Przyspiesza budowa obrony terytorialnej. Na jesieni rozpoczną się szkolenia instruktorów, którzy stworzą jej cywilny szkielet.

Najprawdopodobniej do końca obecnego miesiąca zarejestrowana zostanie Federacja Organizacji Proobronnych. Podwaliny pod nią położyło siedem organizacji paramilitarnych. Powstanie Federacji wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej oraz armia. Z resortem obrony narodowej uzgodniono w zeszłym tygodniu statut organizacji, której działalność ma zostać rozpoczęta symbolicznie 17 września w formie zlotu przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Na czele Federacji stoi gen. rez. prof. Bogusław Pacek, który jednocześnie jest doradcą ministra obrony Tomasz Siemoniaka. On też stworzył koncepcję jej funkcjonowania – podaje „Rzeczpospolita”.

Od września w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych i wybranych jednostkach wojskowych rozpocznie się szkolenie 350 instruktorów organizacji obronnych – mówi gazecie „Rzeczpospolita” Bogusław Pacek. Następnie instruktorzy ci będą prowadzić szkolenia dla ochotników, jak również tworzyli szkielet Polskiej Obrony Terytorialnej (jest to nazwa robocza). W jej skład wejdą jednostki organizacji paramilitarnych składające się z cywilów i ochotników – podaje „Rz”.

Chciałbym, aby za 3 lata co najmniej jednak taka ochotnicza organizacja działała w każdym z 380 powiatów, a w przyszłości także każdej gminie – powiedział gen. Pacek. Generał chce włączyć do Federacji możliwie dużą liczbę organizacji pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Program przygotowany przez gen. Packa przewiduje, że duży akcent będzie się kłaść na wychowanie patriotyczne. Członkowie tych organizacji będą poznawali np. historię wojskowości, uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych – podaje „Rz”.

Mam nadzieję, że będą także wystawiali w czasie tych uroczystości posterunki honorowe, zamiast wojska – mówi gen. Pacek, który ujawnia, że szkolenie dla takich strzelców zorganizuje Dowództwo Garnizonu Warszawa.

Organizacje paramilitarne będą miały dostęp do amunicji, broni, strzelnic i symulatorów.

rp.pl / Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz