Sondaż ośrodka Pew Research Center, którego wyniki opublikowano w poniedziałek, zawierał m.in. pytanie o to, czy sąsiednie państwa są w posiadaniu ziem, które ankietowani uznają za swoje. Na czele rankingu znaleźli się Węgrzy, których 2/3 uważa, że węgierskie ziemie leżą także poza obecnymi granicami państwa węgierskiego.

Pytanie, które zadano ankietowanym w 16 krajach NATO oraz w Rosji, Szwecji i na Ukrainie, brzmiało „Czy istnieją części sąsiednich krajów, które tak naprawdę należą do nas?”. Aż 67 proc. ankietowanych Węgrów odpowiedziało twierdząco na to pytanie, przy czym 40 proc. nie miało w tym względzie żadnych wątpliwości. Wysoki odsetek osób, które podzielają podobne przekonanie, zanotowano w trzech sąsiadujących ze sobą państwach: Grecji (60 proc.), Bułgarii (58 proc.) i Turcji (58 proc.).

Jak stwierdza Pew Research, wysoki odsetek osób, które uważają, że sąsiednie państwa posiadają ich ziemie, odnotowano także w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce twierdząco na to pytanie odpowiedziało 48 proc. ankietowanych, przeciwnego zdania było 36 proc. Wysoko znalazła się Słowacja (46 proc. odpowiedzi twierdzących). Podobne nastroje dominują w Rosji (53 proc.) i na Ukrainie (47 proc.).

Przeciwne nastroje przeważają w krajach zachodnich, gdzie większość ankietowanych odpowiadała na to pytanie przecząco. Tak odpowiedziało 73 proc. Amerykanów (19 proc. było innego zdania). Podobnie jest w Wielkiej Brytanii (72 proc. odpowiedzi przeczących), Kanadzie (65 proc.), Holandii (74 proc.), Francji (59 proc.), Hiszpanii (60 proc.) czy Niemczech (62 proc.). 30 proc. ankietowanych Niemców uważało, że „ich” ziemie leżą w granicach sąsiednich krajów.

Badanie wykazało, że wyborcy wybranych partii prawicowych częściej skłaniają się do poglądu, że „ich” ziemie leżą w granicach innych państw. W Polsce 53 proc. ankietowanych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości odpowiedziało twierdząco na to pytanie. Wśród osób, które nie wyraziły swojego poparcia dla PiS, odsetek ten wyniósł 44 proc.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Sondaż Pew Research zawierał także pytania o sympatię wobec NATO w poszczególnych krajach, o czym pisaliśmy w poniedziałek.

Kresy.pl / pewresearch.org

Czytaj kolejny artykuł
2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz