Kresowianie apelują do prezydenta Dudy o podpisanie nowelizacji ustawy o IPN

Kresowianie oczekują, że Andrzej Duda uszanuje wolę legalnie wybranych władz parlamentarnych i podpisze nowelizację ustawy o IPN.

Środowiska kresowe, a także patriotyczne i niepodległościowe wystąpiły w poniedziałek z listem otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie nowelizacji ustawy o IPN, która wprowadza m.in. kary za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów. List opublikował na swojej stronie w serwisie Facebook ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Poniżej prezentujemy pełną treść apelu wraz z listą sygnatariuszy.

Wielce Szanowny Pan
Dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Jako przedstawiciele Kresowian i ich potomków oraz różnych środowisk patriotycznych i niepodległościowych zwracamy się do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o podpisanie nowelizacji Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, przyjętej w dniu 26 stycznia 2018 r. zdecydowaną większością głosów przez Sejm RP, a następnie przez Senat RP.
Nowelizacja ta jest bardzo ważna dla naszych środowisk, szczególnie dla Polaków i obywateli polskich innej narodowości, którzy na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej stracili swoich krewnych w wyniku ludobójstw i zbrodni wojennych, dokonywanych przez niemieckich i sowieckich okupantów oraz ukraińskich nacjonalistów spod znaku Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz SS Galizien i innych ukraińskich formacji kolaboranckich.

W czasach komunistycznych rządów prawda o martyrologii Kresowian była całkowicie przemilczana. Niestety także w Trzeciej Rzeczypospolitej nie jest ona ze względu na tzw. poprawność polityczną odpowiednio ukazana i opisana. Dlatego też wspomniana nowelizacja jest swoistego rodzaju zadośćuczynieniem dla rodzin ofiar, które od 70 lat upominają się o prawdę i pamięć, kierując się w swym działaniu mottem „Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”.
Równocześnie wyrażamy stanowczy protest przeciwko zagranicznym naciskom, płynącym między innymi ze strony polityków Stanów Zjednoczonych, Izraela i Ukrainy. Uważamy bowiem, że Rzeczpospolita Polska, która obecnie obchodzi 100. rocznicę odzyskania niepodległości, ma pełne prawo do samodzielności w zakresie ustawodawstwa.

Tak jak zawsze protestowaliśmy przeciw przerzucaniu odpowiedzialności za Zbrodnię Katyńską z Rosji Sowieckiej na Trzecią Rzeszę Niemiecką, tak i teraz też protestujemy przeciwko kłamliwym publikacjom prasowym i pseudonaukowym, które wbrew faktom historycznym nazywają niemieckie nazistowskie obozy zagłady „polskimi”, a ukraińskie ludobójstwo na Polakach „wojną polsko-ukraińską” czy „wojną chłopską”. Sprzeciwiamy się również próbom wybielania sprawców wszystkich straszliwych zbrodni, które miały miejsce na polskiej ziemi w XX wieku. Nie możemy się też pogodzić z zacieraniem różnic pomiędzy katami a ich ofiarami.

Dlatego oczekujemy, że Pan Prezydent, na którego wielu z nas oddało swoje głosy, uszanuje wolę legalnie wybranych władz parlamentarnych i podpisze nowelizację ustawy. Oczekujemy także, że w 250. rocznicę zawiązania Konfederacji w Barze na Podolu, 100. rocznicę zwycięskiego zrywu niepodległościowego „Orląt” we Lwowie i Przemyślu oraz 75. rocznicę „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu Pan Prezydent wypowie w swoich oficjalnych wystąpieniach krajowych i zagranicznych pełną prawdę o heroizmie mieszkańców Kresów Wschodnich oraz wraz z nami zapali znicze na mogiłach tych, którzy zginęli za wierność Rzeczypospolitej Polskiej, a którzy przez polityków niechętnych upowszechnianiu prawdy o historii skazani zostali na zapomnienie.

Z wyrazami szacunku

Janina Kalinowska, uratowana jako dziecko z ludobójstwa na Wołyniu, przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu z siedzibą w Zamościu
Wacław Danowski, Barlinek, uratowany jako dziecko z ludobójstwa w Janowej Dolinie na Wołyniu.
Adolf Kunecki, uratowany z ludobójstwa w Baryszu, powiat Buczacz na Tarnopolszczyźnie
Ewa Siemaszko, Warszawa, nauczyciel, badacz Zbrodni Wołyńskiej, Laureatka Nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej
Dr Leon Popek, Lublin, historyk, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej
Dr n.med. Krzysztof Kopociński, Żary, Prezes Klubu Tarnopolan w Żarach
Dr n.med. Zbigniew Kopociński, Żary, Prezes Oddziału Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
Danuta Skalska, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa w Bytomiu
Jan Skalski, Bytom, prezes Światowego Kongresu Kresowian
Witold Listowski, prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie
Jarosław Świderek, Tomaszów Lubelski, przewodniczący komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu
Katarzyna Sokołowska, Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu
Jerzy Mużyło, Szczecin, prezes Stowarzyszenia Kresy Wschodnie–Dziedzictwo i Pamięć
Andrzej Mosiejczyk, Prabuty, prezes Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków
Ryszard Kosior, Gdańsk, Towarzystwo Miłośników Brzeżan i Ziemi Podolskiej
Leopold Gomułkiewicz, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg III Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich” we Wrocławiu
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Kresowian i laureat Nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej
Ks. dr Mariusz Majewski, Jelenia Góra, wiceprezes Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego
Wiktoria Żukiewicz-Dziwota, Świnoujście, lekarz, członek zarządu Stowarzyszenia Nieświeżan i Przyjaciół 27 Pułku Ułanów im Króla Stefana Batorego
Ryszard Laudański, przewodniczący Koła w Marchwicach – Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu
Piotr Szelągowski, Poznań, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowian
Mariusz Gierus, Jelenia Góra, prawnik, prezes Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, sekretarz Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian
Julian Pyrzanowski, Jelenia Góra, lekarz, wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian
Tadeusz Bas, Łobez, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Kresowian z Kuropatnik
Edward Bień. Dzierżoniów, Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Kresowian
Edward Kloc, Konin – inicjator tablicy pamiątkowej poświęconej ludobójstwu na Wołyniu i w Małopolsce Wsch
Edward Skiba, Smardzów k. Wrocławia, samorządowiec, członek Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej
Józef Tarniowy, Prezes Kresowego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich w Żarach
Jan Tarnowski, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Zielonej Górze
Alfred Tomaszewski, Sybirak, rodem z Brzeżan
Maria Golinska, Poznań, członek Tow. Miłośników Kresów Południowo-Wschodnich-Oddział w Poznaniu
oraz Stowarzyszenia Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych
Teresa Olszańska, sekretarz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich -Oddział Stryjan w Gliwicach
Stanisław Wodyński, Ciechocinek, działacz kresowy
Maria Wielebska, Poznań finansista, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wsch. oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych
Henryk Walendowski, prezes Społecznego Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu
Jan Parcer, Zarząd Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich
Krzysztof Utkowski, Zarząd Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich
Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus, Kraków, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż Maciej Mazurkiewicz, Kraków, nauczyciel akademicki
Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki, Wieliczka
Dr Kazimierz Międzobrodzki, Kraków, kombatant AK,
Dr hab. Bogusław Paź, Wrocław, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Zbigniew Dworecki, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Dr Lucyna Kulińska, Kraków, historyk, Kraków
Dr hab. Andrzej Zapałowski, Przemyśl

Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL, dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum Ucrainicum
Józefa Panek, Kraków, dr hab. med. – chirurg
Dr hab. prof. AJD Adam Olech, nauczyciel akademicki
Dr n med Jan Zuchowski, Prezes Fundacji Stypendialnej im. Posła Jędrzeja Zuchowskiego dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Narolu.
Dr Rafał Kasprzyk, Łódź, adwokat
Dr płk Krzysztof M. Gaj, Pruszków, oficer Wojska Polskiego
Dr Hanna Langner-Matuszczyk, emerytowana adiunkt Politechniki Wrocławskiej
Dr Stefan Płażek, Kraków, adwokat
Dr Lidia Banowska, Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Dr inż. Krzysztof Borowiak, Poznań, działacz opozycji antykomunistycznej
Dr Arkadiusz Bednarczuk, Poznań, filozof, nauczyciel akademicki
Dr Zbigniew Motyka, Katowice, fizyk, adiunkt w Głównym Instytucie Górnictwa
Dr Bożena Cząstka- Szymon, Katowice, więźniarka polityczna, członkini Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Dr Dorota Zielińska-Długosz, Kraków, nauczyciel akademicki
Dr Antoni Winiarski, Katowice, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
Dr n. med. adiunkt Marta Krzysztofowicz-Olszańska, Gliwice
Dr Mirosław Szulczyński, Poznań, emerytowany prac. naukowy
Dr Marta Cywińska – pisarka, nauczyciel akademicki, dziennikarz ( prawy.pl, miesięcznik “Moja Rodzina”)
Dr inż Feliks Stalony – Dobrzański, Kraków, emerytowany pracownik naukowy AGH
Dr n. med. Robert Kubiak, Łódź, lekarz
Dr Arkadiusz Kłosowski, Brzozie Lubawskie, I LO Brodnica
Dr n. Ewa Tatkowska, Kraków
Tomasz T. Brzozowski, Wrocław, nauczyciel akademicki
Jarosław Jarzewicz, Poznań, historyk sztuki, członek AKO
Regina Bieńkowska, Gdańsk, emerytka
Tadeusz Bieńkowski, Gdańsk, przedsiębiorca, emerytowany wykładowca Politechniki Gdańskiej
Irena Gronowska, Warszawa, emerytowany nauczyciel akademicki, członek KZ NSZZ „Solidarność” PW
Leszek Antoszczyszyn, Głubczyce, Radny Sejmiku Opolskiego
Adam Cyra, historyk, Oświęcim
Michał Kupczyński, Zastępca Burmistrza Ińska
Mirosław Gilarski Radny Rady Miasta Krakowa
Ryszard Bocian, Kraków, działacz opozycji antykomunistycznej, b. Radny Miasta Krakowa
Adam Henryk Szwed, Kurów, radny Gminy Stryszawa
Krzysztof Mistoń, radny Miasta i Gminy Chocianów
Eugeniusz Toman, Poznań, autor opowieści lotniczych
Teresa Tomsia, Poznań, autorka wierszy i książek o deportacjach z ziemi nowogródzkiej
Andrzej Filipczyk, Boguchwała, skarbnik Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
Mieczysław Liber Leżajsk – Prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
Janusz Trybus, Wysoka (powiat Łańcut), wiceprezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
Marcin Gwardys, Góra Kalwaria, Prezes Stowarzyszenie Rodzin Polska Pamięć i Tożsamość
Wojciech Orawiec, Zakopane, Przewodniczący “Porozumienia Orła Białego”
Krzysztof Stefanowicz, Kraków, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
Adam Kieniewicz, Kraków, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
Romana Obrocka, Oborniki Śląskie, emerytowany samorządowiec, wolontariusz Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
Elżbieta Łysakowska, Wrocław, architekt, animator środowiska Ormian Polskich
Anna Olszańska, Gliwice, prezes Związku Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza,
Piotr Nowosielski, Opole, członek Związku Szlachty Polskiej
Halina Filipiuk, Szczecin, członek Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej
Romuald Rzeszutek, Mielec, Wiceprezes Stowarzyszenia „Prawda i Pamięć”
Andrzej Opitek, Jaworzno, Prezes Fundacji Rozwoju Patria
Wojciech Kowalski, Nowy Tomyśl, inż. mechanik, przewodniczący Klubu “Gazety Polskiej” z Nowego Tomyśla
Stefan Szaciłowski, Lublin, reżyser
Dariusz Walusiak, Kraków, reżyser
Beata Popławska-Walusiak, Kraków, artysta malarz
dr hab. Michał Myśliński, Kraków historyk sztuki
Tadeusz Skorupa, Podczerwone, senator VII Kadencji
Jan Michalewski, Gdynia, Konsul Honorowy Republiki Cypryjskiej
Franciszek Dziadoń, Kraków, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49 “Krzesławice”
Beata Krzesińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy i członek Fundacji Św. Jana Apostoła i Ewangelisty
Maria Woś, Wrocław, Polskiego Radia Wrocław
Maciej Bartoszyk, Tomaszów Lubelski, dziennikarz
Jerzy Borzęcki, Przemyśl, dziennikarz
Monika Bayer, Warszawa, dziennikarz
Janusz Hanas, Lublin, filmowiec-dokumentalista
Jan Engelgard, redaktor naczelny tygodnika „Myśl Polska”, przewodniczący Rady Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego
Krystian Frelichowski, radny Bydgoszczy, przewodniczący bydgoskiego klubu Gazety Polskiej
Jan Raczyczki, Bydgoszcz, przewodniczący Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL “Przymierze”
Jan Perejczuk, Bydgoszcz, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL “Przymierze”
Maciej Różycki, Solidarni2010, Oddział Bydgoszcz
Kamil Klimczak, Łódź, Prezes Klubu im. Romana Dmowskiego
Paweł Kilarski, Bielsko-Biała, radca prawny
Wiesław Tokarczuk, Kraków, leśnik
Marek Kuliński, Kraków, przedsiębiorca
Andrzej Madej, Kraków, przedsiębiorca, przewodniczący Stowarzyszenia 10 Czerwca
Grzegorz Domański, Corby, Northamptonshire, Anglia, handlowiec
Irena Błońska, Groblice, emerytka
Eugenia Błońska, Groblice, emerytka
Jan Zbigniew Skóra, Kraków, elektronik
Józef Maślanka, Kraków
Jerzy Masłowski, Chełm, historyk
Sandra Błażejewska, Głogów, historyk
st. insp. Robert Nowak, dowódca JS 2007 Związku Strzeleckiego “Strzelec” w Tymbarku
mł. insp. Tadeusz Rybka – z-ca dowódcy JS 2007 Związku Strzeleckiego “Strzelec” w Tymbarku
Stanisław Przybylski, Tymbark, prezes OSP Tymbark
Robert Pogorzelski, Warszawa, Dyrektor Operacyjny (PSIiTM)
Grzegorz Cymiński, Zamość, Prezes Fundacji “Kasa Nadziei” z siedzibą w Warszawie.
Alina Kowzan, Chodzież, emeryt nauczyciel mgr biologii
Mirosław Kowzan, Chodzież, autor książek o tematyce kresowej
Lucyna Kowzan, Chodzież, stomatolog
Sebastian Kowzan, Chodzież, przedsiębiorca
Paweł Glugla, Tarnów
Piotr Cieszyński, Poznań, informatyk
Cezary Napierała, Poznań, grafik, tłumacz
Danuta Babendich, Bartkowiak, Poznań, ekonomista
Ryszard Bartkowiak, Poznań, inżynier budownictwa
Andrzej Karczmarczyk, Poznań, inż. mechanik
Aurelia Nowicka, Poznań, prawnik
Aleksandra Solarewicz, Wrocław
Marian Grabas, Borów, nauczyciel
Blandyna Rosół-Niemirowska, Oława, nauczyciel
Wojciech Smoter, Szarów, nauczyciel ZSO
Małgorzata Malkiewicz, Kraków, muzealnik, muzeum UJ
Andrzej Skokoń, Olkusz
Wiesław Długosz, Kraków, informatyk
Mieszko Długosz, Kraków, informatyk
Barbara Zielinska, Kraków, inżynier
Kazimierz Stagrowski, Kraków, handlowiec
Antoni Długosz, Kraków
Ernest Treywasz, Kraków, przedsiębiorca
Jan Morys, Warszawa
Antoni Stawarz, Trzciana, inż. mechanik
Beata Krupa, Radzymin, wolontariusz
Ewa Gralka, Kalisz
Jerzy Halik Kraków, Kresowianin ze Stanisławowa
Wiesław Kraszewski, Kraków, emeryt, członek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Ireneusz Kozieradzki, Nowosielce, inżynier
Grzegorz Such, Józefów, informatyk
Norbert Kmieć, Jachranka
Andrzej Karpiński, Olsztyn, przedsiębiorca
Grzegorz Gądek, Dipl.-Ing., Wieden, Austria
Bożena Ratter, Warszawa, inżynier
Mariusz Piotrowicz, Prezes Stowarzyszenia Centrum Animacji w Goleniowie.
Arkadiusz Miazga, Ropczyce, publicysta – bloger
Antoni Kramarz, Andrychów
Paweł Wińczuk, Pruszków
Artur Grudek, Ciechanów, urzędnik
Dariusz Całek, Słomniki
Jacek Marczyński, Piaseczno, ekonomista
Michał Prokopowicz, Kraków, Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2039
Danuta Borowiec, Krakow
Paul Skonecki, Irlandia
Jacek Cichocki, Szczecin, inżynier mechanik
Stanisław Dudek, Olkusz, kierownik w firmie budowlanej
Maria Tyczka, Nysa, nauczyciel
Piotr Tyczka, Nysa, nauczyciel
Andrzej Hrynaszkiewicz, Poznań
Wojciech Nasalski, Warszawa, fizyk
Dariusz Butyrowski Essen Niemcy.
Adrian Leszczyński, Gorzów Wlkp., przedsiębiorca
Andrzej Penderecki, Gliwice, ekonomista
Krzysztof Dudziec, Cieszyn
Ewa Chudoba, Mników, konserwator zabytków
Andrzej Tokarczuk, Hrubieszów, księgowy
Zbigniew Galicki, Kraków
Jan Skałecki, Warszawa
Maria Bryk, Tarnobrzeg
Jadwiga Augustyniak, Warszawa
Tadeusz Nabywaniec, Sanok; nauczyciel, przewodnik górski
Adam Jaworski, Słupsk, Dyrektor BIGB Baltica – Gdańsk
Aleksandra Dybus, Żyrzyn, nauczycielka
Marek Bałemba, Wrocław, wolontariusz
Jerzy Stecki, Wrocław
Andrzej Baczewski, Kwidzyn, dziennikarz
Maciej Krogulski, Katowice, publicysta
Anna Głuch, Katowice, księgowa
Robert Radwan, Jasło, historyk
Piotr Dwojak, Janowice Wielkie, ekonomista
Roman Fritz, Rybnik, Prywatny przedsiębiorca
Józef Kalinowski, Przemyśl, Stowarzyszenie Konserwatorów, artysta-plastyk
Małgorzata Wojewoda, Sosnowiec, prawnik
Andrzej Dolniak, Katowice, prawnik
Bartosz Sitko, Rumia, kierownik
Zbigniew Bałdyga, Żary, technolog
Zbigniew Nowosielski, Ptaki, przedsiębiorca
Grzegorz Bielecki, Szczebrzeszyn
Marek Polański, Kraków, biotechnolog
Barbara Rogińska-Sobuś, Gdańsk, nauczyciel
Dariusz Grzenkowski, Gdańsk, nauczyciel
Tadeusz Bujnowski, Bautzen, Niemcy, mgr inż. elektryk
Łukasz Matuszewski, Kalińówka
Telesfor Zatorski, emeryt
Krzysztof Kawęcki, Józefów, historyk
Jan Dasiewicz, Poznań
Paweł Dźbik, Siedlec k. Pajęczna, inżynier budownictwa
Paweł Szyszko, Szczerbice, rzemieślnik
Jan Ćwięcek, Wrocław, programista
Jaroslaw Demko, Gdynia
Grzegorz Guzik, Opole, leśnik
Zbigniew Płukar, Legnica, kierownik produkcji hutniczej
Marcin Konicz, Jeglia, rolnik, członek Ruchu Kukiz’15
Władysław Reiss, Warszawa
Maciej Piekarz, Charzowice, emeryt
Małgorzata Maciejewska-Geworgian, Warszawa, lekarz weterynarii
Gagik Gevorgyan, Warszawa, Lekarz weterynarii
Urszula Dahle, Monachium, księgowa
Ewa Batkowska
Jan Kotwicki, Wschowa, działacz społeczny
Andrzej Szełęga, Węgrzce Wielkie, fotograf
Marek Klimek, Inowrocław, emeryt
Aneta Antonik Faikis, Rybnik, psycholog
Jolanta Sołtys, Zabrze, księgowa
Mariusz Żółtowski, Sztum, lekarz, specjalista chirurg
Wojciech Bujak, Kleszczów, przedsiębiorca
Jan Więckowski, Lublin, emeryt
Bożena Solecka, Kraków, plastyk
Jan Koziar, Wrocław, geolog
Jan Rzepa, Głogów, nauczyciel
Iwona Oleksy, Brzezie, przedsiębiorca
Jacek Oleksy, Kraków, przedsiębiorca
Michalina Oleksy, Brzezie, studentka
Jacek Oleksy, Brzezie, uczeń technikum
Marian Lewicki, Gliwice, inżynier-mechanik
Agnieszka Guzowska, Warszawa, socjolog
Dorota Gołębska, Warszawa, tłumacz
Janusz Gepfert, Katowice, ekonomista
Piotr Klima, Racibórz
Jan Maczyński, Bielsko-Biała, księgowy
Ewa Rychlewska , przedsiębiorca – fundacja pomocy samotnej matce ,,Z Tobą Mamo””
Maria Pietrzyk – Katowice, emerytka, członek Solidarności
Marian Pietrzyk – Katowice, emeryt
Jarosław Podgórski 95, Sokolniki Las, rzemieślnik
Kamil Yugol Groblewicz, Wrocław, inż. elektryk
Maria Żawrocka, Łódź, nauczyciel-emeryt
Adam Świda, socjolog, pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 6 w Krakowie, Stowarzyszenie “Mała Polska”
Katarzyna Kempny-Król, Mszana, mgr inż. elektronik
Józef Sadowski, Samborowice, emeryt, przewodniczący Stowarzyszenia “Dobro Ojczyzny
Ryszard Cudziło, Gdańsk, emeryt
Piotr Lossa, Orzesze, Emeryt
Adam Olech, Częstochowa
Kazimierz Mikołaj Janeczko, Dzierżoniów, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
Maciej Juniszewski, Legnica, pedagog
Michał Łabuś, inżynier, transport
Krzysztof Sobolewski, Kraków, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego
Andrzej Antoł, Kraków, biolog
Marzena Drożdż, Barłożno
Dariusz Drożdż, Barłożno
Iwona Jòzefczak, Puławy
Stanisław Szafrański, Kraków, emeryt
Konrad Zamirski, aplikant adwokacki
Marzena Pełczyńska, Jelenia Góra, nauczyciel
Mariusz Pełczyński, Jelenia Góra, teolog
Jerzy Rygioł, Mysłowice, nauczyciel
Ireneusz Rostowski, Głubczyce
Jan Winiarz, Skórzewo – emeryt
Krystyna Winiarz, Skórzewo-emerytka
Sławomir Stelmach, Złocieniec, kierownik zakładu
Zbigniew Dykier, Rzęśnica gmina Złocieniec, emeryt
Joanna Chaniecka-Kubiak, nauczyciel, Łódź
Antonina Łysko, Gliwice, fotograf
Lucyna Gocka, Świnoujście, pielęgniarka emerytka, rodem z Kowla na Wołyniu
Jacek Miliński, Łódź
Ryszard Szydełko, Drezdenko, nauczyciel
Tomasz Ździebło
Jarosław Kędroń, Kraków, inżynier, chemik
Piotr Bielawski, Kozienice
Piotr Lossa
Dariusz Radek, Białystok, członek Nowej Prawicy
Beata Kopacka, Białystok, przedsiębiorca
Adrian Leszczyński, Gorzów Wlkp., prywatny przedsiębiorca
Rafał Pyra, Janowiec Kościelny, nauczyciel
Barbara Więcław, Gliwice, nauczyciel
Maria Konopko, Ełk, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Mag. Ing. Architekt Ewa Semler, Niemcy
Józef Inorowicz, Wrocław, mgr inż. rolnictwa
Tadeusz i Małgorzata Rejman
Henryk Koziński, Wąwolnica
Zbigniew Chmielewski, Sianów, inż.elektroenergetyk
Małgorzata Mulszanowska, emerytka, Katowice.
Roman Mulszanowski, emeryt, Katowice.
Bogusław Mykietów, Zielona Góra

Kresy.pl / Facebook

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply