W rozmowie z niemieckim portalem DW.de, znany politolog Josef Jenning stwierdził, że Niemcy politycznie muszą przejąć przywództwo w Europie. Uważa też, że Rosja przyspieszyła federalizację Unii Europejskiej i przyczyniła się do zbliżenia Europy i USA.

Zdaniem niemieckiego eksperta ds. polityki międzynarodowej, w związku z wydarzeniami na wschodzie Ukrainy „polityka niemiecka jest dzisiaj zmuszona przejąć przywódczą rolę w Europie”, zaś „Berlin nie może wybierać, czy będzie zajmować się przede wszystkim ustalaniem reguł, czy też prowadzeniem Realpolitik”.Uważa, że „dziś Niemcy muszą zarówno reprezentować stanowisko europejskie (…) jak i równolegle uprawiać Realpolitik”, starając się mieć wpływ na Rosję, która „pozostanie przecież częścią europejskiej przestrzeni”, a gdzie Niemcy mają istotne interesy gospodarcze.

„Niemcy zaczęły już wcześniej odgrywać centralną rolę w polityce europejskiej. Kryzys w strefie euro również wskazał na Niemcy jako głównego aktora. Ale wojna na Ukrainie podkreśliła tę rolę ponownie, gdyż Niemcy są znowu tym członkiem Unii Europejskiej, który mógłby mieć największy wpływ na Moskwę i który chyba jako jedyny jest w stanie utrzymać dialog z Moskwą nawet w warunkach otwartego naruszania reguł przez politykę rosyjską”– powiedział Janning.

Pytany o dalsze działania w sytuacji ponownego zaostrzenia konfliktu na wschodzie Ukrainy, Josef Janning opowiada się za dalszymi sankcjami. Warunkiem współpracy jest, by Rosja poruszała się „przynajmniej w ramach porozumienia z Mińska”, dotrzymując jego postanowień.

Niemiecki politolog opowiedział się także za intensyfikacją polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronnej UE, ale „niekoniecznie na poziomie wszystkich 28 państw członkowskich”. „Do zwiększenia współpracy dojdzie zapewne pomiędzy Niemcami, Polską, krajami skandynawskimi i bałtyckimi, żeby uwiarygodnić, że ta przestrzeń jest obszarem wspólnego bezpieczeństwa”– powiedział.

Zdaniem Janninga, Rosję można określić mianem zewnętrznego “federalizatora”Europy, a także „budzika”w zakresie stosunków transatlantyckich.

Dw.de / Kresy.pl

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

  1. jerzyjj
    jerzyjj :

    Oficjalnie podano, że 99% „polskiej” prasy jest w rękach jednego niemieckiego wydawnictwa.
    Z kolei od 2009 roku cała oświata i mass media niemieckie do 2099 roku są pod kontrola amerykańską.Nic, co kwestionuje politykę amerykańską, nie może pojawić się w mediach głównego nurtu.