Białoruski portal opublikował wyniki badań socjologicznych na temat poglądów obywateli w kwestiach polityki międzynarodowej.

Portal Naviny.by przytacza wyniki badania socjologicznego EU Neighbours East. To doroczne badanie opinii obywateli sześciu państw Partnerstwa Wschodniego UE. Portal podaje wyniki dla Białorusi. Wśród jej mieszkańców większość respondentów, bo 43% wyraziła neutralny stosunek do Unii Europejskiej, co oznacza spadek liczby takich ocen o 10 punktów procentowych w stosunku do zeszłego roku.

O podobną wartość wzrosła natomiast proporcja Białorusinów mających negatywny stosunek do UE, których w sondażu było 18%. Natomiast 34% respondentów wyraziło pozytywny stosunek do Unii. 5% pytanych w ogóle nie słyszało o Unii Europejskiej.

4% respondentów oceniło stosunki między Białorusią a Unią Europejską jako bardzo dobre, a 46% jako dobre. Zaufanie do Unii Europejskiej i do Eurazjatyckiego Związku Gospodarczego wyraziło po 47% badanych. 46% ufało Organizacji Narodów Zjednoczonych, a tylko 16% wyraziło zaufanie do NATO.

61% pytanych stwierdziło, że Rosja wspiera Białoruś finansowo w stopniu większym niż Unia Europejska – to wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do zeszłego roku. 22% respondentów uznało, że Rosja i Unia Europejska wspierają Białoruś w podobnym stopniu.

61% Białorusinów wskazało pokój i stabilność jako najważniejsze wartości polityczne, zaś 60% za największy problem uznało niski poziom pensji i emerytur. 75% Białorusinów pozytywnie oceniło sytuację pod względem generalnej równości na Białorusi. 66% uznała, że na Białorusi obowiązuje nadrzędność prawa. 60% pozytywnie oceniło sytuację pod względem przestrzegania praw człowieka, 55% pod względem wolności działania środków masowego przekazu, 54% pod względem niezależności systemu sądownictwa, zaś 53% pozytywnie wyraziło się o przestrzeganiu praw mniejszości narodowych. 54% pytanych uznało, że wybory są przeprowadzane na Białorusi w sposób uczciwy i sprawiedliwy.

Badanie EU Neighbours East przeprowadzono w marcu i kwietniu bieżącego roku na próbie 1000 obywateli Białorusi, metodą wywiadów twarzą w twarz.

Czytaj także: Andżelika Borys dla Kresy.pl: Białoruskie władze nie akceptują polskości

naviny.by/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply