W okresie od 17 marca do 17 maja, nabywanie kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała w celu wywozu na terytorium Ukrainy nie wymaga posiadania koncesji MSWiA.

W związku z wejściem w życie ustawy z 11 marca 2022 roku, w okresie od 17 marca do 17 maja, nabywanie kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała w celu wywozu na terytorium Ukrainy nie wymaga posiadania koncesji MSWiA.

Wyszczególniony został sprzęt opancerzony lub ochronny, konstrukcje oraz ich elementy składowe (płyty opancerzone, metalowe i niemetalowe), kamizelki kuloodporne, hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy, kończyn i innych części ciała, sprzęt ochronny klasyfikowany do kategorii LU13, tj. płyty opancerzone, metalowe i niemetalowe (wyprodukowane według norm wojskowych lub wymagań wojskowych lub odpowiednie do celów wojskowych; zaprojektowane do ochrony balistycznej dla systemów wojskowych), hełmy (wyprodukowane według norm lub wymagań wojskowych albo porównywalnych norm krajowych oraz specjalnie zaprojektowane do nich czerepy, podpinki i wkładki wyściełające), pancerze osobiste lub odzież ochronna (i ich elementy składowe), twarde płyty opancerzone do pancerzy osobistych (zapewniające ochronę balistyczną na poziomie III lub wyższą)

Nabycie sprzętu ochronnego może być dokonane po uzyskaniu potwierdzenia oświadczenia końcowego użytkownika od przedstawicielstwa dyplomatycznego Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz też: Sejm odrzucił poprawkę do ustawy o obronie ojczyzny zakładającą, że każdy dorosły obywatel ma prawo do posiadania broni

Przed dokonaniem wywozu lub tranzytu sprzętu ochronnego na Ukrainę należy uzyskać oświadczenia końcowego użytkownika potwierdzone przez przedstawicielstwo dyplomatyczne Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłosić ministrowi właściwemu do spraw gospodarki (Minister Rozwoju i Technologii), w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, zamiar dokonania wywozu lub tranzytu na terytorium Ukrainy.

Oświadczenie końcowego użytkownika powinno zawierać: nazwę i adres kupującego sprzęt, nazwę i adres eksportera, nazwę i adres ukraińskiego końcowego użytkownika, nazwę i adres odbiorcy na Ukrainie, kraj końcowego wykorzystania – Ukraina, określenie rodzaju i ilości sprzętu ochronnego.

Zobacz też: Prawo do obrony przy pomocy broni palnej będzie w Czechach zagwarantowane konstytucyjnie

W Polsce obywatele w praktyce nie mają możliwości legalnego nabycia ani składowania kamizelek kuloodpornych, przepisy teoretycznie pozwalają na zakup osłon przeznaczonych „do użytku cywilnego”, ale o tym czy sprzęt przeznaczony jest dla służb bądź sił zbrojnych czy na rynek decyduje producent

„Warto też zauważyć, że kamizelki, które mogłyby być w pierwszym rzędzie nabywane przez osoby cywilne do ochrony osobistej są powszechnie używane również w służbach mundurowych . Posiadają one certyfikacje policyjne czy wojskowe. Dlatego w praktyce legalne nabycie takich kamizelek jest niemożliwe” – przekonuje Defence24

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz