Senat ws. ustawy obniżającej CIT do 15 proc. dla najmniejszych firm nie zgodził się na taką samą obniżkę PIT dla prowadzących działalność gospodarczą.

Senatorowi odrzucili merytoryczną poprawkę opozycji, która przewidywała wprowadzenie 15 proc. stawki PIT dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność. Zdaniem jej autorów, jej przyjęcie zrównałoby wysokość rozliczeń ponad 2 mln osób prowadzących własny biznes z wysokością obciążeń podatkowych małych spółek, które będą mogły korzystać z 15 proc. CIT-u.

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk mówił podczas debaty w Senacie, że choć ustawa przewiduje obniżenie stawki podatku, to w efekcie doprowadzi to do zwiększenia dochodów budżetu. Jak argumentował, o ile przychody budżetowe z tytułu obniżenia stawki mają zmniejszyć się rocznie o 270 mln zł, to przewidziane w ustawie “mechanizmy uszczelniające” system podatkowy mają doprowadzić do ich wzrostu o 277 mln zł. Podkreślił, że obecnie państwo stać tylko na obniżenie CIT do 15 proc. dla najmniejszych firm.

Wcześniej informowaliśmy, że 22 lipca Sejm niemal jednogłośnie opowiedział się za obniżeniem z 19 proc. do 15 proc. stawki CIT dla małych podatników,zgodnie z założeniami rządowej nowelizacja ustawy o podatku od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych.

Celem nowelizacji jest obniżenie stawki CIT dla małych podatników z 19 proc. do 15 proc. Obniżona stawka ma obejmować firmy – płatników CIT, których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie. Dotyczy to niemal 400 tys. podatników w Polsce. Zmniejszenie wpływów z tytułu CIT do budżetu oszacowano na ok. 270 mln złotych. Stratę tę mają wyrównać zmiany „uszczelniające” pobór podatków. Zdaniem rządu w dłuższej perspektywie nowelizacja przyczyni się do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego Polski i będzie sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości.

Ustawa zawiera również przepisy uniemożliwiające skorzystanie z preferencyjnej stawki podatkowej przedsiębiorcom, którzy np. podzielą firmę tylko po to, aby skorzystać z obniżonej stawki CIT. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.

RIRM / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz