We wspólnym oświadczeniu po spotkaniu Xi-Putin, Rosja i Chiny podkreślają, że system światowy szybko zmienia się w wielobiegunowy i zamierzają bronić tego kierunku, sprzeciwiając się hegemonicznej pozycji USA.

We wtorek w ramach podsumowania wizyty chińskiego przywódcy w Rosji opublikowano wspólne oświadczenie prezydentów obu państwa, Xi Jinpinga i Władimira Putina.

W dokumencie, Rosja pozytywnie ocenia stanowisko Chin względem Ukrainy, a Chiny analogicznie oceniają gotowość Rosji do rozpoczęcia negocjacji. Mowa tu zasadniczo o tzw. chińskim planie pokojowym dla Ukrainy. W oświadczeniu zaznaczono, że dla „rozwiązania kryzysu ukraińskiego” należy zapobiegać „konfrontacji blokowej i zaognianiu konfliktu”. Oba państwa apelują o „unikanie pogłębiania kryzysu na Ukrainie”, by nie przeszedł on do „fazy niekontrolowanej”.

Czytaj także: Zełenski: przekazaliśmy Chinom naszą formułę pokojową, czekamy na odpowiedź

Jednocześnie, Rosja i Chiny wyraziły zaniepokojenie w związku z utworzeniem AUKUS, czyli trójstronnego paktu bezpieczeństwa, zawartego przez Wielką Brytanię, USA i Australię, a także planami budowy przez te kraje okrętów podwodnych. Moskwa i Pekin wzywają AUKUS do ścisłego przestrzegania zobowiązań ws. nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

Czytaj także: AUKUS zaczyna działać – Australia kupuje atomowe okręty podwodne

Wszystkim potęgom nuklearnym nie wolno rozmieszczać swojej broni nuklearnej poza terytoriami swoich państw i muszą wycofać wszelką broń nuklearną rozmieszczoną poza granicami” – czytamy w dokumencie. Podkreślono też, że nie wolno dopuścić do rozpętania wojny nuklearnej.

Oba kraje wyrażają też zaniepokojenie „wojenno-biologicznymi działaniami USA”, domagając się w tej sprawie wyjaśnień. Oczekują też, że Amerykanie przyspieszą likwidację swoich zapasów broni chemicznej. Ponadto, wyrażono zaniepokojenie intensyfikacją działań Stanów Zjednoczonych w sferze broni rakietowej. Xi i Putin wezwali Waszyngton do zaprzestania „podważania bezpieczeństwa międzynarodowego”. W kontekście sytuacji z Koreą Północną zaznaczono, że Amerykanie powinni „odpowiedzieć realnymi działaniami na uzasadnione obawy KRLD i stworzyć warunki do dialogu”.

Rosja i Chiny wyrażają zaniepokojenie wobec zwiększenia aktywności Stanów Zjednoczonych w kierunku stworzenia globalnego systemu obrony rakietowej i rozmieszczania jej elementów w różnych państwach świata. Wzywają USA do zaprzestania podważania bezpieczeństwa międzynarodowego i regionalnego, jak również globalnej stabilności strategicznej w interesie zapewnienia sobie jednostronnej przewagi militarnej” – czytamy w oświadczeniu.

W dziedzinie bezpieczeństwa, w dokumencie oficjalnie wyrażono sprzeciw wobec wykorzystywania przestrzeni kosmicznej dla konfrontacji zbrojnej. Zaznaczono, że Rosja i Chiny będą temu przeciwdziałać. Sprzeciwiają się również „militaryzacji sfery zaawansowanych technologii” i oczekują „wielostronnego, sprawiedliwego i przejrzystego zarządzania internetem w skali globalnej”.

Rosja i Chiny podkreślają konieczność obrony systemu międzynarodowego opartego na ONZ i oponują wszelkim dążeniom hegemonicznym. Sprzeciwiają się tym samym wszelkim „jednostronnym sankcjom”, uchwalanym z pominięciem Rady Bezpieczeństwa ONZ. W kontekście NATO nalegają, by Sojusz ściśle przestrzegał swojego obronnego charakteru i „szanował cudzą suwerenność”. Sprzeciwiają się też próbom używania demokracji jako narzędzia nacisku i narzucaniu innym krajom wartości jednego państwa, w domyśle USA.

Co więcej, Pekin i Moskwa wyraziły stanowczy sprzeciw wobec formowania w regionie Azji-Pacyfiku „zamkniętych, ekskluzywnych struktur blokowych”. W domyśle dotyczy to najpewniej regionalnych sojuszy pod egidą Stanów Zjednoczonych. Sprzeciwiają się też prowadzeniu w regionie „polityki blokowej” i opartej na koncepcji „przeciwstawnych obozów”. Jednocześnie, Rosja wyraziła poparcie dla idei „Jednych Chin”, uznając Tajwan za część Chińskiej Republiki Ludowej i sprzeciwiając się uznawaniu wyspy za niepodległe państwo.

Podkreśliły też wzajemną gotowość do koordynowania wsparcia dla państw Azji Środkowej celem zabezpieczenia ich suwerenności i rozwoju, nie dopuszczając przy tym do żadnych „kolorowych rewolucji” i zewnętrznych ingerencji w tym regionie. Oba państwa zapowiedziały, że będą dalej koordynować działania i konsultować się w tematach dotyczących Afryki i Ameryki Łacińskiej.

W przypadku Arktyki, Rosja i Chiny opowiadają się za ochroną jej statusu terytorium pokoju, stabilności i konstruktywnej współpracy.

Ogólnie, oba państwa oświadczają, że będą „promować wielobiegunowy porządek światowy, gospodarczą globalizację i demokratyzację relacji międzynarodowych”, a także „rozwój globalnego zarządzania w bardziej uczciwy i racjonalny sposób”. Zaznaczono też, że państwa-sygnatariusze oświadczenia dostrzegają głęboką transformację architektury międzynarodowej w kierunku systemu wielobiegunowego, w tym wzmacnianie pozycji krajów rozwijających się i rosnącą liczbę potęg regionalnych. Podkreślono również, że procesy te przyspieszają.

Ponadto, Rosja i Chiny planują wzmocnienie wszechstronnego partnerstwa w sferze energetyki, a także rozszerzyć wymianę naukową, celem zapewnienia obu krajom pozycji liderów technologicznych. Kraje te deklarują również chęć przyczynienia się rozwoju globalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Ponadto, obie strony wyrażają zamiar promowania wszechstronnego rozwoju połączonego systemu logistycznego w każdy możliwy sposób, by zapewnić możliwość szybkiego transportu towarów i pasażerów w wielomodalnej komunikacji dwukierunkowej. Chcą też wzmocnić współpracę w obszarze rolnictwa, dla zapewnienia „bezpieczeństwa żywnościowego”, a także zwiększyć i zoptymalizować strukturę handlu, w tym także poprzez rozwój handlu elektronicznego. Zaakcentowano też zamiar zwiększenia poziomu kooperacji finansowej i zacieśnienia współpracy na rynkach finansowych. W dokumencie mowa też o ukierunkowaniu Rosji i Chin na współpracę w zakresie obopólnie korzystnych dostaw towarów podstawowych i surowców mineralnych.

Rosja i Chiny opowiadają się też za przeprowadzeniem obiektywnego śledztwa w sprawie eksplozji na gazociągach systemu Nord Stream. Postulują też utworzenie „jednego, globalnego frontu antyterrorystycznego z koordynacyjną rolą ONZ”, sprzeciwiając się upolitycznianiu walki z terroryzmem i stosowaniu przy tym podwójnych standardów.

Oba kraje deklarują też wzajemną pomoc w obronie swoich kluczowych interesów, jak integralność terytorialna.

Przeczytaj: Gazociąg Siła Syberii 2, rozliczanie się w juanach. Rozmowy Xi i Putina w Moskwie

rg.ru / TASS / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply