Ukraina: Połtawa będzie wywieszać banderowskie flagi

Władze miejskie Połtawy, dużego i ważnego miasta na  środkowo-wschodniej Ukrainie zadecydowały o wywieszaniu czerwono-czarnych flag OUN-UPA obok flag państwowych z okazji ważnych rocznic i określonych świąt państwowych. Prawdopodobniej to jak dotąd najdalej wysunięta na wschód ukraińska miejscowość, której władze podjęły taką decyzję.

W czwartek rada miejska Połtawy podjęła decyzję ws. oficjalnego wywieszania czerwono-czarnej, banderowskiej flagi. Wniosek w tej sprawie złożyli radni neobanderowskiej partii Swoboda. Uznano, że czerwono – czarna flaga ukraińskich nacjonalistów odgrywała ważną rolę w walce o niepodległość Ukrainy.

Według Juliana Matwijczuka, radnego Swobody i członka pułku „Azow”, czerwono-czarne flagi od dłuższego czasu wiążą się z walką o wolność i niepodległość Ukrainy. – Nasi ochotnicy wciąż walczą w Donbasie, dzierżąc tę flagę – powiedział Matwijczuk.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W ten sposób, Połtawa dołączyła do ponad 100 innych ukraińskich samorządów, które będą czcić różne święta i rocznice wywieszaniem banderowskich flag.

W poniedziałek lider Swobody, Ołeh Tiahnybok poinformował, że już 136 ukraińskich samorządów podjęło decyzje o wywieszaniu „rewolucyjnych banderowskich” czerwono-czarnych flag podczas różnych świąt i uroczystości. Podkreślił, że stało się to z inicjatywy deputowanych Swobody. Są to przede wszystkim miejscowości na zachodzie Ukrainy.

Według Tiahnyboka ostatnio banderowskie flagi postanowiły wywieszać na swoich budynkach rady rejonowe w Derażni i Gródku w obwodzie chmielnickim, rada miejska w Nieżynie w obwodzie czernihowskim, rada rejonowa w Obuchowie w obwodzie kijowskim oraz rada miasta Korosteszowa w obwodzie żytomierskim.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Pod koniec kwietnia media powiązane ze Swobodą informowały, że także radni miasta Obuchowa przyjęli uchwałę o wywieszaniu czerwono-czarnych flag z okazji „doniosłych rocznic narodowowyzwoleńczej walki narodu ukraińskiego”. Jak podkreślono, stało się to pod naciskiem „patriotycznie nastawionej społeczności”. Zdjęcia z sesji rady miasta, na której podjęto tę decyzję, zamieszczone w sieciach społecznościowych, pokazują umundurowanych ludzi z emblematami batalionu ochotniczego Prawego Sektora obecnych na sali obrad rady z czerwono-czarnymi flagami.

Jak informowaliśmy 24. kwietnia br. podobną decyzję podjęli radni rady miejskiej Uściługu na Wołyniu. Dzień później analogiczną uchwałę przyjęli radni Kiwerc położonych w tym samym obwodzie. 26. kwietnia o wywieszaniu banderowskich flag zdecydowali radni miasta Borysław w obwodzie lwowskim a także deputowani dwóch rejonowych – winnickiej i zasławskiej na środkowej Ukrainie. 27. kwietnia o wywieszaniu czerwono-czarnego sztandaru zdecydowali deputowani rady rejonu z siedzibą w Kamieńcu Podolskim.

Ukraińscy samorządowcy niekiedy uzasadniają decyzje o wywieszaniu banderowskich flag przyjęciem w Polsce nowelizacji ustawy o IPN penalizującej tzw. kłamstwo wołyńskie. Tak zrobiono m.in. w Tarnopolu.

Święta i rocznice, w których czerwono-czarna flaga miałaby być wywieszana obok flagi państwowej, to najczęściej:  1 stycznia (rocznica urodzin Stepana Bandery), 3 lutego (rocznica utworzenia OUN), 5 marca (rocznica śmierci dowódcy UPA, Romana Szuchewycza), 14 czerwca (rocznica urodzin Jewhena Konowalca), 30 czerwca (rocznica proklamacji Aktu odnowienia Państwa Ukraińskiego pod egidą III Rzeszy i rocznica urodzin Szuchewycza) czy 14 października (rocznica utworzenia UPA).

112.ua / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz