PKO BP pracuje nad rozwiązaniem, które ma zapewnić uchodźcom z Ukrainy możliwość wymiany hrywny na złote – podała w piątek PAP. Agencja powołuje się na źródło związane z bankiem.

PKO BP pracuje nad rozwiązaniem, które ma zapewnić uchodźcom z Ukrainy możliwość wymiany hrywny na złote. Wymiana odbywałaby się w oddziałach. Jest szansa na stworzenie rozwiązania, które będzie mogło być stosowane szerzej w sektorze bankowym – źródło zbliżone do banku PKO BP przekazało w piątek PAP.

W czwartek prezes NBP Adam Glapiński poinformował w czasie konferencji prasowej, że trwają prace nad mechanizmem, który zapewniłby uchodźcom z Ukrainy możliwość wymiany hrywny na złote. Przekazał, że PKO BP rozmawia z bankami komercyjnymi i bankiem centralnym Ukrainy na temat skupu zgromadzonych przez polskie banki hrywien.

Straż Graniczna poinformowała w niedzielę, że od 24 lutego do Polski przybyło 1,675 mln uchodźców z Ukrainy.

W środę Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W specustawie znalazły się regulacje związane m.in. z kwestią legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, oraz udzielaną im pomocą.

Przyjęta w środę specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa reguluje m.in. kwestie związane z legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, oraz udzielaną im pomocą. Regulacje przewidują, że ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL. Ich pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

Legalny będzie również pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Ukraińcy będą mieli możliwość podjęcia tutaj pracy i uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Specustawa zaostrza także kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi oraz sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.

Osobom i podmiotom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy wypłacane będą świadczenia pieniężne w kwocie 40 zł dziennie, czyli ok 1200 zł miesięcznie. Okres wypłacania świadczenia będzie wynosił maksymalnie 60 dni. Uchodźcy z Ukrainy także otrzymają pomoc finansową. Otrzymają jednorazowo 300 zł (na osobę).

W nocy z piątku na sobotę specustawa wraz z poprawkami została przyjęta przez Senat. Jedna z senackich poprawek zakłada, że osoba objęta przepisami ustawy nie musi przybyć do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

Inna poprawka zakłada, że pomocą mają zostać objęte także osoby, które przybyły z Ukrainy, nie są obywatelami tego państwa ani obywatelami Polski, lecz miały na Ukrainie zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy. Kolejna poprawka przewiduje objęcie pomocą również Białorusinów, którzy uciekli z Ukrainy.

Zobacz także: Kijów negocjuje z UE, aby aresztowane rosyjskie rezerwy wykorzystać do odbudowy kraju

pap / wnp.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply