Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka zajął stanowisko w sprawie kontrowersyjnej ukraińskiej ustawy oświatowej.

Misja ONZ ds. praw człowieka na Ukrainie uznała, że wzmocnienie pozycji języka ukraińskiego nie powinno odbywać się kosztem języków mniejszości narodowych – podało we wtorek Radio Swoboda powołując się na raport Misji.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1883 PLN    (8.55%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka zastrzega, że wzmocnienie pozycji ukraińskiego języka nie powinno odbywać się kosztem języków mniejszości narodowych i wzywa rząd do zabezpieczenia praw mniejszości narodowych bez dyskryminacji ze względu na grupę mniejszościową – napisano w raporcie misji ONZ.

ONZ wezwało także Ukrainę do spowolnienia tempa zmian w szkolnictwie mniejszości narodowych.

Rządowi Ukrainy zaleca się zapewnienie elastyczności przy projektowaniu i realizacji polityki odnośnie języka i oświaty, a jakiekolwiek zmiany zaleca się wprowadzać stopniowo, w pełni dotrzymując swoich międzynarodowych i regionalnych zobowiązań – uważa ONZ.

Jak podaje Radio Swoboda, ONZ-owskie służby są także zaniepokojone możliwością zwiększenia napięć w ukraińskim społeczeństwie z powodu przyjętej we wrześniu br. ustawy językowej.

Przypomnijmy, że w piątek Komisja Wenecka wydała opinię nt. nowej ukraińskiej ustawy oświatowej, która zawiera zapisy uderzające w szkolnictwo mniejszości narodowych na Ukrainie. Wcześniej władze w Kijowie, przekonane o słuszności zapisów nowego prawa, skierowały je do zaopiniowania. Komisja uznała, że Ukraina miała prawo zająć się nierównościami poprzez pomaganie swoich obywatelom w lepszym opanowaniu państwowego języka ukraińskiego, promując tym samym ich efektywną integrację, jednak krytyka niektórych zapisów ustawy jest uzasadniona, gdyż ograniczają one prawa mniejszości narodowych. Wskazano także na „trudne do usprawiedliwienia” dyskryminacyjne potraktowanie języków spoza UE (głównie chodzi o j. rosyjski). Ukrainie zalecono doprecyzowanie regulacji odnośnie nauczania w języku mniejszości oraz wydłużenie okresu przejściowego przy wprowadzaniu zmian. Zarekomendowano również rozpoczęcie nowego dialogu z przedstawicielami mniejszości narodowych i stronami zainteresowanymi tymi kwestiami, a także zapewnienie, że zmiany nie wpłyną negatywnie na zachowanie dziedzictwa kulturowego mniejszości.

CZYTAJ TAKŻE: Wysoki przedstawiciel ONZ wezwał Ukrainę do zajęcia się kontrowersyjnym portalem

Kresy.pl / Radio Swoboda

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz