Grupa posłów PIS złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, z których wywodzona jest zasada immunitetu sądowego obcych państw w sprawach o odszkodowania z tytułu m.in. zbrodni wojennych – poinformował w poniedziałek poseł PIS Arkadiusz Mularczyk.

Polityk podkreślił, że wniosek w opisywanej sprawie trafił do TK już w poprzedniej kadencji Sejmu. Postępowanie zostało umorzone z uwagi na zasadę dyskontynuacji prac nad wnioskami złożonymi przez grupę posłów lub senatorów – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Mularczyk zaznaczył, że głównym celem wniosku jest otwarcie drogi sądowej przed polskimi sądami dla polskich obywateli, którzy są ofiarami zbrodni wojennych, zbrodni ludobójstwa oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Zwrócił uwagę, że dotychczasowa interpretacja orzecznicza dwóch zaskarżonych przepisów postępowania cywilnego – 1103.7 pkt 2 Kpc i 1113 Kpc – doprowadzała do sytuacji, w której polskie sądy umarzały, z uwagi na immunitet jurysdykcyjny państwa obcego, postępowania przeciwko Niemcom za takie zbrodnie.

“Kwestionujemy immunitet jurysdykcyjny państwa obcego, który uniemożliwia pozwanie państwa odpowiedzialnego za popełnienie na terytorium innego państwa zbrodni wojennych, zbrodni ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości. Dziś obywatele naszego kraju nie mają żadnej drogi sądowej – zarówno na gruncie prawa polskiego, niemieckiego, ale też międzynarodowego – dochodzenia roszczeń wobec państwa, które dopuściło się wobec nich naruszenia szeregu wartości konstytucyjnych, takich jak prawo do życia, prawo do własności, prawo do godności” – podkreślił poseł PIS.

“Uważamy, że immunitet jurysdykcyjny nie może chronić państwa-agresora przed słusznymi roszczeniami ofiar. Chcemy przywrócić elementarną sprawiedliwość dla tych osób, które podczas II wojny światowej doznały niewyobrażalnych strat: życia, zdrowia, własności, a także ich spadkobierców” – dodał.

Posłowie wskazali w uzasadnieniu wniosku m.in., że praktyka, która chroni obce państwa, nie ma podstawy w ratyfikowanych przez Polskę konwencjach i traktatach, a jedynie w międzynarodowym zwyczaju. Uważają, że tzw. zasada immunitetu jurysdykcyjnego narusza jednocześnie konstytucyjne prawo do sądu, zasadę ochrony własności i prawa dziedziczenia, obowiązek poszanowania i ochrony przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, a także prawo międzynarodowe, które wiąże Polskę.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: “Tagesspiegel”: Tysiące ofiar prześladowań w czasach III Rzeszy może mieć prawo do niemieckiej emerytury

Zdaniem parlamentarzystów w sytuacji uchylenia immunitetu pozwy przeciwko Niemcom mogłyby być składane przez m.in. cywilne ofiary zbrodni i działań wojennych, robotników przymusowych oraz więźniów obozów pracy przymusowej, jeńców wojennych, powstańców warszawskich, obywateli polskich wywłaszczonych i przymusowo przesiedlonych przez władze hitlerowskie, więźniów obozów germanizacyjnych i obozów dla internowanych, a także część spadkobierców ofiar prześladowań hitlerowskich.

pap / fakty.interia.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply