Zgodnie z decyzją deputowanych Chmielnickiej Rady Obwodowej, banderowskie flagi mają być stosowane na równi z flagami państwowymi. Zwrócono się również do parlamentu z propozycją nadania czerwono-czarnej fladze OUN-UPA oficjalnego statusu.

Deputowani Chmielnickiej Rady Obwodowej przyjęli we wtorek uchwałę, zgodnie z którą w urzędach państwowych, obok błękitno-żółtej flagi państwowej, ma być wywieszana czerwono-czarna flaga OUN-UPA.

Za uchwałą głosowała zdecydowana większość deputowanych. 51 było „za”, jeden wstrzymał się od głosu, zaś 5 nie wzięło udziału w głosowaniu.

Jak oświadczył szef Chmielnickiej Rady Obwodowej Mychajło Zahorodnyj, polecił już administracji Rady przygotowanie wniosku do Ukraińskiego IPN z prośbą o spis dat związanych z „wyjątkowymi wydarzeniami i osobami walki narodowo-wyzwoleńczej”, jak powszechnie określa się dziś na Ukrainie przede wszystkim działalność OUN-UPA, a także ukraińskich nacjonalistów. W tych dniach w urzędach obok flagi państwowej miałaby być wywieszana także flaga banderowska.

Ponadto, Chmielnicka Rada Obwodowa planuje skierować do ukraińskiego parlamentu wniosek z propozycją nadania czerwono-czarnej fladze OUN-UPA statusu oficjalnej flagi bojowej narodowo-wyzwoleńczej walki narodu ukraińskiego.

W trakcie obrad Rady na sali wywieszone były banderowskie flagi. Wcześniej, 22 marca, deputowaniu z frakcji neobanderowskiej „Swobody” zgłosili projekt uchwały „O wykorzystywaniu czerwono-czarnej flagi OUN na terytorium obwodu Chmielnickiego”.  Ponieważ ich propozycja nie została przyjęta, wspólnie z przedstawicielami m.in. „Prawego Sektora” zablokowali mównicę. W związku z tym, władze poszły na pewne ustępstwa i odpowiedni projekt został przyjęty.

W lutym br. deputowany rady obwodu kijowskiego Ihor Sabij z neobanderowskiej Swobody ogłosił, że tego rodzaju uchwały powinny zostać przyjęte we wszystkich radach rejonowych i miejskich obwodu kijowskiego, w których Swoboda posiada swoich reprezentantów.

Wcześniej informowaliśmy, że rada obwodu żytomierskiego przyjęła 7 marca uchwałę ustanawiającą zasady oficjalnego stosowania czerwono-czarnej flagi OUN-UPA. Zarekomendowano w niej wywieszanie czerwono-czarnych flag na budynkach administracji obwodowej, ale też innych szczebli samorządu terytorialnego. Jest to zalecane w dniach upamiętniających „walką narodowowyzwoleńczą”, m.in. w rocznicę urodzin Stepana Bandery i rocznicę powstania UPA.

Powyższe przykłady pokazują, że kult ludobójczych organizacji rozlał się na Ukrainie poza dawne Kresy Wschodnie II RP, które były historycznym terenem operacji OUN i UPA. 5 marca, w rocznicę śmierci dowódcy UPA, Romana Szuchewycza, banderowskimi flagami zostały udekorowane centralne ulice innej obwodowej stolicy – Chmielnickiego.

Przeczytaj: Kolejne ukraińskie miasta będą wywieszać banderowskie flagi

Czytaj także: Radni Lwowa „rekomendowali” wywieszanie flag UPA. Neobanderowcy: to kapitulacja przed Polakami

112.ua / vgolos.com.ua / Kresy.pl

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply