17 proc. wyborców w wieku od 18 do 24 lat gotowych brać udział w ewentualnych wyborach parlamentarnych w 2021 r. poparłoby Polskę 2050; po 14 proc. – Lewicę i Konfederację, 13 proc. – KO; a 8 proc. – PiS – wynika z sondażu CBOS. 26 proc. badanych wybrało odpowiedź “trudno powiedzieć”; 5 proc. odmówiło odpowiedzi.

CBOS w sondażu zbadał preferencje partyjne i frekwencję wyborczą wśród respondentów już uprawnionych do głosowania, mających od 18 do 24 lat. W badaniu CBOS używa zarówno danych z ostatnich dwóch dekad, jak i z 2021 roku.

Dotychczas młodzi byli mniej skłonni do głosowania w wyborach parlamentarnych niż reszta populacji. Sytuacja ta zmieniła się jednak po roku 2020. Chęć uczestnictwa w wyborach rosła wśród młodych zauważalnie szybciej niż wśród ogółu wyborców – między 2019 a 2020 rokiem wzrosła ona z 67 do 77 proc. wobec ogólnego wzrostu z 66 do 79 proc.

“Rok 2021 przyniósł dalszą, niebywałą mobilizację polityczną młodego pokolenia: średnia deklarowana frekwencja wyborcza od stycznia do września 2021 r. okazała się wyższa wśród młodych niż wśród ogółu respondentów (odpowiednio 75,66 wobec 74,55 proc). Szczególnie uwidoczniło się to na początku roku, w okresie od stycznia do marca 2021 – w tym czasie chęć udziału w wyborach była wśród młodych wyższa od przeciętnej o 4-5 punktów procentowych. W kolejnych miesiącach ta mobilizacja młodych nieco się obniżyła, by we wrześniu ponownie wzrosnąć” – podał CBOS. Jak zaznaczono, wówczas deklarowana frekwencja wśród młodych wyniosła 83 proc., a wśród ogółu – 77 proc.

Młodzi popierają znacznie częściej od ogółu Lewicę oraz Konfederację, a także minimalnie częściej Polskę 2050 Szymona Hołowni.

CBOS podkreślił, że wzrost mobilizacji politycznej młodzieży nie oznacza, że wybierająca się na głosowanie młodzież koniecznie ma jasno sprecyzowane sympatie partyjne. Średnio 25,8 proc. młodych Polaków wobec 18,3 proc. wśród ogółu badanych – nie wie na kogo głosować, albo powstrzymuje się od jednoznacznych deklaracji w tej kwestii.

“Jak wyglądałby skład parlamentu, gdyby w 2021 roku decydowali o tym tylko najmłodsi wyborcy, osoby w wieku od 18 do 24 lat? Przede wszystkim trzeba zauważyć, że nie byłby to układ dwubiegunowy. Preferencje partyjne młodych osób są znacznie bardziej zróżnicowane, niż obserwujemy to wśród ogółu zdeklarowanych uczestników wyborów. Biorąc pod uwagę średnie deklaracje z 9 miesięcy 2021 roku można stwierdzić, że młodzi ludzie relatywnie najczęściej opowiadali się za Polską 2050 Szymona Hołowni (17 proc.), ale tylko nieco mniej zwolenników miała wśród nich Lewica (14 proc.) oraz Konfederacja WiN (14 proc.), a także KO (13 proc)” – podaje CBOS. W tej grupie wiekowej najmniej sympatyków ma PiS (8 proc.), ponad czterokrotnie mniej niż w ogóle badanych. Średnie poparcie dla dwóch głównych ugrupowań opozycyjnych – KO oraz Polski 2050 wśród młodych jest zbliżone do tego wśród ogółu badanych.

“Natomiast Lewica oraz Konfederacja WiN to ugrupowania, które można określić jako ugrupowania młodych – średnie poparcie dla tych partii czy bloków partii jest w skali ośmiu miesięcy 2021 roku ponad trzykrotnie większe niż w grupie badanych powyżej 24 roku życia” – wskazuje CBOS. Jeśli chodzi o PSL ma ono mniej zwolenników wśród młodych wyborców niż wśród ogółu, natomiast Kukiz’15 cieszy się minimalnie większym poparciem młodych respondentów.

Na Lewicę chęć głosowania znacznie częściej deklarują młode kobiety (18 proc.) niż młodzi mężczyźni (10 proc.). Deklaracje poparcia tego ugrupowania są wśród młodych osób tym częstsze, im większa jest zamieszkiwana przez nich miejscowość. Idą one także w parze z lewicowymi przekonaniami politycznymi, a także z nieuczestniczeniem w praktykach religijnych.

Konfederację z kolei popierają głównie młodzi mężczyźni (22 proc.), znacznie rzadziej niż młode kobiety (4 proc.). Na to ugrupowanie gotowe jest głosować 39 proc. zwolenników prawicy w wieku między 18 a 24 rokiem życia. Sympatiom dla tej formacji wyraźnie sprzyjają również częste praktyki religijne i – w już niezbyt dużym stopniu – zamieszkiwanie w miastach, choć nie tych największych.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Polska 2050 cieszy się znacznie większym poparciem młodych kobiet niż młodych mężczyzn (odpowiednio 21 i 14 proc.). Poparciu tego ugrupowania sprzyja a wyższe wykształcenie, zamieszkanie w wielkich aglomeracjach, centrowe (24 proc.) lub lewicowe (18 proc.) poglądy polityczne.

“Młody elektorat Koalicji Obywatelskiej okazuje się znacznie słabiej zróżnicowany w zależności od płci – podobnie często na KO skłonne są głosować młode kobiety (12 proc.), jak i młodzi mężczyźni (14 proc.)” – podaje CBOS. Poparcie dla KO wśród młodych rośnie wraz z wykształceniem, ale “zależności te nie są jednak silne”. Na KO częściej chcą głosować młodzi z dużych miast i częściej deklarujące lewicowe niż centrowe poglądy polityczne (odpowiednio 18 i 13 proc. w tych grupach).

Znikomym poparciem KO cieszy się wśród sympatyków prawicy (6 proc.). Nieco więcej młodego prawicowego elektoratu (12 proc.) notuje się wśród sympatyków Polski 2050.

Na PiS minimalnie częściej chciałyby głosować kobiety niż mężczyźni, a także osoby zamieszkałe na wsi.  “Jednak głównym czynnikiem warunkującym sympatie dla rządzącej formacji jest wśród najmłodszych wyborców uczestnictwo w praktykach religijnych. 37 proc. młodych ludzi biorących udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu deklaruje poparcie dla rządzącej formacji” – podkreśla CBOS.

“Mniejsze znaczenie w tym względzie mają poglądy polityczne; tylko 18 proc. młodych deklarujących prawicowe poglądy polityczne chce głosować na PiS” – zaznaczono.

CBOS podkreślił także, że średnie notowania Polski 2050 z 2021 roku mogą być w pewnym stopniu przesadzone, bo poparcie dla tego ugrupowania spadło po powrocie do polskiej polityki Donalda Tuska.

Jak zaznacza CBOS analizy wykonane na podstawie comiesięcznych badań preferencji partyjnych. Badania “Aktualne Problemy i Wydarzenia” realizowane były od stycznia 2001 do września 2021 roku.

CZYTAJ TAKŻE: Konfederacja z najwyższym poparciem wśród wyborców w wieku 18-29 lat

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

  1. Rayski
    Rayski :

    Tzw. izolacja społeczna spowodowała wręcz gwałtowne wepchnięcie młodzieży do świata serwisów społecznościowych skutecznie separując ich od realu. Percepcja takich młodych ludzi poddawana ciągle tak intensywnemu działaniu zaimplementowanych mechanizmów w tychże social mediach zaczęła się poddawać i dryfować w oczekiwanym przezeń kierunku (lewicowo-liberalnym).
    Wielce zastanawiające i wręcz niebezpieczne jest to, że do tej pory nie pojawiła się żadna przeciwwaga.