Komisja Europejska przekazała Ukrainie 600 mln euro pomocy makrofinansowej. Jest to pierwsza transza pożyczki w wysokości 1,2 mld euro.

Jak podał w środę portal Europejska Prawda powołując się na komunikat Komisji Europejskiej, fundusze te mają pomóc Ukrainie w utrzymaniu stabilności makrofinansowej i przezwyciężyć społeczno-gospodarcze konsekwencje pandemii koronawirusa.

Według wiceprzewodniczącego KE Valdisa Dombrovskisa poprzez wypłatę transzy UE “potwierdza solidarność z Ukrainą” i kontynuuje z nią bliską współpracę. “Wyrażam szczere życzenia rządowi Ukrainy na 2021 rok, aby wdrożył program reform, podniósł poziom życia, kontynuował walkę z korupcją i zbliżył Ukrainę do UE” – oświadczył Dombrovskis.

Wypłata nastąpiła na podstawie momorandum podpisanego latem tego roku i ratyfikowanego w połowie września, a także po decyzji Ukrainy z ostatnich tygodni o kontynuowaniu współpracy z programem MFW i realizacji polityki uzgodnionej z UE.

“Biorąc pod uwagę pilny charakter tego wsparcia, pierwsza wypłata nie jest uzależniona od spełnienia żadnych szczególnych warunków politycznych. Wypłata drugiej transzy będzie uzależniona od spełnienia ośmiu szczegółowych środków określonych w protokole ustaleń. Obejmują one działania z zakresu zarządzania finansami publicznymi, walki z korupcją, poprawy otoczenia biznesowego i zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi” – czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Według Europejskiej Prawdy, aby otrzymać pomoc makrofinansową, Ukraina zgodziła się m.in. na zmiany w Najwyższej Kwalifikacyjnej Komisji Sędziów. Ponadto w ramach wymiaru sprawiedliwości powinna powstać Komisja ds. Uczciwości i Etyki, której zadaniem będzie “reset” Najwyższej Rady Sprawiedliwości.

Jak podawaliśmy w lipcu br., pożyczka została udzielona na 15 lat, do 2035 roku, przy niskim zmiennym oprocentowaniu (wówczas wynosiło ono 0,125% w skali roku).

Przypomnijmy, że w ramach poprzednich transz pomocy makrofinansowej z Unii Europejskiej Ukraina otrzymała w dwóch transzach łącznie 1,2 mld euro z 1,8 mld zaplanowanych. Trzecia transza (600 mln euro) została pod koniec 2017 roku anulowana, ponieważ Ukraina nie wykonała wszystkich z 21 warunków przyznania pomocy. W 2018 roku zawarto umowę o przyznaniu Ukrainie przez UE pomocy makrofinansowej w postaci kredytu o wysokości 1 mld euro.

Kresy.pl / eurointegration.com.ua

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply