Wśród najbardziej lubianych znaleźli się Czesi, Słowacy i Włosi.

CBOS zbadał nastawienie Polaków wobec 25 narodów i grup etnicznych. Z badań wynika, że że ponad dwie piąte ankietowanych pozytywnie odnosi się do Francuzów, Chorwatów, Duńczyków, Japończyków, Niemców, Greków i Litwinów, a ponad jedna trzecia lubi Białorusinów, Chińczyków, Estończyków, Żydów, Ukraińców i Wietnamczyków.

Najwięcej sympatii Polacy odczuwają wobec Czechów – 59 proc. respondentów lubią przedstawicieli tej narodowości, niechęć deklaruje 10 proc. a obojętność co czwarty pytany. Z kolei Słowaków lubi 57 proc., nie lubi 10 proc., a obojętność deklaruje 24 proc. badanych.
Podpobnie jak Słowacy wypadają Włosi – wyniki są identyczne poza obojętnością którą deklaruje 26 proc. ankietowanych. Na kolejnych miejscach znajdują się Amerykanie z sympatią 54 proc. badanych, i niechęcią u 13 proc., Węgrzy 54 proc. pozytywnie nastowaionych i 12 proc. negatywnych głosów.

Ukraińców lubi 36 proc., a niechęć wobec nich zadeklarowało 32 proc. pytanych, obojętni są dla 26 proc.

Wobec pięciu nacji w sondażu przeważa niechęć. Są to Arabowi 59 proc. niechęci i 16 proc. sypatii, Romowie – odpowiednio 50 i 20 procent. Trzeci w kolei są Turcy 42 proc. niechętnych i 23 lubiących tę nację. Wobec Rosjan niechętnych jest 38 proc., a sympatię deklaruje 31 proc. badanych. W przypadku Rumunów statystyki te wynoszą odpowienio 35 i 28 proc.

kresy.pl / rp.pl

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz