Grupa robocza do spraw zmian w konstytucji Federacji Rosyjskiej zaproponowała by zakazać członkom rosyjskiego rządu posiadania kont w zagranicznych bankach.

O propozycjach jakie zgłoszono w czasie prac grupy roboczej powiedział jej przewodniczący Pawieł Kraszennikow. “Szefowi rządu, zastępcom szefa rządu, ministrom federalnym i innym kierownikom federalnych organów władzy wykonawczych zabrania się mieć rachunki (wkłady), gromadzić środki gotówkowe i kosztowności w bankach zagranicznych, położonych za granicami RF [Federacji Rosyjskiej]” – proponowany zapis konstytucji zacytowała we wtorek agencja informacyjna TASS.

TASS pisze też o innych zaproponowanych poprawkach. W rosyjskiej konstytucji miałby się pojawić zapis, że rząd realizuje władzę wykonawczą w Rosji pod “ogólnym kierownictwem prezydenta”. Do zadań rządu mają zostać dopisane także: wsparcie i wzmocnienie rodzin, “utrzymanie tradycyjnych wartości rodzinnych, ochrona środowiska naturalnego”. Konstytucyjnym obowiązkiem rządu stałoby się także wspieranie rozwoju naukowo-technologicznego kraju.

Inna poprawka dotyczy kompetencji prezydenta. Proponuje się aby wprost zapisać koordynacyjną funkcje głowy państwa wobec innych organów władzy. Wśród poprawek znalazły się także te dotyczące nominacji prokuratorów regionalnych przez prezydencja po konsultacji z Radą Federacji, a nie tylko zgromadzeniami regionalnymi. Zmiana taka, jak proponował Putin, ma rozerwać powiązania między władzą ustawodawczą a sądowniczą na szczeblu subiektów Federacji.

Ideę zmian w rosyjskiej ustawie zasadniczej Władimir Putin ogłosił 15 stycznia w czasie swojego orędzia do połączonych izb rosyjskiego parlamentu. Grupa robocza do spraw przygotowania poprawek została bardzo szybko sformowana i pierwsze propozycje z jej strony zostały przyjęte już 23 stycznia przez Dumę Państwową w pierwszym czytaniu projektu poprawionej ustawy zasadniczej.

tass.ru/kresy.pl

 

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply