41 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przedostać się na terytorium Polski ujawnili funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Jak poinformowała Straż Graniczna, 28 lutego 41 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przedostać się na terytorium Polski ujawnili funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Bobrownikach jedenastu cudzoziemców (obywatele Syrii) przeprawiło się wpław przez rzekę graniczną Świsłocz, z kolei w okolicy Krynek przez rzekę przeszło dwóch obywateli Kamerunu. Pozostałe zdarzenia odnotowane zostały na terenach służbowej odpowiedzialności Placówek Straży Granicznej w Narewce, Dubiczach Cerkiewnych, Białowieży, Czeremchy i Mielnika.

Ujawnieni wczoraj cudzoziemcy pochodzili między innymi z Iraku, Syrii, Afganistanu, Jemenu, Kamerunu, Sudanu.

We wtorek funkcjonariusze pełniący służbę w Centrum Nadzoru w Białymstoku zauważyli kilka osób przy zaporze po stronie polskiej, które przerzucały pakunki na stronę białoruską. Natychmiast w to miejsce został wysłany patrol z Placówki SG w Czeremsze, który wylegitymował 3 obywateli Polski, 2 obywateli Niemiec i 1 obywatelkę Szwajcarii. Osoby przyjechały w rejon polsko-białoruskiej granicy z rzeczami, które przerzucali na stronę białoruską.

Zobacz też: 209 nielegalnych imigrantów próbowało dostać się do Polski

W trakcie czynności ustalono, że 5 osób złamało zakaz wejścia na pas drogi granicznej i przepisy porządkowe obowiązujące w strefie nadgranicznej. W trakcie wykonywanych czynności ustalono, że 26-letnia obywatelka Niemiec nie po raz pierwszy złamała zakaz wejścia na pas drogi granicznej i złamała przepisy porządkowe. W związku z tym zgodnie z Ustawą o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. 2021 poz. 1697) otrzymała ona decyzję o opuszczeniu Polski w terminie 5 dni z zakazem wjazdu obowiązującym na 5 lat.

“W niektórych mediach odnośnie powyższego zdarzenia pojawiły się przekazy oparte na fałszywych informacjach, wypaczające obraz całej sytuacji. W sposób nieuzasadniony i przede wszystkim nieprawdziwy podawano informacje co do całego zdarzenia i wykonywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności. Prawda jest taka, że obywatelka Niemiec złamała zakaz kilkukrotnie. Tym razem nie chciała przyjąć mandatu. Czynności związane z zatrzymaniem z tą panią wykonywano w placówce od godz. 9.30 do godz. 15.50 w sposób kulturalny, grzeczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Żadna z osób biorąca udział w czynnościach legitymowania nie złożyła skargi, bo nie było do tego żadnych podstaw” – czytamy w oświadczeniu Straży Granicznej.

Zobacz też: Polska policja nie będzie podawać narodowości przestępców w statystykach

Niezastosowanie się do zakazu przekraczania granicy państwowej w miejscach niedozwolonych, czy wejście na pas drogi granicznej i łamanie przepisów porządkowych w strefie nadgranicznej jest naruszeniem prawa zagrożone karą grzywny do 500 zł.

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply