Węgry od 1 lipca przejmą prezydencję w UE, której hasłem będzie “Make Europe Great Again”. Motto wskazuje na aktywne działanie Budapesztu i symbolizuje siłę zjednoczonej Europy.

Prezentacja hasła oraz priorytetów węgierskiej prezydencji miała miejsce we wtorek. W imieniu rządu przemawiał minister ds. europejskich János Bóka. Powiedział, że mottem węgierskiej prezydencji będzie hasło “Make Europe Great Again” (pol. Uczyńmy Europę Ponownie Wielką).

Węgry będą przewodzić UE od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. Minister Bóka powiedział, że prezydentura musi służyć pokojowi i bezpieczeństwu Europy. „Prezydencja węgierska będzie szukać realnych rozwiązań rzeczywistych problemów Europy”.

Zaznaczył, że Węgry „nie obiecują cudów, ale dają szansę na zmiany i postęp”.  Budapeszt planuje odbyć 37 formalnych posiedzeń Rady Europejskiej i 1500 posiedzeń różnych grup roboczych Rady, a także 16 nieformalnych posiedzeń. Orkeślono siedem priorytetów dla prezydencji. Węgry planuj a przyjąć nowe porozumienie w sprawie konkurencyjności, wspierać wzmacnianie europejskiego przemysłu obronnego i innowacji oraz współpracę państw członkowskich w zakresie zamówień publicznych.

Minister Bóka powiedział, że Węgry zamierzają także podpisać umowy o partnerstwie, aby chronić zewnętrzne granice UE i zająć się pierwotnymi przyczynami migracji, a także dalszą integrację kandydatów do członkostwa. W czasie prezydencji rozpoczną „strategiczną debatę na temat przyszłości polityki spójności” i będą wspierać politykę rolną. Dodał, że kwestie demograficzne będą również poruszane w każdym składzie rady.

Czytaj: Viktor Orbán o szczycie Rady Europejskiej: Wola Europejczyków została dziś zignorowana w Brukseli

abouthungary.hu/Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply