyjnych, natomiast w 2018 roku 8238.

Druk nr 153 z dnia 18 czerwca 2020 roku

Według druku nr 157 (autorstwa Prokuratora Generalnego z 1 lipca 2020 roku) w 2019 roku zarządzono jedynie 5711 kontroli operacyjnych bądź kontroli i utrwalania rozmów.

Druk nr 157 z dnia 1 lipca 2020 roku

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Afera respiratorowa może być „jedną z największych afer ostatnich dziesięcioleci ze świata polskich tajnych służb”

Według druku nr 1209 (autorstwa Prokuratora Generalnego z dnia 6 czerwca 2019 roku) w 2018 roku zarządzono kontrolę operacyjną lub kontrolę i utrwalanie rozmów wobec 5915 osób, co jest znacznie mniejszą liczbą niż ta, którą podał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Druk nr 1209 z dnia 6 czerwca 2019 roku

Oba druki autorstwa Prokuratora Generalnego obejmują następujące służby: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, Krajową Administrację Skarbową, Policję, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową.

Druk MSWiA obejmuje jedynie: Policję, Biuro Nadzoru Wewnętrznego i Służbę Ochrony Państwa.

Dane MSWiA i PG dotyczące SOP i BNW się zgadzają. Porównać możemy bezpośrednio jedynie dane dotyczące Policji. Te różnią sie diametralnie. Wg. PG sądy zarządziły kontrolę operacyjną wobec 4322 osób na wniosek Policji w 2019 roku, a wg. MSWiA zarządzono na wniosek Policji 8065 kontroli operacyjnych, przy czym ogólna liczba przedłużeń kontroli operacyjnych w 2019 roku wyniosła 946 – nie tłumaczy więc to niemal dwukrotnej różnicy.

Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz