Putin zapowiada zmiany konstytucyjne

W czasie swojego środowego wystąpienia przed Zgromadzeniem Narodowym Władimir Putin zapowiedział zmiany konstytucyjne. Wkrótce po nim nastąpiła dymisja rządu Dmitrija Miedwiediewa.

Kandydat na nowego premiera został wyznaczony przez prezydenta Putina bardzo szybko. Jednak wymianie rządu towarzyszyły zapowiedzi zmian w systemie politycznym państwa, które głowa państwa zapowiedziała przed połączonymi izbami parlamentu. Putin stwierdził, że zadania jakie stoją przed Rosją wymagają “nowej jakości zarządzania krajem”. W dodatku “w naszym społeczeństwie jasno zaznacza się zapotrzebowanie na zmiany” – ocenił rosyjski prezydent.

Na wstępie Putin zwrócił uwagę na sytuację demograficzną uznając, że “los Rosji, jej perspektywa zależy od tego ile nas będzie”. Choć jak uznał skutki polityki społecznej z połowy zeszłej dekady przyniosły pozytywny efekt w postaci wzrostu wskaźnika dzietności do 1,5 to obecnie Rosja wchodzi w “złożony okres” w związku, że w etap zakładania rodzin wchodzą nieliczne roczniki urodzone w latach 90 XX wieku. Putin postulował by w 2024 r. wskaźnik dzietności sięgnął w Rosji wartości 1,7. Wezwał władze lokalne do szybszych działań na rzecz budowy żłobków, przedszkoli oraz zwiększania liczby miejsc w szkołach.

Zauważając, że 70-80 proc. rodzin biednych w Rosji to rodziny z dziećmi Putin zapowiedział, że od stycznia uruchomione zostaną comiesięczne wypłaty na dzieci dla tych rodzin, w których łączny dochód rodziców nie przekracza sumy dwóch oficjalnych stawek minimum socjalnego. Okres wypłat będzie trzyletni. Na dwoje pierwszych dzieci wypłaty będą pochodzić z budżetu centralnego, na wypłaty na kolejne dzieci będą składać się władze regionalne.

Dodatkowo dla młodych małżeństw na rosyjskim Dalekim Wschodzie ma zostać uruchomiony program kredytów hipotecznych o oprocentowaniu 2 proc. Putin zapowiedział też darmowy gorący posiłek dla każdego ucznia I-IV klasy szkoły podstawowej. Mają być one wydawane od początku przyszłego roku szkolnego. Środki finansowe do dotacji państwowej na ten cel mają dołożyć także władze regionalne i gminy.

Putin chwalił się wzrostem średniej długości życia w Rosji oraz spadkiem śmiertelności niemowląt do historycznego minimum. Zapowiedział wdrożenie programu modernizacji “pierwszego ogniwa systemu ochrony zdrowia” oraz zmianę systemu płac pracowników tego systemu. Płaca minimalna nie mniejsza niż minimum socjalne miałaby zostać wpisana do rosyjskiej konstytucji.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Kończąc swoje przemówienie Putin powiedział o kwestiach systemowych. “Rosja może być i przetrwać tylko jako suwerenne państwo. Suwerenność naszego narodu musi być bezwarunkowa” – stwierdził rosyjski prezydent, podkreślając, że dokonano wzmocnienia jedności kraju, skończono z sytuacją gdy “funkcje władcze były faktycznie uzurpowane przez klany oligarchiczne” zaś “Rosja wróciła do polityki międzynarodowej jako kraj z którego zdaniem nie można się nie liczyć”.

Putin zapowiedział, że wszystkie umowy międzynarodowego mogą być realizowane przez Rosję tylko o tyle, o ile są zgodne z jej prawem krajowym. Zaproponował też by zabronić posiadania drugiego obywatelstwa bądź pozwolenia na pobyt w innym państwie prezydentowi, premierowi, ministrom i ich zastępcom, szefom głównych urzędów państwowych oraz parlamentarzystom.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Putin poparł obecny zapis konstytucyjny o limicie sprawowania władzy prezydenta tylko przez dwie kadencje. Zaproponował by zwiększyć kompetencje szefów regionów w ustawodawstwie oraz kompetencje parlamentu w zakresie kreowania rządu. To parlament będzie zatwierdzał osobę premiera ale też wicepremierów i wszystkich ministrów, a prezydent nie będzie mógł odmówić ich nominacji. Izby parlamentu miałyby na siebie wziąć także “większą odpowiedzialność za tę politykę jaką prowadzi rząd”. Prezydent zachowa jednak kompetencje określania “zadań i priorytetów” rządu bo Rosja ze względu na rozmiary i złożony skład etniczny według Putina “nie może normalnie się rozwijać, powiem więcej, po prostu istnieć stabilnie w formie republiki parlamentarnej”. Prezydent ma zachować prawo dymisji premiera, wicepremierów i ministrów oraz zwierzchność nad siłami zbrojnych oraz wymiarem sprawiedliwości.

Putin zapowiedział również zerwane z zasadą opiniowania kandydatów na prokuratorów regionalnych przez regionalne zgromadzenia ustawodawcze. Kompetencja ta ma przejść do Rady Federacji – izby wyższej rosyjskiego parlamentu by nie dopuści do powstawania nieformalnych układów regionalnych między różnymi gałęziami władzy.

kremlin.ru/kresy.pl

 

 

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply