Kolejne duże i ważne miasto położone już we wschodniej części Ukrainy będzie wywieszać czerwono-czarne flagi OUN-UPA na równi z państwowymi w ważne święta i rocznice. Podobnie postąpiło wcześniej już ponad 130 innych samorządów, głównie na zachodzie kraju.

Jak informuje ukraińska stacja „5 Kanał”, Rada Miasta Sumy na północno-wschodniej Ukrainie, przy granicy z Rosją, zadecydowała w czwartek, że podczas oficjalnych uroczystości i świąt państwowych poza flagą państwową będzie wywieszana także „czerwono-czarny sztandar bojowy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów”.

W treści uchwały zaznaczono, że decyzję podjęto po to, by „oddać hołd bohaterom różnych etapów walki narodowo-wyzwoleńczej za niezależność Ukrainy”. Na jej mocy, w dni, w których obchodzone są ważne rocznice, równolegle z flagą państwową na budynkach miejskich, w których mieszczą się organy wykonawcze, instytucje i organizacje sumskiej rady miejskiej, ma być wywieszana „bojowa czerwono-czarna flaga”.

Podczas obrad Rady Miasta Sumy, część radnych miała przed sobą banderowskie flagi. Dużą flagę OUN-UPA zawieszono także z boku sali obrad.

Przed sesją rady miasta, pod jej siedzibą zebrała się grupa zmotoryzowanych aktywistów z niebiesko-żółtymi flagami Ukrainy i czerwono-czarnymi flagami banderowskimi, żeby wesprzeć radnych i przekonać ich do uchwalenia projektu. W swoich wypowiedziach mówili, że chodzi o flagę banderowską.

– Jeśli w naszej radzie [miejskiej-red.], na naszych budynkach administracyjnych będzie zawieszana banderowska, czerwono-czarna flaga, flaga ukraińskiej walki, to myślę, że żadna separatystyczna swołocz nie będzie mogła przekroczyć progu naszej rady powiedział organizator wiecu, Maksym Hałyćkyj. – W pewnym sensie, to nawet straż – dodał.

Inny uczestnik demonstracji, Dmytro Amosow zaznaczał, że warto pojechać na front na wschodzie Ukrainy, „żeby zrozumieć i zobaczyć, że tam czerwono-czarna flaga jest bardzo ważnym instrumentem”.

Miesiąc temu, jak informowaliśmy, władze miejskie Połtawy, dużego i ważnego miasta na  środkowo-wschodniej Ukrainie zadecydowały o wywieszaniu czerwono-czarnych flag OUN-UPA obok flag państwowych z okazji ważnych rocznic i określonych świąt państwowych. Wniosek w tej sprawie złożyli radni neobanderowskiej partii Swoboda. Wówczas była to jak dotąd najdalej wysunięta na wschód ukraińska miejscowość, której władze podjęły taką decyzję. Teraz do Połtawy dołączają Sumy, ważne miasto obwodowe na północnym-wschodzie Ukrainy.

Według lidera Swobody, Ołeha Tiahnyboka, już 136 ukraińskich samorządów podjęło decyzje o wywieszaniu „rewolucyjnych banderowskich” czerwono-czarnych flag podczas różnych świąt i uroczystości. Podkreślił, że stało się to z inicjatywy deputowanych Swobody. Są to przede wszystkim miejscowości na zachodzie Ukrainy.

Pod koniec kwietnia media powiązane ze Swobodą informowały, że także radni miasta Obuchowa przyjęli uchwałę o wywieszaniu czerwono-czarnych flag z okazji „doniosłych rocznic narodowowyzwoleńczej walki narodu ukraińskiego”. Jak podkreślono, stało się to pod naciskiem „patriotycznie nastawionej społeczności”. Zdjęcia z sesji rady miasta, na której podjęto tę decyzję, zamieszczone w sieciach społecznościowych, pokazują umundurowanych ludzi z emblematami batalionu ochotniczego Prawego Sektora obecnych na sali obrad rady z czerwono-czarnymi flagami.

Jak informowaliśmy 24. kwietnia br. podobną decyzję podjęli radni rady miejskiej Uściługu na Wołyniu. Dzień później analogiczną uchwałę przyjęli radni Kiwerc położonych w tym samym obwodzie. 26. kwietnia o wywieszaniu banderowskich flag zdecydowali radni miasta Borysław w obwodzie lwowskim a także deputowani dwóch rejonowych – winnickiej i zasławskiej na środkowej Ukrainie. 27. kwietnia o wywieszaniu czerwono-czarnego sztandaru zdecydowali deputowani rady rejonu z siedzibą w Kamieńcu Podolskim.

Ukraińscy samorządowcy niekiedy uzasadniają decyzje o wywieszaniu banderowskich flag przyjęciem w Polsce nowelizacji ustawy o IPN penalizującej tzw. kłamstwo wołyńskie. Tak zrobiono m.in. w Tarnopolu.

Święta i rocznice, w których czerwono-czarna flaga miałaby być wywieszana obok flagi państwowej, to najczęściej:  1 stycznia (rocznica urodzin Stepana Bandery), 3 lutego (rocznica utworzenia OUN), 5 marca (rocznica śmierci dowódcy UPA, Romana Szuchewycza), 14 czerwca (rocznica urodzin Jewhena Konowalca), 30 czerwca (rocznica proklamacji Aktu odnowienia Państwa Ukraińskiego pod egidą III Rzeszy i rocznica urodzin Szuchewycza) czy 14 października (rocznica utworzenia UPA).

Zaxid.net / 5 Kanał / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply