Ukraina: “prorosyjska” Cerkiew odcina się od Moskwy

Synod Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego odciął się od patriarchy Cyryla, zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Jak podaje portal RISU, synod Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (nazywanego Ukraińskim Kościołem Prawosławnym Patriarchatu Moskiewskiego, UKP PM) przyjął w piątek postanowienie o wprowadzeniu do swojego statutu zmiany o niezależności.

“Synod przyjął odpowiednie poprawki do statutu o administracji Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, które świadczą o pełnej samodzielności i niezależności Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego” – napisano w wydanym komunikacie.

Ponadto synod wyraził “niezgodę wobec stanowiska Patriarchy Moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla odnośnie wojny na Ukrainie“.

Tematem spotkania była też kwestia zjednoczenia Kościołów na Ukrainie. W tej kwestii Ukraiński Kościół Prawosławny podtrzymał swoje stanowisko o nieuznawaniu Prawosławnego Kościoła Ukrainy za wspólnotę kanoniczną, ale wezwał ją do “dialogu”. Jak stwierdzono w komunikacie, będzie on możliwy, gdy przedstawiciele PKU “zaprzestaną zajmowania świątyń i przymusowych przeniesień parafii Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego”, uświadomią sobie, że ich wspólnota jest “nieautokefaliczna” i “rozstrzygną kwestię kanoniczności eparchii [diecezji] PKU”.

Synod zaapelował do władz Ukrainy i Rosji o kontynuowanie procesu negocjacyjnego i poszukiwanie sposobów powstrzymania rozlewu krwi.

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji zwierzchnik UKP PM metropolita Onufrij wezwał do modlitwy za Ukrainę, jej armię i naród, a także zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina o „natychmiastowe zaprzestanie bratobójczej wojny”. Porównał ją do „grzechu Kaina, który z zazdrości zabił swojego brata”. Mimo to Kościół ten w dalszym ciągu był oskarżany na Ukrainie o prorosyjskość. Doszło do przechodzenia całych parafii do “konkurencyjnego” Prawosławnego Kościoła Ukrainy. W ukraińskim parlamencie złożono dwa projekty o zakazie działalności UKP PM na Ukrainie. Ostatnio pisaliśmy o przypadku oblania tzw. zielonką podczas nabożeństwa jednego z duchownych UKP PM.

Kresy.pl / RISU

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply