Będący spółką Skarbu Państwa bank PKO BP rozwiązał umowę z amerykańską agencją ratingową, która niespodziewanie obniżył oceny wiarygodności kredytowej Polski.

Największy polski bank tłumaczy swoje działania „ograniczeniami planów emisji obligacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności w Stanach Zjednoczonych”. S&P już dziś wycofała swoje oceny banku, któremu nadawała ratingi od września 2012 r. w związku z emisją pakietu obligacji.

„Rozwiązanie umowy było uzasadnione faktem, że bieżąca struktura bilansu banku i związane z nią plany w zakresie pozyskiwania finansowania średnio i długoterminowego przewidują emisje obligacji przede wszystkim na rynku krajowym oraz europejskim (głównie w euro). W związku z tym posiadanie płatnych ocen ratingowych od jednej agencji ratingowej jest wystarczające do realizacji planów finansowych. Istotną przesłanką do rozwiązania umowy z agencją ratingową Standard&Poor’s w 2015 r. była także konieczność ograniczania kosztów działalności banku, która jest szczególnie istotna w środowisku niskich stóp procentowych oraz zmian w otoczeniu regulacyjny” – Bankier.pl cytuje komunikat PKO BP.

Władze Banku podjęły decyzję o zerwaniu współpracy z S&P 17 stycznia. Dwa dni wcześniej agencja ta obniżyła ratin Polski z A- do BBB+, czyli dający negatywną perspektywę dla wiarygodności kredytowej naszego państwa. Polskie władze i wielu ekspoertów uznało tę decyzję za motywowaną politycznie.

bankier.pl/kresy.pl

Reklama1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz