Dane na temat prowadzonych przez polskie służby kontroli operacyjnych podane przez Prokuratora Generalnego i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji różnią się od siebie diametralnie. Na sprawę zwrócił uwagę dr Arkadiusz Nyzio z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kontrolę operacyjną stosuje się w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych, poważnych przestępstw. Jest ona zarządzana przez sąd na wniosek prokuratury. Ubiegać się o nią mogą m.in. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa czy Krajowa Administracja Skarbowa.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

6374 PLN    (28.97%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Uprawnienia inwigilacyjne polskich służb. Szansa czy zagrożenie? 

Sama kontrola operacyjna polega m.in. na uzyskiwaniu i utrwalaniu u treści rozmów telefonicznych oraz korespondencji (w tym mailowej), obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne, kontrolowaniu zawartości przesyłek. Praktyka wskazuje, że prokuratura i sądy w przytłaczającej większości przypadków wyrażają zgodę na rozpoczęcie kontroli operacyjnej. Według danych podanych przez Prokuratora Generalnego 1 lipca 2020 roku w 2019 roku wszystkie uprawnione organy skierowały łącznie wobec 5839 osób wnioski o zarządzenie kontroli, przy czym sądy lub prokuratura odmówiły służbom jedynie w 128 przypadkach.

3 lipca dr Arkadiusz Nyzio na swoim koncie na Twitterze zwrócił uwagę na rozbieżne dane podawane przez Prokuratora Generalnego i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące liczby zarządzonych kontroli w 2018 i 2019 roku. Poprosił też Macieja Wąsika – Sekretarza Kolegium do spraw Służb Specjalnych i zastępcę Mariusza Kamińskiego – o wyjaśnienie tej kwestii.

Nawet jeśli liczby z jednego z druków (nr 153) obejmują także przedłużenia (maksymalny okres stosowania kontroli operacyjnej przez większość instytucji bezpieczeństwa w Polsce wynosi 18 miesięcy, ale co 3 miesiące musi być ona „odnawiana”, na co zgodę wydaje sąd), to tenże druk tyczy się jedynie Policji oraz Biura Nadzoru Wewnętrznego i Służby Ochrony Państwa (dwie ostatnie służby w 2019 i 2018 roku nie korzystały ze swych uprawnień w tym zakresie), więc różnica w porównaniu do druku nr 157 jest znaczna. Minister dotychczas nie udzielił odpowiedzi na zapytanie naukowca z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Według druku nr 153 (autorstwa Ministra Spraw Wew. i Adm. z 18 czerwca 2020 roku) w 2019 roku zarządzono 8056 kontroli operacyjnych, natomiast w 2018 roku 8238.

Druk nr 153 z dnia 18 czerwca 2020 roku

Według druku nr 157 (autorstwa Prokuratora Generalnego z 1 lipca 2020 roku) w 2019 roku zarządzono jedynie 5711 kontroli operacyjnych bądź kontroli i utrwalania rozmów.

Druk nr 157 z dnia 1 lipca 2020 roku

CZYTAJ TAKŻE: Afera respiratorowa może być „jedną z największych afer ostatnich dziesięcioleci ze świata polskich tajnych służb”

Według druku nr 1209 (autorstwa Prokuratora Generalnego z dnia 6 czerwca 2019 roku) w 2018 roku zarządzono kontrolę operacyjną lub kontrolę i utrwalanie rozmów wobec 5915 osób, co jest znacznie mniejszą liczbą niż ta, którą podał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Druk nr 1209 z dnia 6 czerwca 2019 roku

Oba druki autorstwa Prokuratora Generalnego obejmują następujące służby: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, Krajową Administrację Skarbową, Policję, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową.

Druk MSWiA obejmuje jedynie: Policję, Biuro Nadzoru Wewnętrznego i Służbę Ochrony Państwa.

Dane MSWiA i PG dotyczące SOP i BNW się zgadzają. Porównać możemy bezpośrednio jedynie dane dotyczące Policji. Te różnią sie diametralnie. Wg. PG sądy zarządziły kontrolę operacyjną wobec 4322 osób na wniosek Policji w 2019 roku, a wg. MSWiA zarządzono na wniosek Policji 8065 kontroli operacyjnych, przy czym ogólna liczba przedłużeń kontroli operacyjnych w 2019 roku wyniosła 946 – nie tłumaczy więc to niemal dwukrotnej różnicy.

Kresy.pl

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz