Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ds. Okupowanych Terenów Palestyńskich, powołana przez Radę Praw Człowieka ONZ, opublikowała raport, w którym stwierdziła, że Hamas i Izrael popełnili zbrodnie przeciwko ludzkości.

Pod auspicjami Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych został opublikowany raport sporządzony przez przez Niezależną Międzynarodową Komisję Śledczą ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich. Dokument został opublikowany w środę. Na początku stwierdzono, że atak Hamasu na Izrael stanowił punkt zwrotny, który może zmienić kierunek konfliktu, a w konsekwencji doprowadzić do dalszego umacniania się i rozszerzania okupacji.

W raporcie zauważono, że dla Izraelczyków atak Hamasu był bezprecedensowy pod względem skali we współczesnej historii, kiedy to w ciągu jednego dnia setki ludzi zostało zabitych i uprowadzonych. Natomiast dla Palestyńczyków izraelska operacja wojskowa i atak w Strefie Gazy jest najdłuższa i najkrwawsza od 1948 r., powodując ogromne szkody i ofiary śmiertelne.

Komisja Śledcza ds. Okupowanych Terenów Palestyńskich uznała  że jedynym sposobem na powstrzymanie powtarzających się cykli przemocy, występującej po obu stronach, jest zapewnienie ścisłego przestrzegania prawa międzynarodowego. “Obejmuje to zakończenie bezprawnej izraelskiej okupacji terytorium Palestyny, dyskryminacji, ucisku i odmowy prawa do samostanowienia narodu palestyńskiego oraz zagwarantowanie pokoju i bezpieczeństwa Żydom i Palestyńczykom” – zaznaczyła komisja w raporcie. .

Czytaj: Hezbollah użył nowej rakiety do ataku na Izrael

W kontekście działań Izraela stwierdzono, że Tel-Awiw podczas ataku Hamasu, nie zapewnił ochrony ludności cywilnej w południowym Izraelu na prawie każdym odcinku frontu. Nie rozmieszczono szybko wystarczających sił bezpieczeństwa w celu ochrony i ewakuacji. Ponadto zauważono w raporcie, że w kilku miejscach Siły Obronne Izraela zastosowały “dyrektywę Hannibala” i zabiły co najmniej 14 izraelskich cywilów. Dyrektywa ta jest podobno procedurą zapobiegającą schwytaniu żołnierzy izraelskich przez siły przeciwnika i została rzekomo skierowana przeciwko izraelskim cywilom 7 października 2023 r.

Niezależna Komisja, powołana przez Radę Praw Człowieka ONZ, stwierdziła również, że w Strefie Gazy, Izrael dopuścił się zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości oraz naruszeń międzynarodowych praw humanitarnych i praw człowieka. Stwierdzono ogromną liczbę ofiar cywilnych i powszechne niszczenie obiektów cywilnych oraz ważnej infrastruktury cywilnej. Był to rezultat wybranej przez Tel-Awiw strategii działań wojennych, podjętej z zamiarem wyrządzenia maksymalnych strat. Z pominięciem rozróżnienia, proporcjonalności i odpowiednich środków ostrożności, a zatem niezgodnej z prawem.

“Celowe użycie przez Siły Obronne Izraela ciężkiej broni o dużej zdolności niszczenia w gęsto zaludnionych obszarach stanowi celowy i bezpośredni atak na ludność cywilną, szczególnie na kobiety i dzieci” –  zaznaczono w dokumencie.

Czytaj: Strefa Gazy: Kolejne dzieci umarły z głodu

Komisja Śledcza ds. Okupowanych Terenów Palestyńskich wezwała rząd Izraela do natychmiastowego zaprzestania ataków skutkujących zabijaniem i okaleczaniem ludności cywilnej w Strefie Gazy, zakończenia oblężenia, wprowadzenia zawieszenia broni, zapewnienia, że osoby, których mienie zostało bezprawnie zniszczone, otrzymają odszkodowania oraz zapewnienia, że artykuły pierwszej potrzeby kluczowe dla zdrowia i dobrobytu ludności cywilnej natychmiast dotrą do potrzebujących. Po opublikowaniu raportu Izrael odrzucił ustalenia Komisji.

Wezwano również rząd Państwa Palestyny i faktyczne władze w Strefie Gazy do zapewnienia natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych w enklawie i zapewnienia im ochrony. W tym przed przemocą seksualną, ze względu na płeć oraz składania sprawozdań na temat ich stanu zdrowia i samopoczucia. Zażądano umożliwienia wizyt Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, kontaktu z rodzinami i opieki medycznej oraz zapewnienia ich traktowania zgodnie z międzynarodowymi prawami humanitarnymi i prawami człowieka. Ponadto wezwano stronę palestyńska do zaprzestania ataków rakietowych i z użyciem innej amunicji w stronę ludności cywilnej.

news.un.org/Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply