Szereg sił publicznych i politycznych, a także osoby prywatne wzywają władze Armenii do natychmiastowego rozpoczęcia procesu wychodzenia z OUBZ, EAEU, WNP i ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej.

Jak informuje portal azatutyun.am, władze Armenii spotkały się ze społecznymi naciskami w sprawie natychmiastowego rozpoczęcia procesu wychodzenia z OUBZ, EAEU, WNP i ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej.

Zobacz też: Władze Armenii proszą UE o pomoc z uchodźcami z Górskiego Karabachu

Oświadczenie w tej sprawie przyjęto podczas “Forum Niepodległości”. W oświadczeniu potępiono „zagrożenia ze strony Rosji i Azerbejdżanu dla niepodległości i integralności terytorialnej Armenii”.

„W dzisiejszych czasach antyormiańskie stanowisko i polityka władz rosyjskich, których ofiarami padła ludność ormiańska z Arcach [Górskiego Karabachu – przyp. red.], są nie tylko naganne, ale jeszcze bardziej pogłębiają przepaść, jaka powstała pomiędzy Armenii i Rosji w ostatnich latach, czyniąc to wręcz nie do pokonania, co stwarza pilną potrzebę radykalnej rewizji całości istniejących ram prawnych między Republiką Armenii a Federacją Rosyjską” – zauważają.

Autorzy oświadczenia rozważają „przymusową depatriację Ormian Arcach w wyniku głodu i agresji militarnej” w tej samej kategorii, co „rosyjską agresję i ludobójstwo na narodzie ukraińskim”.

Autorzy oświadczenia wzywają Zachód do wykorzystania niezbędnych narzędzi dyplomatycznych i politycznych jako pierwszego kroku w celu wycofania „rosyjskich sił okupacyjnych” z Górskiego Karabachu, rozmieszczenia na tym terytorium międzynarodowej misji rozpoznawczej i monitorującej Górskiego Karabachu, mediów międzynarodowych i odpowiednich biur ONZ, w tym UNESCO i UNICEF, a następnie rozmieszczenie misji pokojowej wyposażonej w mandat międzynarodowy, co ich zdaniem stworzy szansę na powrót Ormian z Karabachu, zapewniając ich bezpieczeństwo i prawa.

Zobacz też: Armenia skarży Azerbejdżan do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Wzywają władze Armenii do wycofania się z OUBZ, EAEU, organizacji WNP faktycznie kierowanych przez Rosję, wypowiedzenia wszelkich porozumień militarnych i gospodarczych z Rosją, do wprowadzenia zakazu nadawania rosyjskich kanałów telewizji państwowej i kanałów telewizyjnych o charakterze państwowym nadawanych w ormiańskim multipleksie i za pośrednictwem sieci kablowej, ubieganie się do Unii Europejskiej o pełne członkostwo, podpisywanie dwustronnych umów o partnerstwie strategicznym z państwami członkowskimi UE, Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Indiami i innymi demokratycznymi krajami Zjednoczonego Zachodu, inicjowanie kroków w celu pogłębienia dwustronnych i wielostronnych współprac wojskowych i wojskowo-technicznych z krajami zachodnimi i euroatlantyckimi systemami bezpieczeństwa.

Premier Armenii Nikol Paszynian stwierdził wcześniej, że systemy bezpieczeństwa zewnętrznego, w których uczestniczy Erywań, są nieskuteczne.

Kresy.pl/azatutyun.am

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply