IPN udostępnił kolejną partię materiałów z domu gen. Kiszczaka.

Jak poinformowano na stronie internetowej IPN, 21 marca 2016 r. Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie przekazał Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej kolejną partię dokumentów zabezpieczonych 16 lutego 2016 r. w domu Marii Kiszczak.

Przekazane materiały zawierające dokumentację fotograficzną zostały podzielona na następujące jednostki archiwalne (sygnatura, tytuł, liczba fotografii):

 1. IPN BU 3333/66: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania: poufne w willi MSW przy ulicy Zawrat w Warszawie gen. Czesława Kiszczaka z Lechem Wałęsą (dn. 31-08-1988 r. i dn. 15-09-1988 r.); w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą podczas rozmów przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji (styczeń-kwiecień 1989 r.; w ówczesnym Pałacu Rady Ministrów przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie podczas obrad „Okrągłego Stołu”, 213 fotografii;
 2. IPN BU 3333/67: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji (m.in. w dn.: 27-01-1989 r. i 29-03-1989 r.), 5 fotografii;
 3. IPN BU 3333/68: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania: w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą oraz w willi MSW znajdującej się przy ulicy Zawrat w Warszawie, podczas rozmów przedstawicieli władz państwowych PRL z delegacją opozycji między dn. 15-09-1988 r. i dn. 03-04-1989 r., 61 fotografii;
 4. IPN BU 3333/69: Materiał zdjęciowy dokumentujący poufne spotkania w willi MSW znajdującej się przy ulicy Zawrat w Warszawie gen. Czesława Kiszczaka z Lechem Wałęsą (dn. 31-08-1988 r. i dn. 15-09-1988 r.); 7 fotografii;
 5. IPN BU 3333/70: Fotografia zrobiona w willi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Zawrat w Warszawie podczas spotkania Lecha Wałęsy i gen. Czesława Kiszczaka w dn. 31-08-1988 r. Zdjęcie przedstawia Lecha Wałęsę i biskupa Jerzego Dąbrowskiego, 1 fotografia;
 6. IPN BU 3333/71: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania: w willi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Zawrat w Warszawie Lecha Wałęsy i gen. Czesława Kiszczaka w dniu 15-09-1988 r. oraz w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą podczas rozmów przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji w dn. 27-01-1989 r., dn. 02-03-1989 r., dn. 07-03-1989 r. oraz dn. 29-03-1989 r., dn. 45 fotografii;
 7. IPN BU 3333/72: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą podczas rozmów przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji w dn. 27-01-1989 r. i dn. 02-03-1989 r., 54 fotografie;
 8. IPN BU 3333/73: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania: w willi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Zawrat w Warszawie Lecha Wałęsy i gen. Czesława Kiszczaka w dn. 15-09-1988 r. oraz w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą podczas rozmów przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji m.in. w dn.: 27-01-1989 r., 02-03-1989 r., 03-04-1989 r.; 98 fotografii;
 9. IPN BU 3333/74: Materiał zdjęciowy wykonany w trakcie przerwy obiadowej obrad „Okrągłego Stołu”, 16 fotografii;
 10. IPN BU 3333/75: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania w willi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Zawrat w Warszawie oraz w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą, wykonany podczas spotkań przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji w latach 1988-1989; 38 fotografii;
 11. IPN BU 3333/76: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą podczas rozmów przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji (m.in. w dn. 27-01-1989 r. i dn. 02-03-1989 r.), 78 fotografii;
 12. IPN BU 3333/77: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania: w willi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Zawrat w Warszawie Lecha Wałęsy i gen. Czesława Kiszczaka w dniu 31-08-1988 r. i 15-09-1988 r. oraz w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą podczas rozmów przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji w dn.: 27-01-1989 r., 07-03-1989 r. 20-03-1989 r., 29-03-1989 r. oraz 03-04-1989 r., 41 fotografii;
 13. IPN BU 3333/78: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą, podczas rozmów przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji w okresie styczeń 1989 r. – kwiecień 1989 r., 51 fotografii;
 14. IPN BU 3333/79: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą podczas rozmów przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji w dn. 29-03-1989 r., 22 fotografie;
 15. IPN BU 3333/80: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania w willi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Zawrat w Warszawie oraz w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą, wykonany podczas spotkań przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji w latach 1988-1989.; 40 fotografii;
 16. IPN BU 3333/81: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą, wykonany podczas spotkań przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji w 1989 r., 23 fotografii;
 17. IPN BU 3333/82: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą podczas rozmów przedstawicieli władz państwowych PRL z delegacją opozycji między dn. 27-01-1989 r. i 29-03-1989 r., 13 fotografii;
 18. IPN BU 3333/83: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą podczas rozmów przedstawicieli władz państwowych PRL z delegacją opozycji między dn. 27-01-1989 r. i 03-04-1989 r., 56 fotografii;
 19. IPN BU 3333/84: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji m.in. w dn. 27-01-1989 r., 12 fotografii;
 20. IPN BU 3333/85: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania: w willi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Zawrat w Warszawie Lecha Wałęsy i gen. Czesława Kiszczaka w dniu 31-08-1988 r. oraz w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą podczas rozmów przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji m.in. w dn. 27-01-1989 r., 51 fotografii;
 21. IPN BU 3333/86: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą, podczas rozmów przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji prawdopodobnie w kwietniu 1989 r., 38 fotografii;
 22. IPN BU 3333/87: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą podczas rozmów przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji (m.in. w dn. 27-01-1989 r.), 13 fotografii;
 23. IPN BU 3333/88: Materiał zdjęciowy dokumentujące wspólny posiłek przedstawicieli władz państwowych PRL i delegacji opozycji w komnacie Pałacu Rady Ministrów w Warszawie w dn. 04-04-1989 r. lub dn. 05-04-1989 r., 11 fotografii;
 24. IPN BU 3333/89: Materiał zdjęciowy dokumentujący obrady przy Okrągłym Stole przedstawicieli władz państwowych PRL z delegatami opozycji, w komnacie Pałacu Rady Ministrów w Warszawie w dn.: 04-04-1989 i 05-04-1989 r., 12 fotografii (prawa autorskie zastrzeżone);
 25. IPN BU 3333/90: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą podczas rozmów przedstawicieli władz państwowych PRL z delegacją opozycji między dn.: 27-03-1989 r. i 29-03-1989 r., 37 fotografie;
 26. IPN BU 3333/91: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania: w willi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Zawrat w Warszawie podczas spotkania Lecha Wałęsy i gen. Czesława Kiszczaka w dn. 15-09-1988 r. oraz w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą podczas rozmów przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji w dn.: 27-01-1989 r., 07-03-1989 r., 29-03-1989 r., 03-04-1989 r., 11 fotografii;
 27. IPN BU 3333/92: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkanie w willi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Zawrat w Warszawie Lecha Wałęsy i gen. Czesława Kiszczaka w dn. 15-09-1988 r., 3 fotografie;
 28. IPN BU 3333/93: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji m.in. w dn. 03-04-1989 r., 35 fotografii;
 29. IPN BU 3333/94: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania: w willi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Zawrat w Warszawie podczas spotkania Lecha Wałęsy i gen. Czesława Kiszczaka w dniu 31-08-1988 r. i 15-09-1988 r. oraz w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą podczas rozmów przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji w dn.: 29-01-1989 r., 07-03-1989 r., 29-03-1989 r. oraz 03-04-1989 r., 100 fotografii;
 30. IPN BU 3333/95: Materiał zdjęciowy dokumentujący spotkania: poufne w willi MSW znajdującej się przy ulicy Zawrat w Warszawie gen. Czesława Kiszczaka z Lechem Wałęsą (31-08-1988 r. i 15-09-1988 r.) i w ośrodku konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence pod Warszawą podczas rozmów przedstawicieli władz państwowych z delegacją opozycji (m.in. dn. 27-01-1989 r., 02, 07 i 29-03-1989 r., 03-04-1989 r.), 62 fotografie;
 31. IPN BU 3333/96: Fotografie Czesława Kiszczaka z różnego okresu jego kariery zawodowej (1953-1989). Zdjęcia przedstawiają m.in.: Czesława Kiszczaka podczas szkoleń wojskowych, wystąpień publicznych, spotkań służbowych oraz wizyt zagranicznych, 32 fotografie;
 32. IPN BU 3333/97: Czarno-biały materiał zdjęciowy prawdopodobnie dokumentujący listopadową wizytę delegacji radzieckiej z 1968 r. w Poroninie, Gdańsku i w KL Auschwitz-Birkenau, 53 fotografii;
 33. IPN BU 3333/98: Materiał zdjęciowy dokumentujący uroczysty obiadu w dniu rozpoczęcia obrad „Okrągłego stołu” w Pałacu Rady Ministrów (obecnie Pałac Prezydencki) przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie dn. 06-02-1989 r., 15 fotografii negatyw.

ipn.gov.pl/KRESY.PL

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz